Nezařazené

HP bojuje proti odlesňování, v Česku pomáhá také výsadbou stromů

Společnost HP a její obchodní partneři minulý týden v České republice realizovali další akci jako součást programu HP Amplify Impact. Na úpatí vrcholu Velký Kosíř v obci Slatinky v Olomouckém kraji společně vysadili celkem 41 ovocných stromů. K podobné akci se sešli již podruhé, do budoucna plánují další aktivity. Nové ovocné aleje vysázeli na dvou místech v okolí obce – 25 stromů podél nové cyklostezky a 16 u cesty vedoucí na Velký Kosíř. Mezi partnery, kteří se do akce zapojili, byli zástupci společností PREMO s.r.o., Bechtle direct s.r.o., AUTOCONT a.s., TINT s.r.o., SWS a.s., XANADU a.s., IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., C SYSTEM CZ a.s, 100MEGA Distribution s.r.o. a eD system a.s.

„Naším cílem je chránit a zachovat lesní oblasti, hospodařit v nich udržitelným způsobem,“ vysvětluje Erika Lindauerová, ředitelka HP Inc. pro střední a východní Evropu. „HP věnuje 80 milionů eur na snížení dopadu papírenské výroby na lesy. A nejen to. Například s našimi novými chytrými tiskárnami v programu HP+ kompenzujeme každou vytištěnou stránku. Tím zmírňujeme dopady používání našich výrobků na životní prostředí.“

Společnost HP si uvědomuje, že jednou z příčin odlesňování je i papírenský průmysl. Proto vyrábí pouze papír s certifikací FSC a prohlubuje také spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Pro minimalizaci spotřeby nového papíru se HP zaměřuje také na chytřejší využití recyklovaných materiálů. Inovuje například obaly – jejich velikost a použité materiály. Zvyšuje tak míru opětovného použití papíru. Příkladem jsou obaly z nasávané kartonáže vyráběné z běžného sběrového papíru, které ušetří 934 tun pěnových obalů, jejichž recyklace je velmi obtížná.

HP aktivně bojuje za zodpovědné podnikání už desítky let. Mezi její cíle v oblasti ochrany klimatu patří dosažení nulových, tedy čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040, plně regenerativní ekonomiky a zároveň nejudržitelnějšího portfolia produktů a řešení v oboru. Její udržitelné ambice navíc stále rostou, a odhodlaně se proto pouští do nových výzev.

Důkaz přináší nově spuštěný program HP Amplify Impact. Jde o první program svého druhu, jehož cílem je zvýšit odpovědnost vůči planetě v celém odvětví IT, pomáhat lidem a komunitám. Program umožňuje partnerům stanovit si v oblasti udržitelnosti dlouhodobé cíle a poskytuje jim potřebnou podporu a školení. Všichni partneři HP Amplify získávají přístup ke špičkovým zdrojům programu HP Sustainable Impact bez ohledu na to, ve které fázi své cesty k udržitelnějšímu světu se právě nacházejí.

Více informací najdete na stránkách www.hp.cz a na www.hp.com/go/recycle.

Zdroj: HP Inc.