Nezařazené

Záruka nové generace – HP Active Care

Ještě nedávno bylo standardem, že každá firma měla svoje IT oddělení, které mělo na starost podporu uživatelů a správu IT. Interní IT oddělení zastávalo instalaci zařízení, jejich údržbu a v neposlední řadě řešení případných výpadků, incidentů a jakýchkoliv nedostatků.

Dnes se zodpovědnost za jednotlivá zařízení přesunula směrem k uživatelům, zatímco IT oddělení řeší záležitosti na úrovni firemní infrastruktury, případně problémy, které uživatel nezvládne odstranit sám. Největší výzvu dnes přitom představuje kybernetická bezpečnost, jejíž proaktivní, nebo reaktivní řešení zaměstnává celý trh.

Zapojení uživatelů do procesu správy zařízení s sebou přineslo jistá rizika. Jde zejména o nesystémový přístup, jinak řečeno lidský faktor. Právě ten má za následek nekonzistenci stavu jednotlivých firemních zařízení, která je zpravidla zapříčiněna zanedbáním údržby (opomenuté aktualizace, ignorování varovných hlášek a červených ikon apod.), případně tím, že uživatel klikl, kam neměl. Tyto faktory mohou mít zásadní vliv na software i hardware a ohrozit úspěšné fungování nejen konkrétního zařízení, ale i firmy.

Jedna z věcí, která organizacím i jejich zaměstnancům zajišťuje bezproblémové používání jejich zařízení, je kvalitní záruka. Záruka dnes nemusí být jen výměna vadného kusu v případě poruchy, ale může zahrnovat i pokročilé služby, které organizacím nejenže pomohou řešit nastalé problémy, ale dokážou je i predikovat
a předcházet jim dříve, než ohrozí funkčnost konkrétního zařízení. A právě to umí HP Active Care.

HP Active Care jako novodobý Care Pack

HP Care Pack poskytuje služby, které rozšiřují standardní záruku HP zařízení. Zahrnuje mimo jiné prodloužení standardní záruky nad rámec jednoho roku nebo dvou let, a to až na pět let. Se zařízením není třeba nikam jezdit, technik dorazí za vámi. V dnešní době to však nestačí. HP proto přichází se službou HP Active Care, která obsahuje všechny atributy HP Care Packu, ale navíc výrazně pomáhá IT oddělením udržovat optimální provozuschopnost jejich „počítačového parku“ a poskytuje rychlou podporu při řešení problémů, a to téměř kdekoli na světě. Co tuto službu ovšem nejvíce odlišuje od Care Packu, je schopnost predikovat problémy na jednotlivých zařízeních a zároveň je proaktivně řešit. Zajišťuje tak spolehlivý a nepřetržitý chod vašich zařízení bez nečekaných výpadků, protože situaci lze vyřešit plánovaně, případně některé bez přičinění uživatele. HP Active Care dokonce automaticky hlásí závady technikům, kteří je začnou řešit.

O krok napřed s HP Tech Pulse

Prediktivní schopnosti služby HP Active Care vycházejí z využívání nástroje HP Tech Pulse. Jde o jedinečnou analytickou technologii HP, která využívá umělou inteligenci, předkonfigurovanou logiku a kontextová data k poskytování smysluplných informací o zařízeních, aplikacích a jejich užívání. Sbírá anonymně data z desítek miliónů zařízení a jejich analýzu využívá k předvídání chování celého zařízení i jednotlivých komponent. Dokáže například odhadnout, kdy je vhodné vyměnit baterii nebo celou základní desku dřív, než přestanou fungovat, a omezí tak práci některého ze zaměstnanců na dobu neurčitou. HP Tech Pulse poskytuje veškeré informace prostřednictvím intuitivních přehledů, které také nemalou měrou pomáhají při plánování IT investic. Veškeré analýzy o fungování zařízení a o případných budoucích nákladech získáte za pár kliků.

Kompletní ochrana

HP Active Care je soubor na míru šitých služeb, které zajišťují ochranu, podporu a rychlou opravu zařízení HP. Co všechno s Active Care získáváte?

a. Přístup do portálu HP Tech Pulse, který poskytuje výše zmíněnou analytiku dat.
b. Podporu HP Remote ve formě elektronické vzdálené podpory.
c. Hardwarovou podporu HP Next Business Day Onsite (servisní zásah na místě následující pracovní den).
d. Náhradní díly a materiály HP.

Kromě této standardní „výbavy“ si můžete v rámci HP Active Care dokoupit i volitelné služby, jako jsou HP ochrana proti náhodnému poškození nebo Podpora pro cestovatele, které přijdou vhod všem, jež pracují na cestách. Technici HP vám pomohou s problémy, ať už jste kdekoliv. Pro ty, kteří jsou citliví na odevzdávání svého počítače do servisu, je tu HP uchovávání vadných médií, které zaručuje vlastníkovi zařízení kontrolu nad poškozeným médiem a napomáhá k ochraně citlivých dat.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Kontaktujte zástupce HP na https://reinvent.hp.com/cz-services.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce