Zprávy

Čas excelů pomalu končí, nastupují digitální účetní

Podle výzkumu společnosti ACCA firmy ani tak neřeší otázku digitalizace, ale soustřeďují se spíš na to, jak správně a co nejrychleji využít možnosti, které moderní digitální technologie poskytují, a vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků.

Zajímavé skutečnosti odhalila nedávná studie společnosti ACCA. Z více než 4 200 dotázaných účetních a finančních specialistů z celého světa je sice 89 % přesvědčeno, že digitální dovednosti jsou pro jejich práci důležité, a 63 % si myslí, že je mají na patřičné úrovni, avšak většina (81 %) ovládá na profesionální úrovni hlavně práci v Excelu.

Pouhá pětina dotázaných dokáže pracovat s moderními technologiemi, jako jsou blockchain, umělá inteligence nebo strojové učení. S novými technologiemi je navíc třeba nejen umět pracovat, ale také je pochopit. A toho lze dosáhnout pouze nepřetržitým a cílevědomým vzděláváním.

Otázku, zda digitalizovat, firmy a organizace už dávno neřeší. Dnes se soustřeďují spíš na to, jak správně a co nejrychleji využít možnosti, které moderní digitální technologie poskytují, a vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků. Řadu stávajících obchodních modelů nahrazují nové, digitální.

Tradiční nástroje už nestačí

„Změny obchodních modelů ovlivňují i způsoby, jakými finanční specialisté a účetní shromažďují, ověřují a zpracovávají rapidně rostoucí kvanta dat. Z našeho průzkumu vyplynulo, že drtivá většina dotázaných (94 %) považuje digitální nástroje pro svoji práci za nezbytné a některé z nich, například ERP systémy či Excel, hojně využívá. Mnohem méně je ovšem těch, kteří ovládají práci s modernějšími nástroji. Například jen polovina dotázaných umí používat nástroje pro vizualizaci výsledků,“ říká Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení ACCA.

Tradiční aplikace, s nimiž účetní za několik posledních desetiletí sžili, zejména jmenovaný Excel či ERP systémy, jsou přitom nahrazovány novými, založenými na využití různorodých informačních zdrojů, zpracování velkého množství dat, virtualizaci, strojovém učení, umělé inteligenci a predikci trendů. Párování faktur s platbami tak dnes snadno zvládají softwaroví roboti, umělá inteligence zase v některých firmách hraje výraznou roli při tvorbě rozpočtů. Stále častěji se používají i nové postupy, jako agilní metody projektového řízení.

Budoucnost bude patřit „digitálním“ účetním

Aby účetní a finanční odborníci byli skutečně platnou součástí moderní organizace, musí rozvíjet své digitální dovednosti. Například 60 % auditorů a finančních poradců si myslí, že znalost technologického prostředí jejich zákazníků je velmi důležitá. Více než polovina (52 %) účetních a finančních odborníků je zase přesvědčena, že potřebují znát dopady digitální strategie své firmy na oblast financí.

Zlepšovat a rozvíjet digitální dovednosti je jedním z cílů vzdělávání, které ACCA nabízí,“ říká Viera Kučerová.

Obchodní modely, které se budou používat za pět nebo deset let, se budou hodně lišit od těch, na něž jsme zvyklí dnes. Digitální účetní budoucnosti budou nejen muset znát a umět používat odpovídající aplikace, ale rozumět také jejich funkcím a technikám nezbytným pro implementaci. Klíčové v této rapidně se měnící evoluci je věnovat čas a úsilí neustálému sebevzdělávání a neztratit o technologiích přehled,“ dodává.