Nezařazené

Cisco představilo řešení pro řízení aplikací v hybridním multicloudovém světě

Společnost představila multidoménový přístup, který poskytuje úplný přehled o celé infrastruktuře a jejím provozu.

Podniky si uvědomují, že aplikace se stávají klíčovou složkou podnikání a získání loajality zákazníků. Podle zprávy App Attention Index 2019 tvrdí 78 % z nich, že jejich očekávání ohledně digitálních zkušeností stoupají. Posun k aplikacím jako těžišti obchodní činnosti ale klade nesmírně velké nároky na podnikové IT.

Společnost Cisco proto představila multidoménový přístup, který poskytuje úplný přehled o celé infrastruktuře a jejím provozu. Tím umožňuje řešit problémy automatizovaně v reálném čase a zajišťovat tak optimální výkon aplikací. Nová aplikační platforma založená na Kubernetes usnadňuje DevOps i IT vstup do multicloudového světa.

AppDynamics, řešení pro sledování výkonu aplikací, přináší Experience Journey Map – mapu uživatelské zkušenosti, která automaticky zobrazuje nejdůležitější cesty zkušenosti uživatele u klíčových podnikových aplikací. Tyto cesty se zaměřují jak na výkonnostní ukazatele, tak na zkušenost s užíváním aplikace. Tím příslušné týmy získávají ucelený přehled o výkonnosti, uživatelské zkušenosti a provozu aplikace.

Intersight Workload Optimizer zase dovoluje účinnou optimalizaci pracovní zátěže a nákladů v hybridních architekturách. Bere v úvahu výkonnostní, nákladová a regulatorní omezení. Na základě historických i aktuálních informací aktivně upozorňuje na možné problémy a předkládá možnosti snížení nákladů způsobených zbytečně velkou kapacitou zdrojů. Na rozdíl od přístupů, které začínají a končí u virtualizované infrastruktury, toto řešení dokáže odhalit základní příčiny poklesu výkonu aplikací, ať pramení z aplikační vrstvy, vrstvy VM nebo kontejneru či vychází hlouběji z úložného, výpočetního nebo síťového hardwaru.

Obě zmíněná řešení si vzájemně předávají data a poskytují aplikačním a infrastrukturním týmům společný pohled na infrastrukturní závislosti ovlivňující výkon aplikací, uživatelskou zkušenost, a tedy i činnost podniku. Díky jednotné terminologii, jednotným nástrojům a sdíleným souborům dat o stavu aplikací a infrastruktury mohou IT týmy lépe spolupracovat a zaměřit se na to, co je nejpodstatnější: obchodní činnost a zákazníky.

Jedná se o první řešení na trhu, které přímo propojuje informace o aplikacích s automatizací infrastruktury. Umožňuje infrastrukturním týmům v reálném čase vyhovět nárokům na výkon aplikací kriticky důležitých pro chod podniku a zároveň udržovat pod kontrolou náklady a komplexitu prostředí.

Řešení poskytuje integrovanou platformu pro kontejnery ve formě služby, která zjednodušuje poskytování zdrojů a provoz Kubernetes v cloudu, datovém centru i na okraji sítě. Tato nová platforma nabízí soubor opensourcových nástrojů, automatizuje rutinní činnosti a usnadňuje IT a DevOps týmům užití Kubernetes způsobem, který urychluje inovace aplikací v multicloudovém prostředí. Podporuje také monitorování a optimalizaci celého souboru technologií od aplikace po infrastrukturu v reálném čase pomocí nástrojů AppDynamics a Intersight.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce