Byznys IT

Zaměstnanci si oblíbili hybridní styl práce

Nedávná pandemie ukázala, jak snadné i obtížné je adaptovat se v domácím pracovním prostředí. Společnost se rozdělila na několik táborů. Na lidi, kteří se chtějí vrátit do kanceláře, na ty, kteří chtějí zůstat doma, nebo na zaměstnance, kteří preferují tzv. „hybridní kancelář“, kdy mohou část týdne pracovat z domova a na pár dnů se ukáží v kanceláři.

Vzhledem k tomu, že pandemie polevila, zaměstnanci dostávají výzvy k návratu do kanceláří. Je přirozené, že mnoho lidí si zvyklo na odlišné prostředí a styl práce. Zároveň je logické, že se najdou tací, kteří s návratu do kanceláře pociťuji obavy a úzkosti.

Komunikační platforma Slack provedla průzkum mezi 1 000 pracovníky a odhalila, že kolem 37 % lidí pociťuje úzkost nebo stres při pomyšlení na návrat do kanceláře.

Polovina skupiny dotazovaných účastníků průzkumu potvrdila, že pociťuji potenciální dopad na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Účastníci rovněž zdůraznili obavy ze souvisejících nákladů na práci v kanceláři, jako jsou cestovní a stravovací výdaje. Vzhledem k současné ekonomické situaci ve světě vlivem války Ruska a Ukrajiny lze předpokládat, že finanční situace se v nejbližší době k lepšímu nezmění.

Slack upozorňoval, že zaměstnavatelé, kteří trvali na návratu lidí do kanceláře čelili „krizi blahobytu“, pokud nerozpoznali obavy svých zaměstnanců a patřičně na ně nezareagovali. Zároveň zde hraje obrovskou roli syndrom vyhoření, který potvrdilo 73 % respondentů. V současnosti pouze 38 % cítí, že na pracovišti pociťují dušení pohodu a 32 % účastníků uvedlo, že pracují více hodin než kdy předtím.

Nedávná studie amerických kancelářských pracovníků provedená společností Citrix odhalila, že 92 % zaměstnanců se obává rostoucích nákladů na dojíždění, přičemž 57 % zaměstnanců si přeje pracovat z domova, aby se těmto výdajům mohli vyhnout.

Stejná studie zjistila, že 74 % pracovníků se domnívá, že by jim jejich zaměstnavatelé měli poskytnout finanční podporu, aby jim pomohli s rostoucími náklady za palivo a služby.

Peníze nejsou jediným faktorem

Zaměstnancům, kteří dříve byli vázáni na kancelářské prostředí, práce na dálku poskytla větší flexibilitu, eliminaci rušivých elementů v kanceláři, čímž se zvýšila jejich produktivita a také nyní mají větší možnost smysluplně využít čas ztracený dojížděním do práce.

Průzkum odhalil, že 44 % zaměstnanců souhlasilo s tím, že hybridní model práce jim umožňuje lépe rozdělit čas mezi prací v kanceláři a prací z domova. Zároveň toto rozdělení pozitivně ovlivňuje jejich dušení zdraví. Mnoho zaměstnavatelů uvažuje nad zavedením čtyřdenního pracovního týdne a Česká republika není výjimkou. Naopak 28 % zaměstnanců uvedlo, že v současné době mají možnost rozhodovat o tom, zda vůbec a kdy mají možnost pracovat v kanceláři.

Zdroj: Zdnet.com