Zprávy

Novicom představil další bezpečnostní nástroj

Tento nástroj zajistí přehlednou vizualizaci síťových komunikací a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou. Jednoduše řečeno jde o produkt, který vizualizuje data v síti, o nichž uživatelé v podstatě ani neví, že existují. Tento nástroj umožní zodpovědným osobám činit informovaná rozhodnutí. Díky BVS totiž zjistí souvislosti mezi jednotlivými zařízeními a dokáží pak určit, jaké důsledky bude mít odpojení konkrétních stanic z důvodu údržby či bezpečnostního incidentu. Zodpovědná osoba tak například zjistí, jaké aplikace přestanou po odpojení serveru fungovat a může je včas nahradit z jiných zdrojů.

Řízení IT aktiv je základním předpokladem pro úspěšné zvládání incidentů v rychle se měnícím kybernetickém prostředí. Přehled nad komunikačními vztahy IP zařízení v čase poskytuje security analytikům i SOC operátorům informace pro servisní zásahy, rychlou identifikaci a šetření bezpečnostních událostí v síťové infrastruktuře.

Nástroj Novicom BVS propojuje svět IT technologií a business služeb organizace díky možnostem intuitivního modelování závislostí mezi těmito vrstvami. Hlavní výhodou je automatizovaný sběr metadat o síťových komunikačních vztazích mezi IT zařízeními s možností modelování zajišťovaných business služeb organizace.

BVS umožňuje uchovat následující vztahy:BVS

  • business služby;
  • aplikační služby;
  • technické služby
  • IT zařízení.

Business Visibility Suite je nástrojem pro okamžitý přehled a vizualizaci síťové komunikace IP zařízení pro rychlé šetření a identifikaci bezpečnostních událostí v infrastruktuře. Pomáhá rovněž porozumět dopadům incidentů na provozované business služby a předcházet bezpečnostním hrozbám.

S pomocí nástroje BVS od Novicomu se lze snadno zorientovat v reálném stavu vlastní IT infrastruktury a vztazích mezi IT aktivy (visibilita komunikací mezi síťovými zařízeními), a to díky automatizovanému zpracování síťové komunikace. Je možné tak získat vstupy pro okamžité řešení bezpečnostních incidentů v kontextu dopadu na provozované služby.

Novicom BVS nabízí následující dva funkční moduly:

  • BVS Network Edition – vizualizace aktuálního stavu IT infrastruktury a zachycení komunikací mezi IT zařízeními s uložením historie komunikací. Poskytuje představu o chování sítě – jaký typ provozu se v dané lokalitě vyskytuje.
  • BVS Business Edition – nadstavba nad síťovým modulem, která umožní modelování business služeb a jejich závislostí na IT infrastruktuře. Dává tak aktuální pohled na význam a kritičnost IT zařízení při provozování klíčových služeb pro koncové zákazníky.