Byznys IT

XANADU vyřešilo zastaralou správu IT u Blažka

Společnosti XANADU se podařilo vyřešit správu IT pro jednu z nejznámějších oděvních firem v České republice. Ta měla ještě před rokem 2010 IT řešenu přes malou IT firmu, která nestačila vyhovět jejím požadavkům. XANADU se to však povedlo.

Tagy:

Správa IT prostředí byla řešena malou IT firmou bez nastavených pravidel servisní podpory, bez SLA, helpdesk systému. Každý uživatel komunikoval přímo s technikem, který nebyl vždy dostupný. Serverová infrastruktura a IT technika byly velmi zastaralé, správce neměl čas na řešení běžných problémů a na rozvoj společnosti. Neřešené problémy se hromadily, nespokojenost s technickou podporou rostla a snižoval se uživatelský komfort zaměstnanců. Ve chvíli, kdy společnost řešila zásadní změny v serverové infrastruktuře, nebyl stávající poskytovatel schopen nabídnout odpovídající řešení a došlo proto ke změně poskytovatele IT služeb.

Společnost byla kvůli nevyhovujícímu stavu nucena nahradit stávající IT podporu, proto XANADU připravilo návrh řešení na převzetí správy a poskytování IT podpory, následně byla podepsána smlouva. Hlavními cíli byla dodávka nové serverové infrastruktury, převzetí správy IT prostředí zákazníka, asistence s nasazením ekonomického softwaru a nastavení standardní IT správy prostředí.

Implementace

V roce 2010 proběhlo převzetí celého IT ve společnosti Blažek Praha a nastavení standardní správy IT (helpdesk systém, hotline, atd.). V rámci rozvoje IT společnosti začalo XANADU obměňovat a standardizovat veškeré výpočetní prostředky, což z dlouhodobého hlediska vedlo ke snížení nákladů na správu IT a zrychlení SLA.

V dalším kroku byla dodána nová serverová infrastruktura pro potřeby všech firemních aplikací a systémů. Dodávka se skládala z těchto prvků: 3× HP server, 1× HP DataStore, licence a proběhla také virtualizace. V dalších letech se společnost výrazně rozvíjela a rozšiřovala svoje obchodní zastoupení, počty uživatelů a počet techniky se zvyšoval. Na konci roku 2016 již serverová infrastruktura nedostačovala potřebám společnosti jak výkonnostně, tak generačně. Plánovala se nová verze informačního systémy, počty firemních aplikací se zvyšovaly, a tak byl připraven návrh řešení na obnovu serverové infrastruktury, který se začátkem roku 2017 také uskutečnil. Součástí návrhu byla nová generace HP serverů HPE DL360 Gen9 v režimu HA, nová datová storage HP MSA P1040, nové verze virtualizačního systému VMware, nové zálohovací řešení Veeam B&R, z důvodu vysoké dostupnosti serverů a aplikací byla umístěna celá SRV infrastruktura do datového centra O2.

Současný stav

V současné chvíli společnost Blažek Praha využívá nové servery, kde XANADU provozuje všechny firemní systémy a aplikace na VMware platformě. Zabezpečení celé společnosti je zajištěno kvalitním firewallem, zálohování probíhá na externí síťové disky a vzdálené lokality. Díky clusterovému serverovému zapojení a umístění serverů v datovém centru O2 má společnost garantovánu vysokou dostupnost a minimální výpadky. XANADU spravuje cca sto koncových stanic na několika lokalitách. Každý uživatel má k dispozici helpdesk systém a hotline linku pro řešení svých potíží s IT technikou.

Přínosy pro společnost

Klíčovým přínosem pro společnost je funkční IT prostředí, serverová infrastruktura s vysokou dostupností, bezpečný a rychlý chod firemních aplikací a systémů. Dále byla nastavena standardizace IT techniky, nastaveny IT procesy schvalování, reportování a kontroly. Uživatelé získali dostupnou technickou podporu pro řešení jejich problémů a požadavků.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce