Byznys IT

Nízká nezaměstnanost brzdí rozvoj firem

Jakub Špaček29.10.2018

Nezaměstnanost v České republice klesla na tři procenta, což je od roku 1996 nejnižší hodnota. Podle Úřadu práce ČR měla Česká republika v září dokonce nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Jak nízká nezaměstnanost zasahuje do rozvoje firem? Na otázky ohledně dění týkající se nízké nezaměstnanosti a její dopady jsme se zeptali českých exportérů, tedy jakým způsobem se dívají na extrémně nízkou nezaměstnanost a k jakým krokům přistoupili při řešení problémů k získání nových zaměstnanců.

Nízká nezaměstnanost jako bariéra v podnikání

Současnou nízkou nezaměstnanost vnímají jako bariéru v rozvoji podnikání tři čtvrtiny českých exportérů. Pokud na tuto situaci exportní společnosti nějakým způsobem reagovaly nebo plánují reagovat, pak nejčastěji cíleným zaměstnáváním cizinců (63 %) nebo robotizací (53 %). K omezení výroby již přistoupilo 19 % exportérů, pro něž nízká nezaměstnanost představuje bariéru v rozvoji podnikání, a přibližně stejný počet procent tento krok zvažuje udělat. Jako další řešení zvolilo šest procent českých exportérů přenos některých pracovních funkcí do zahraničí a sedm procent o tomto kroku uvažuje.

Jak zvýšit atraktivitu společnosti pro potenciální uchazeče

„Nelehkou situaci mají i pracovníci HR. V době nadbytku pracovních pozic a nedostatku pracovní síly musí hledat jiné možnosti k oslovení nových uchazečů. Firmy se předhánějí v nabízených benefitech a nabízejí vyšší platy než konkurence, aby přesvědčili uchazeče k přechodu do nového zaměstnání. Díky nízké nezaměstnanosti si zaměstnavatelé stále častěji uvědomují potřebu mít dobrý přehled o situaci ve svém regionu a obrací se na průzkum trhu,“ řekla Kristina Hanušová, vedoucí oddělení Marketing Effectivness. Průzkumy trhu práce donedávna pokrývaly především ČR jako celek, aniž by přihlížely ke specifikům regionů.