Trendy

Jak zapojit technologie do péče o zaměstnance

Vyspělá moderní řešení zahrnují celý „životní cyklus“ zaměstnance ve firmě – od jejich náboru a výběru, přes podporu při zapracování nováčků, až po sledování jejich kariérního růstu, koučing, řízení jejich rozvoje a výkonu, až po hodnocení a spravedlivé odměňování. „Současným trendem je podpora větší angažovanosti zaměstnanců, rozvoje a směrování jejich kariéry a motivace, a to nejen finanční, ale také v podobě služeb a benefitů. K náboru zaměstnanců již dávno nestačí klasická inzerce, je třeba zapojit i nová média a sociální sítě,“ řekl Jaroslav Páleník, vedoucí divize personalistiky společnosti Mibcon. „Ke všem těmto novým směrům a úkolům pak personalisté i zaměstnanci potřebují flexibilní nástroj vytvořený na základě dlouholetých zkušeností. Jedním z takových řešení je produkt SAP SuccessFactors, který firmám umí nabídnout stabilní základ pro řešení většiny personálních procesů a uchování firemního know-how v nejnovější technologii Cloud.“

Všechny aplikace SAP SuccessFactors otevírají personalistům nové možnosti. Nabízejí široký prostor pro práci s talenty, pomáhají s plánováním rozvoje zaměstnanců a umožňují talentované lidi vyhledávat a dál je pak rozvíjet. Jde o cloudové řešení, které firmám nabízí systémovou a funkční flexibilitu spolu s transparentními náklady na provoz, a to v podobě fixního ročního poplatku. SAP SuccessFactors tvoří 11 klíčových komponent, které firmy mohou poskládat podle svých potřeb. Existuje také více způsobů, jak SuccessFactors propojit s ostatními firemními systémy, takže lze řešení nastavit tak, aby žilo co nejvíc v souladu se systémovou architekturou, i s firemní kulturou dané společnosti Nabízí uživatelsky přívětivé a intuitivní prostředí pro personalisty, manažery, nebo samotné zaměstnance. Umožňuje provádět každodenní personalistické operace, ale také vytvářet nad daty specifické reporty napříč organizačními jednotkami nebo třeba i zeměmi.