Nezařazené

Veeam posiluje partnerství s AWS

Společnost Veeam Software oznámila několik novinek spojených s Amazon Web Services (AWS), včetně všeobecné dostupnosti nového Backup for AWS v2.

Řešení Backup for AWS původně uvedené ve 4. čtvrtletí roku 2019 poskytuje AWS-nativní zálohování a obnovu Elastic Compute Cloud, které je nákladově efektivní i bezpečné a je k dispozici výhradně v AWS Marketplace v bezplatné i placené verzi a edici Bring Your Own License (BYOL).

Službu Backup for AWS je možné implementovat jako samostatné řešení zálohování a obnovy po havárii pro AWS-to-AWS zálohování, nebo jej integrovat s platformou Veeam, což poskytne hladkou mobilitu cloudu a přenositelnost dat pro zálohování, obnovu a migraci do, z a v rámci jakéhokoli prostředí – cloudového, virtuálního nebo fyzického.

„Výzkum a vývoj společnosti usiluje o to, aby nové verze vždy vycházely ze zpětné vazby naší silné zákaznické a partnerské komunity, a ani tato nejnovější verze Backup for AWS není výjimkou,“ řekl Danny Allan, CTO společnosti Veeam.

„Našim uživatelům a partnerům neustále připomínáme, že je zodpovědností zákazníka, aby se ujistil, že jsou jeho data zazálohována a zabezpečena, ať už jsou uložena on-premise nebo v cloudu – což je dnes ještě důležitější, protože data představují větší hodnotu než kdy dříve. V prvním čtvrtletí roku 2020 zvýšil Veeam objem dat chráněných v Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) meziročně více než 20krát. Naše aktuální novinky v AWS Marketplace, stejně jako získání AWS Storage Competency, nejen posilují náš závazek být lídrem v oblasti Cloud Data Managementu, ale také dále rozšiřují ochranu dat založenou na řešeních Veeam na zákazníky AWS.“

Poslední verze Backup for AWS zahrnuje mnoho vylepšení a nových funkcí včetně:

  • AWS disaster recovery na ochranu před regionálními výpadky replikováním a obnovou Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) snapshotů napříč účty a regiony AWS.
  • Integrace s nově uvedeným changed block tracking (CBT) API pro zmenšení zálohovacího okna, stejně jako snížení výpočetních a úložných nákladů.
  • Aplikace konzistentních snapshotů a záloh běžících instancí Amazon EC2 bez vypnutí nebo odpojení připojených Amazon EBS jednotek.
  • Public RESTful API pro bezpečné připojení externích aplikací a workflow pro integraci a řízení Veeam Backup for AWS.

Zákazníci mohou nasadit plně vybavenou bezplatnou verzi, které poskytuje zálohování 10 instancí Amazon EC2. Placené možnosti zahrnují nabídku s měřením typu „zaplaťte dle využití“ (pay-for-what-you-use) pro samostatné zálohování AWS a obnovu po havárii, nebo integrované možnosti platformou Veeam, které využívají flexibilní licence Veeam Universal.