Byznys IT

AWS podpoří inovace v gen-AI 50 miliony dolary 

Amazon Web Services (AWS) oznamuje nový program AWS Public Sector Generative Artificial Intelligence (AI) Impact.

redakce2.7.2024

Dvouletá investice ve výši 50 milionů dolarů je navržena tak, aby pomohla organizacím veřejného sektoru (a těm, které přímo podporují jejich technologické potřeby) urychlit inovace na podporu kritických projektů s využitím služeb generativní AI od AWS. Spadají sem nástroje a služby jako Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon SageMaker, AWS HealthScribe, AWS Trainium a AWS Inferentia. Iniciativa má podpořit vládní, neziskové, vzdělávací, zdravotnické nebo letecké projekty. 

V rámci této iniciativy se AWS zavazuje poskytnout až 50 milionů dolarů v podobě kreditů AWS, školení a technické expertízy napříč projekty generativní AI. Rozhodnutí o přidělení kreditů bude založeno na různých faktorech, mimo jiné na zkušenostech zákazníka s vývojem nových technologických řešení, vyspělosti projektové myšlenky, důkazech o budoucím přijetí řešení a šíři dovedností zákazníka v oblasti generativní AI. Iniciativa Impact je otevřená novým nebo stávajícím zákazníkům AWS z celého světa z řad veřejného sektoru a partnerům z řad podniků, které vytvářejí řešení generativní AI, a pomáhají tak řešit nejpalčivější problémy společnosti.

Vedoucí pracovníci ve veřejném sektoru se snaží využívat generativní umělou inteligenci, aby byli efektivnější a agilnější. Organizace veřejného sektoru však čelí několika výzvám, jako je optimalizace zdrojů, přizpůsobení se měnícím se potřebám, zlepšení péče o pacienty, personalizace vzdělávání a posílení bezpečnosti. V reakci na tyto výzvy se společnost AWS zavázala pomáhat organizacím veřejného sektoru uvolnit potenciál generativní AI a dalších cloudových technologií, aby pozitivně ovlivnily společnost.

Tato globální iniciativa je otevřena od 26. června 2024 do 30. června 2026 pro veřejný sektor z celého světa. Očekávané přínosy: 

  • Školení na míru, která pomohou dosáhnout firemních cílů na trhu. 
  • Odborné znalosti generativního inovačního centra umělé inteligence, tedy návrhy a implementace AI řešení. To vše bezpečně s poradenstvím od Generative AI Innovation Center.
  • Technická podpora, učení se od technických expertů AWS a prostřednictvím výukových programů. Optimalizovat tak projekty na základě dobře navrženého frameworku.  
  • Networking a konference. Veřejné instituce budou mít přístup k registraci bezplatných akcí AWS po celém světě. 
  • Možnosti globálního vedení myšlenek, možnosti prezentace úspěchů v rámci iniciativy AWS Generative AI Impact Initiative v rámci marketingových aktivit AWS.

AWS Public Sector Generative AI Impact Initiative staví na trvalém závazku AWS k bezpečnému, chráněnému a zodpovědnému vývoji technologie umělé inteligence. AWS je přispívajícím partnerem Národního výzkumného zdroje umělé inteligence (NAIRR), Národní vědecké nadace, která poskytuje výzkumníkům a vzdělavatelům ve Spojených státech přístup k pokročilým výpočetním technologiím, datovým sadám, modelům, softwaru, školením a uživatelské podpoře pro výzkum AI. Amazon je také členem konsorcia pro bezpečnost umělé inteligence USA, kterou založil Národní ústav pro standardy a technologie, a přispívá 5 miliony dolarů na umožnění vývoje nástrojů a metodologií, které organizace mohou využívat k hodnocení bezpečnosti svých základních modelů. AWS se také zavázala podporovat iniciativy jako je program AI for Changemakers Accelerator, vedený organizací Tech To The Rescue, který zahrnuje program stipendia CTO Now Go Build pod vedením hlavního technologického ředitele společnosti AWS, Wernera Vogelse. 

Více o i Impact Initiative.