Zprávy

Cisco představilo řešení pro odolnost podniků vzniklá z pandemie

Na konferenci CiscoLive! Digital společnost představila nové portfolio řešení zaměřených na provozní odolnost podniků.

V dnešním nejistém světě se jednou z hlavních starostí manažerů stalo zajištění provozuschopnosti podniků. Výsledky průzkumu mezi finančními řediteli ukazují, že se dotázaní při návratu k běžnému režimu na pracovišti nejvíce zabývají úpravou bezpečnostních opatření a pravidel (87 %).

Mimoto téměř polovina dotázaných CFO uvedla, že jejich firmy zavedou práci na dálku jako trvalou možnost u zaměstnanců, u nichž to povaha práce dovoluje.

Během prvotní reakce na pandemii mnoho podniků a organizací s pomocí programu Cisco Customer Experience (CX) zavedlo řešení zaměřená na zachování kontinuity provozu a produktivity práce. V další fázi reakce na pandemii a při přípravě na budoucí vývoj se manažeři IT zaměřují na vybudování takového IT prostředí, které bude přizpůsobené nové situaci a bude vycházet ze zkušeností uplynulých měsíců.

Většina (72 %) finančních ředitelů oslovených v průzkumu PwC očekává, že větší odolnost a akceschopnost budou vedlejším produktem zkušenosti s pandemií. Zároveň se 49 % domnívá, že investice, které v této době provádí, jim zajistí lepší pozici v dlouhodobém horizontu.

Za posledních několik měsíců jsme byli svědky zásadního narušení zaběhlé praxe v mnoha odvětvích. Podniky, které dříve plánovaly své digitální strategie v ročních až tříletých obdobích, musely najednou konat prakticky ze dne na den. Nové portfolio řešení společnosti Cisco pro posílení provozní odolnosti pomůže zákazníkům přehodnotit své obchodní strategie a zavádět řešení rychleji a snáze než kdy dříve,“ říká Chuck Robbins, CEO společnosti Cisco.

Nové portfolio řešení vzniklo na základě zkušeností společnosti Cisco s podporou tisíců zákazníků během pandemie COVID-19. Zahrnuje specifická oborová řešení včetně zdravotnictví a školství, jednodušší modely spotřeby a služby urychlující efekt pro zákazníky. Portfolio se bude postupně rozrůstat a pokrývat řadu nových oblastí.

Řešení pro bezpečnou práci na dálku

Zákazníci během pandemie volili bezpečná škálovatelná řešení společnosti Cisco k zajištění produktivity svých zaměstnanců. Ta jsou nyní k dispozici jako hotové balíčky, které mohou podniky a organizace nasadit v rámci zdokonalování svých původních řešení. Jsou to:

  • Vzdálené kontaktní centrum – technologie včetně podpory při zavádění, které umožňují operátorům kontaktního centra pracovat z domova pomocí cloudových řešení nebo prostřednictvím bezpečného vzdáleného přístupu ke stávajícím lokálním systémům.
  • Flexibilní vzdálený přístup – odborná asistence a technologie umožňující zaměstnancům přístup k podnikové síti, koncovým konferenčním zařízením a podnikovým aplikacím. Portfolio nabízí spektrum produktů a služeb vyhovujících různým potřebám zákazníků, včetně těch, kteří preferují hardwarové či softwarové řešení, případně možnost využití soukromých zařízení pracovníků.
  • Bezpečná práce na dálku – zabezpečení vzdáleného přístupu ve velkém rozsahu včetně nástrojů pro analýzu aktuální kapacity VPN, sestavení implementačního plánu s využitím bezpečnostních technologií Cisco Security a práce na plánování, návrhu a konfiguraci sítě VPN pro bezpečné řízení vzdáleného přístupu zaměstnanců.

Řešení pro důvěryhodné pracovní prostředí

Podniky a organizace se potýkají s nastavením nového normálu, včetně zajištění bezpečného návratu na pracoviště, a zaváděním nových obchodních modelů a pracovních režimů vyhovujících požadavkům na bezpečí zaměstnanců a zákazníků.

  • Virtuální návštěvy nápravných zařízení – software a hardware pro bezpečnou spolupráci přes video, který lze integrovat se systémy pro správu věznice a umožňuje virtuální návštěvy rodinných příslušníků, obhájců, zdravotníků a sociálních pracovníků. Cisco může nabídnout modernizaci podpůrné infrastruktury, jako jsou datová centra a síťová zařízení, zabezpečení a školení uživatelů. Virtuální návštěvy umožňují institucím zlepšovat životní podmínky a přístup a snižovat rizika.
  • Připojení vzdálené kanceláře – rozšíření podnikové sítě do vzdálených pracovišť, které přináší posílení přenosové kapacity, zvýšení rychlosti a zvýšení bezpečnosti. Služby a technologie pomáhají zákazníkům navrhnout, zavést a provozovat bezdrátové LAN řešení, které uživatelům poskytne bezpečný a spolehlivý přístup k podnikovým aplikacím.
  • Monitoring hustoty, pohybu a chování pracovníků – Odborná asistence a technologie pro zajištění společenského odstupu na pracovišti. Toto řešení využívá platformu Cisco DNA Spaces​ a bezdrátovou infrastrukturu. Poskytuje informace o chování pracovníků v celém prostoru, na jejichž základě může podnik přijímat opatření k zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Více o nových řešeních zde.