Byznys IT

Sophos: maloobchod byl v roce 2021 druhým ransomwarem nejčastěji napadaným odvětvím

Sophos, celosvětový lídr v řešeních kybernetického zabezpečení nové generace, zveřejnil novou sektorovou studii The State of Ransomware in Retail 2022, podle níž byl maloobchod v loňském roce ze všech sledovaných odvětví druhým nejčastějším cílem ransomwarových útoků, hned po odvětví médií, volného času a zábavy. Celosvětově bylo napadeno 77 % dotazovaných maloobchodních organizací, což je o 75 % více než v roce 2020. Také je to o 11 % více než průměrná míra útoků napříč odvětvími, která činí 66 %.

„Maloobchodníci nadále trpí jednou z nejvyšších intenzit ransomwarových útoků ze všech odvětví. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 zaznamenali útok více než tři ze čtyř maloobchodníků, nezní zde otázku „jestli“, ale „kdy“ k němu dojde,“ řekl Chester Wisniewski, hlavní výzkumný pracovník společnosti Sophos. „Podle zkušeností společnosti Sophos, organizace, které se těmto útokům úspěšně brání, nepoužívají pouze několika úrovňovou obranu, ale rozšiřují zabezpečení o experty vyškolené v monitorování narušení zabezpečení, kteří kontrolují perimetr a aktivně loví hrozby dříve, než mohou explodovat v ještě větší problémy. Z letošního průzkumu vyplývá, že pouze 28 % maloobchodních organizací, které se staly terčem útoků, dokázalo zabránit zašifrování svých dat. Naznačuje to, že velká část odvětví potřebuje zlepšit své zabezpečení pomocí správných nástrojů a vhodně vyškolených bezpečnostních expertů, kteří jim pomohou řídit jejich úsilí,“ upozorňuje Wisniewski.

S rostoucím procentem maloobchodních organizací, které byly napadeny ransomwarem, rostla i průměrná výše výkupného. V roce 2021 činila průměrná platba výkupného 226 044 dolarů, což představuje 53% nárůst ve srovnání s rokem 2020 (147 811 dolarů). Stále to ale byla méně než třetina průměru ze všech odvětví (812 000 dolarů).

„Je pravděpodobné, že různé skupiny útočníků zasahují různá odvětví. Některé méně kvalifikované ransomwarové skupiny požadují výkupné ve výši 50 000 až 200 000 dolarů, zatímco větší, sofistikovanější útočníci s větším zásahem požadují 1 milion dolarů a více,“ řekl Wisniewski.Díky službám Initial Access Brokers (IAB) a Ransomware-as-a-Service (RaaS) je bohužel pro kyberzločince ze spodních pater žebříčku snadné koupit si přístup k síti a sadu ransomwaru a bez většího úsilí zahájit útok. Jednotlivé maloobchodní prodejny a malé řetězce se častěji stávají cílem těchto menších oportunistických útočníků,“ řekl Wisniewski.

Mezi další zjištění patří:

  • Maloobchodní sektor byl sice druhým nejčastěji napadaným odvětvím, ale vnímaný nárůst objemu a složitosti kybernetických útoků byl zde mírně pod průměrem napříč odvětvími (55 %).
  • 92 % maloobchodních organizací zasažených ransomwarem uvedlo, že útok ovlivnil jejich schopnost fungovat, a 89 % uvedlo, že útok způsobil jejich organizaci ztrátu obratu či výnosů.
  • V roce 2021 činily celkové náklady maloobchodních organizací na nápravu po ransomwarovém útoku 1,27 milionu dolarů, což je méně než 1,97 milionu dolarů v roce 2020.
  • V porovnání s rokem 2020 se snížilo množství dat obnovených po zaplacení výkupného (z 67 % na 62 %), stejně jako procento maloobchodních organizací, které získaly zpět všechna svá data (z 9 % na 5 %).

Na základě výsledků průzkumu doporučují odborníci společnosti Sophos následující osvědčené postupy, vhodné pro všechny organizace napříč všemi odvětvími:

  • Instalujte a udržujte kvalitní obranu ve všech bodech v rámci prostředí. Pravidelně revidujte bezpečnostní opatření a ujistěte se, že i nadále vyhovují potřebám organizace.
  • Proaktivně vyhledávejte hrozby, abyste identifikovali a zastavili protivníky dříve, než stihnou provést útok. Pokud na to tým nemá čas nebo schopnosti ve vlastní režii, zadejte tuto činnost týmu pro řízenou detekci a reakci (Managed Detection and Response, MDR).
  • Zesilte ochranu prostředí IT například vyhledáváním a odstraňováním klíčových bezpečnostních mezer: nezáplatovaných zařízení, nechráněných počítačů a otevřených portů protokolu RDP (Remote Desktop Protocol). Pro odstranění těchto nedostatků jsou ideální řešení typu Extended Detection and Response (XDR).
  • Připravte se na nejhorší a mějte k dispozici aktualizovaný plán nejhoršího scénáře bezpečnostního incidentu.
  • Vytvářejte zálohy a nacvičujte obnovu dat, abyste mohli co nejdříve obnovit provoz s minimálním narušením.

Celá zpráva The State of Ransomware in Retail 2022 je k dispozici ke stažení na tomto odkaze (v AJ). Průzkumu se zúčastnilo 5 600 IT profesionálů, včetně 422 respondentů z oblasti retailu, ve středně velkých organizacích (100–5 000 zaměstnanců) v 31 zemích včetně České republiky.

Zdroj: Sophos