Byznys IT

Je důležité vrátit se k podstatě podnikání

Jak se s pandemií nemoci covid-19 vypořádala jedna z největších technologických společností světa To nám prozradila Hana Součková, generální ředitelka české obchodní pobočky společnosti SAP.

Změnilo se směřování a strategie společnosti SAP? Jak mají dnes firmy fungovat, aby nejen přežívaly, ale i prosperovaly, a jak jim v tom SAP může pomoci?

Začněme tématem číslo jedna, což je epidemie nemoci covid-19, která významně zasahuje řadu společností a má dopad na jejich obchodní aktivity. Jak se s touto situací vypořádala společnost SAP?

Jako většina společností kolem nás, také my jsme lokálně a globálně přešli na home office. Společnost SAP vyhlásila hned v počátku epidemie práci z domova s trváním až do konce letošního roku, a s ohledem na aktuální dění byl tento režim dále prodloužen. Zaměřili jsme se na to, abychom v první řadě ochránili své zaměstnance a poskytli jim vše potřebné k tomu, aby mohli nadále pracovat. Zadruhé jsme se soustředili na efektivitu a schopnost interních procesů, aby mohly běžet v digitálním světě, a to také směrem k zákazníkům. Třetí krok se týkal našich zákazníků, kdy jsme velice krátce po jarním lockdownu spustili kampaň „SAP pomáhá“. Uvolnili jsme některá řešení podporující oblasti, jako je péče o zaměstnance, vzdálený přístup, školení a další digitální procesy. Tyto nástroje jsme poskytli svým zákazníkům zdarma. Šlo o globální iniciativu, kterou jsme nabídli samozřejmě i v České republice.

Dalo by se tedy říct, že jste byli schopni fungovat dál a provozovat veškeré své aktivity?

Každý z nás se musel přeorientovat a začít fungovat jinak. Dříve bylo těžko představitelné, že budeme vést jednání se zákazníky, řešit podmínky a smlouvy prostřednictvím obrazovky monitoru. Dotkly se nás pochopitelně také změny na straně zákazníků, protože máme zákazníky, které epidemie zasáhla významně z pohledu jejich byznysu. Řešili jsme věci související například s druhotnou platební neschopností, žádosti o pozastavení projektů a podobně. Naopak jsme se museli vypořádat také s tím, že u některých zákazníků došlo k 200násobnému růstu činnosti, protože vzrostly požadavky z trhu. Na jedné straně jsme tedy řešili, jak pomoci v situaci, kdy společnosti neměly jak a kde nahradit podstatnou část svého obratu. A na straně druhé společnosti, která potřebovaly strašně rychle zrychlit, jelikož poptávka na jaře rostla skokově rychle a bylo zapotřebí na to okamžitě reagovat.

Změnil a ovlivnil covid-19 významně vaše směřování?

Určitě. Ovlivnil všechny. Obecně platí, že změnu nemá nikdo rád. Na téma digitalizace už jsme slyšeli mnohé a tato mimořádná situace nás v podstatě donutila, abychom změnu přijali. Viděli jsme společnosti, které měly s digitální transformací zpočátku problém, ale ve finále musely podniknout zásadní kroky. Já to však vidím pozitivně a vnímám to jako velkou příležitost si tyto nové zkušenosti uchovat. Druhá vlna aktuálně ukazuje, že společnosti, které se digitalizaci věnovaly, připravily si krizové scénáře, například jak znovu rychle přejít na home office, jsou na správné cestě. Nové zkušenosti nyní dokážou zužitkovat, a to jde přitom o relativně krátkou dobu. Jeden z našich zákazníků například s naší pomocí a našimi nástroji dokázal převést celé účetní oddělení na home office. Také pro nás je teď, když jsme se opět po krátkém uvolnění vrátili do režimu home office, celý proces daleko snazší.

Zmínila jste projekt SAP pomáhá, můžete jej blíže představit?

SAP pomáhá měl několik fází. První již skončila, šlo o zpřístupnění vybraných řešení do konce června úplně zdarma. Šlo o řešení pro vzdálené vzdělávání, pro oblast elektronických podpisů, sběr zpětné vazby, což považuji za velice důležité, a další. Druhá fáze, která aktuálně probíhá, se posunula ze SAP pomáhá do SAP Business Continuity. Tedy říkáme, jakým způsobem můžeme pomoct svým zákazníkům, aby mohli v situaci, ve které se nacházejí, efektivně pokračovat a profitabilně podnikat. Řeč je zejména o třech oblastech, na něž se zaměřujeme – řešení spojená se zaměstnanci, tedy například jakým způsobem zajistit nástup nových zaměstnanců bez fyzické přítomnosti, jak je vzdělávat a odbavit celou řadu dalších procesů, které je nutné řešit vzdáleně. Druhou oblastí je hlavní činnost podniku, tedy digitalizace procesů, jako jsou schvalování, workflow a další, které lze zefektivnit a připravit na jiný režim. Zároveň jde také o řešení pro práci s daty, analytiku, rychlé vyhodnocování coby podpora pro rozhodování, ať už v krizovém období, nebo kdykoliv, kdy je zapotřebí rychle reagovat na změny na trhu. Oblast, která byla jednoznačně zasažena, jsou dodavatelsko-odběratelské řetězce. Reagovali jsme tedy i na potřebu řešení umožňujících rychle hledat adekvátní náhradu v případě, že nelze počítat s trhy, které třeba ještě plně neobnovily dodávku toho, co společnost potřebuje pro svou produkci a podobně.

Třetí oblastí jsou samozřejmě zákazníci. Shodou okolností jsem nedávno měla schůzku s generální ředitelkou jednoho obchodního řetězce zaměřeného na potraviny a ukázalo se, že sledují obrovský nárůst u míst, kde si zákazníci rychle vyzvedávají nákupy například z auta, a naopak místa v obchodních centrech vykazují pokles. Podobný trend, kdy se zákazníci začínají přiklánět k online objednávkám a nákupům, sledujeme i u jiných zákazníků. Je důležité rozumět tomu, zda jde o trvalou změnu, nebo zda se zákazník chce vrátit k některému z minulých modelů a způsobů fungování, to znamená kontaktní centra versus kontaktní místa versus samoobslužné webové portály a tak dále. Na to vše reagujeme a pro tyto účely jsme připravili balíčky. Ty zákazník dokáže nasadit pomocí best practice, které k tomu SAP připravuje. To je tedy naše aktuální kampaň SAP Business Continuity.

Jakou mají tyto vaše aktivity odezvu? Můžete uvést i nějaké reference?

Pokusím se to rozdělit podle jednotlivých kampaní. V kampani SAP pomáhá jsme měli zákazníky, kteří zkoušeli a testovali naše řešení. Někteří v tom pokračují, jiní je využili jen dočasně. Dokázali jsme podpořit velké společnosti, včetně těch patřících do kritické infrastruktury státu, kde je SAP jedním z významných informačních systémů používaných těmito společnostmi. Potvrdilo se, že stabilita našeho systému a možnost plnohodnotné práce vzdáleně umožnila velkým společnostem, pilířům české ekonomiky, fungovat dál a nezastavit se. Významný podíl má náš informační systém také v oblasti státní správy, i zde jsme čelili velikým výzvám a novým požadavkům, které jsme zvládli úspěšně odbavit.

V případě větších a středních českých společností mohu zmínit jako příklad Košík.cz. Ten přešel na novou verzi SAP S/4HANA před vánoční sezonou.Tehdy se období Vánoc považovalo za vrchol prodejní sezony, ale právě Košík se ze dne na den dostal do situace, kdy obrovsky vzrostly požadavky zákazníků. A díky stabilitě našeho řešení a podpoře se podařilo zvýšenou poptávku odbavit a úspěšně, bez výpadku zásobování a poskytování služeb zákazníkům. Dalším příkladem je SIKO, kde měli připravenou e-commerce platformu na bázi SAP. Společnosti se tak podařilo částečně převést provoz kamenných poboček do onlinu.

Co by podle vás mělo být pro firmy momentálně prioritou, aby byly schopné dál fungovat? Protože řada společností, ale i lidí se domnívá, že se situace vrátí do normálu. Ale ukazuje se, že nic takového zřejmě nenastane…

Důležité je vždycky se vracet k tomu, co je podstata daného podnikání. Byznys není nic jiného než skupina lidí společně tvořící určitý produkt či službu za účelem prodeje tohoto produktu či služby další osobě, což je jakýsi kompilát definic několika odborníků. Je důležité se k této podstatě vrátit – to znamená skupina lidí, moji zaměstnanci, vytvářejí nějaký produkt, službu, a dodávají jej zákazníkovi. Společnosti by se měly na toto zaměřovat, na což právě reaguje naše kampaň SAP Business Continuity, kterou jsem popsala. Jde o to být co nejblíže zákazníkům a zachytit trend, kdy i zákazníci přesouvají své útočiště jinam a musejí ochránit své zaměstnance. Řada lidí se dnes už například nechce vracet do kanceláří, ale vzniká tím poměrně velký odklon od týmové kreativity a spolupráce. Zaměstnance musíme v první řadě chránit, zároveň si myslím, že je důležité i v této nejisté době pracovat s jejich motivací, rozumět jejich potřebám, aby neutrpěla jejich efektivita.

Co se týká úvah o návratu zpátky k normálu, osobně si myslím, že se žádný návrat k normálu konat nebude. Musíme si připustit, že jsou zde jisté hrozby, nad kterými nemáme kontrolu. Společnosti musejí tedy hlavně přistoupit na to, že je zde „nový normál“ a nemohou čekat, až se vše vrátí do starých kolejí. Měly by se ptát, jak se mohou chovat v této době a jak se mohou přizpůsobit, aby mohly nadále fungovat.

Kdybyste měla na té současné situaci najít nějaká pozitiva, co by to bylo?

Z osobního hlediska jsem se zaprvé opravdu naučila, co to znamená krizové řízení. Řekla bych, že doteď bylo velmi málo lidí, kteří mohli zažít, co to vlastně krizové řízení je. Je to obrovská zkušenost, která mě osobně a vůbec nás jako firmu mnoho naučila. Zadruhé jsem si osobně nedokázala představit, že budu moci svou práci vykonávat tak, jak se to teď reálně děje.  Sice jsem otevřená změnám, ale v některých věcech je člověk přece jen konzervativní. Nedokázala jsem si představit, že bude online forma komunikace moci nahradit například osobní setkání. Samozřejmě se mnohem raději setkávám osobně se zákazníky a považuji to za mnohem efektivnější. Takže pro mě osobně jsou pozitiva této situace nové zkušenosti.

Podobné je to i v případě společností – jednou z nejvýraznějších pozitivních změn je zkrácený proces rozhodování i u velkých zákazníků. Řada změn probíhá u firem pořád, začaly hledat nové cesty, nastavují nové procesy. Objevila se nová energie, nové nápady, a mnoho firem přineslo dokonce nové produkty a služby. Určitý pohon ta situace na trh přece jen přinesla.

Co uplynulé měsíce znamenaly pro SAP z pohledu strategie?

Měli jsme možnost uvědomit si, co znamená, když zákazníky nabádáme k uvědomění si toho, co je jejich „core“. Tam musejí být firmy nejlepší, právě tam získávají svou konkurenční výhodu. V průběhu jarních měsíců jsme vydali několik prohlášení týkajících se našich priorit. SAP dává nejvyšší prioritu kvalitě našeho produktu, služeb a integraci našich řešení tak, abychom potvrdili své jméno a dostáli toho, že náš produkt je skutečně „the best“, tak jak uvádíme ve svém sloganu. Pracujeme intenzivně se zpětnou vazbou od zákazníků, soustředíme se díky tomu na témata, která jsou pro zákazníky podstatná. Musíme se zaměřit na to, co je pro nás nejdůležitější, což je samozřejmě náš systém, a to je oficiální stanovisko SAP. Jsem pyšná, že tato oddanost kvalitě poskytované zákazníkům má nejvyšší prioritu.