Byznys IT

Gallup: Neangažovanost zaměstnanců dosahuje kritických čísel

„V současné chvílí je svět blíže kolonizaci Marsu než nápravě nefunkčního prostředí na pracovištích,“ píší výzkumníci společnosti Gallup.

Podle údajů poradenské a konzultační společnosti Gallup, která se zaměřila na stav pracovních prostředí v Evropě, se pocit motivace a angažovanosti týká méně než dvou z deseti zaměstnanců. Tato čísla jsou alarmující i z globálního hlediska – v Severní Americe se dá hovořit o 33% angažovanosti, zbytek světa odpovídá 21 %. V Evropě však data ukazují pouhých 14 %. Tyto výsledky společnost Gallup zveřejnila ve své zprávě o globálním stavu pracovišť za rok 2022.

Jedním z dalších alarmujících aspektů je stres na pracovišti, který mezi pracovníky globálně „dosáhl historického maxima“ a převýšil dokonce i pandemický rok 2020, který doposud byl pracovníky vnímán z hlediska stresu jako nejnáročnější.

Lidé mění zaměstnání, je třeba jednat

Hlavním důvodem, proč zaměstnanci podávají výpověď, je podle společnosti Gallup pocit nesprávného či nevhodného zacházení. Lidé také často pociťují nezvladatelnou pracovní zátěž, demotivuje je nejasná komunikace a nedostatek podpory ze strany nadřízených. Na pracovníky má negativní vliv i nepřiměřený časový tlak. Všechny tyto faktory vedou k rapidnímu snížení angažovanosti a následné touhy po změně povolání.

Jako řešení vidí společnost Gallup změnu přístupu vedoucích pracovníků. Je potřeba, aby zaměstnanci měli pocit, že je jejich práce přínosná a smysluplná. Důležité je upřednostnění klidu a pohody na pracovišti, díky čemuž pracovníci budou mít chuť pracovat.

Společnost Gallup jako důkaz důležitosti správného vedení společnosti uvedla, že až 70 % všech ukazatelů funkčnosti pracovního prostředí firmy je možné předpovědět na základě rozhovoru s jejím šéfem. Pro společnosti je to tedy jasný impulz k tomu, aby zhodnotily styl a kulturu vedení.

Je nutné, aby se ředitelé a manažeři naučili lépe naslouchat svým zaměstnancům a spolupracovat s nimi. Správný manažer pomáhá svým kolegům s rozvojem a učením se nových dovedností, správným způsobem je chválí za dobře odvedenou práci a připomíná jim, že jejich práce je pro společnost přínosná. V takovém prostředí se pracovníci cítí spokojeně,“ uvedl Gallup.

Psychické zdraví na prvním místě

Yerbo, platforma pro duševní zdraví, provedla v březnu 2022 studii zaměřenou na pracovníky v IT odvětví. Ze vzorku 36 200 zaměstnanců podle výsledků analýzy čelí riziku syndromu vyhoření dva z pěti z nich.

Ačkoli stres a úzkost jsou pravděpodobně nevyhnutelnou součástí každé práce, v profesním životě neangažovaných zaměstnanců se tyto pocity vyskytují mnohem častěji. Podle zprávy společnosti Gallup stres a obavy v práci prožívá až 59 % neangažovaných zaměstnanců.

K těmto pocitům se přidává také hněv, který prožívá 31 % pracovníků, a 33 % uvádí, že v zaměstnání pociťuje fyzickou bolest. Tato čísla jsou v porovnání s motivovanými pracovníky výrazně vyšší – v případě hněvu o 46 % a v případě fyzické bolesti dokonce o 83 %.

Tyto negativní prožitky na pracovní půdě si však neangažovaní zaměstnanci přináší z práce domů a jejich profesní nespokojenost negativně ovlivňuje i jejich osobní život. Například v Německu 51 % neangažovaných zaměstnanců uvedlo, že jim pracovní stres negativně ovlivňuje i vztahy s blízkými.

Vliv spokojenosti zaměstnanců na výkonnost společnosti

Negativní dopady neangažovanosti na pracovišti nekončí jen u zaměstnanců. Podniky s angažovanými pracovníky vykazují o 23 % vyšší zisky ve srovnání s podniky, kde je míra angažovanosti nízká. U angažovaných pracovníků je méně pravděpodobné, že budou v práci chybět, podají výpověď nebo se jim stane pracovní úraz. A co je příznačné, angažovaní pracovníci také vykazují vyšší míru loajality zákazníků.

Zajímavé je, že angažovanost nemusí nutně souviset s celkovou spokojeností zaměstnanců. Navzdory tomu, že angažovanost zaměstnanců v Evropě je kriticky nízká, setkáváme se zde s druhým nejnižším procentem zaměstnanců, kteří tvrdí, že se v příštích 12 měsících pravděpodobně přestěhují (14 %), a také s druhým nejnižším regionálním procentem zaměstnanců, kteří tvrdí, že v firmách v jejich zemi je rozšířená korupce (60 %).

Studie zároveň poukazuje na to, že Evropané se cítí být více respektováni než zaměstnanci v jiných regionech.

Zdroj: Zdnet.com, gallup.com