Byznys IT

Více než 50 % videokonferencí je ztráta času

Umělá inteligence v novém nástroji „Read“, obsaženém v platformě Zoom, která je určená pro videokonference, analyzovala více než tři miliony konferenčních minut, a vyvodila z toho (ne)překvapivé závěry. Videokonference nejsou tak příjemné, jak se může zdát.

Dle analýzy zmíněné umělé inteligence vyplývá, že více než polovina (51 %) schůzek překračuje časové rozmezí minimálně o minutu, zatímco třetina (31 %) začíná naopak pozdě, což má za následek zpoždění v průměru o tři minuty.

Pětina schůzek, tedy 21 %, se potýká se špatnou kvalitou zvuku a obrazu a čtvrtina účastníků (24 %) se během online schůzky ani nějak neangažuje – důvody přitom mohou být různé: účastníci nejsou soustředěni, nebo se věnují jiným povinnostem.

V 15 % online schůzek byli účastníci frustrovaní, zmatení, znudění nebo mrzutí. Inteligence proto vyhodnotila, že více než 50 % videokonferencí lze označit za špatné nebo průměrné.

Dlouhý meeting nikoho nebaví

Hodnota schůzek se odvíjí od účastníků, a především jejich zájmů se schůzky účastnit. Například 50 % účastníků se obvykle na schůzku připojí pozdě za předpokladu, že se jí účastní alespoň sedm lidí. Čtvrtina účastníků (22 %) zase na schůzkách neřekne jediné slovo, což z těchto schůzek dělá neefektivní setkání a nejsou nijak přínosné.

Je na místě poznamenat, že lidé rychle ztrácejí zájem a přestávají dávat pozor na schůzkách, jež se táhnou příliš dlouhou dobu, například přes hodinu.

Dokonce i u kratších schůzek se 15 % účastníků v poslední čtvrtině odpojí, zatímco desetina (11 %) je na schůzkách s nejméně sedmi lidmi vždy inkognito (bez aktivní webové kamery nebo mikrofonu).

Zdroj: Techradar.com