Trendy

Vzdělávání jako zaměstnanecký benefit

Pokud lze na Velké výpovědi (Great Resignation či též Big Quit; po návratu do starých kancelářských kolejí po pandemii covid-19 začali zaměstnanci v USA i u nás hromadně a znechuceně opouštět svá původní zaměstnání, pozn. red.) najít nějakou pozitivní stránku, pak je to fakt, že se velké, střední i malé společnosti musely vážně zamyslet nad tím, jak získat nové a udržet si stávající pracovníky. 

To znamená, že je třeba se zabývat jednoduchou otázkou: Jak vytvořit postpandemický balíček benefitů, který bude dostatečně inovativní, aby si udržel a přilákal talenty na tak nestabilním pracovním trhu, jako je ten dnešní? A co je přiměje (talenty či stávající pracovníky), aby kývli na vaši pracovní nabídku, případně aby vám neodešlí?

Odpověď = vzdělávání jako benefit. V neustále se měnící globální ekonomice se musí odborníci ve všech odvětvích neustále vzdělávat, aby uspěli. Společnosti musí též spoléhat na to, že jejich zaměstnanci budou mít aktuální znalosti, aby využili příležitosti k růstu. Světové ekonomické fórum (WEF) tvrdí, že do roku 2030 vytvoří zvyšování kvalifikace 5,3 milionu nových čistých pracovních míst; navíc do roku 2025 bude polovina všech zaměstnanců na celém světě potřebovat rekvalifikaci.

Nejde jen o úhradu školného

Vzdělávání jako benefit je výhodné řešení pro zaměstnavatele i zaměstnance, ale musí jít mnohem dál než jen k úhradě školného firmami samotnými. To je dětinský krok, protože společnosti s tímto benefitem nezískávají účastné a loajální zaměstnance. Studium vysokých škol je navíc časově náročná aktivita, která nebývá pro pracovníky na plný úvazek reálná, zejména pokud vyžadují osobní účast. Americký úhradový model navíc počítá s tím, že studující musí předem zaplatit nákladné účty za školné.

Není proto překvapením, že Společnost pro řízení lidských zdrojů (Society for Human Resource Management) uvádí, že vzdělávání, zejména v technologickém průmyslu, směřuje k nabídce, která má studenty připravit na potřeby zítřka. Krátký kurz nového programovacího jazyka nebo specifické dovednosti v oblasti vedení poskytují takové praktické znalosti, které zaměstnanci potřebují k řešení nejnaléhavějších problémů své organizace.

Malé soukromé online kurzy (SPOC), jako jsou ty, které vytvořila společnost Emeritus ve spolupráci se špičkovými univerzitami, například Massachusettským technologickým institutem (MIT) a Dartmouth College jsou účinné, protože oslovují široké publikum, jsou vedeny odborníky v daném oboru a jejich velikost umožňuje interaktivní výuku, jež je přizpůsobená pro dosažení maximálního účinku. Díky školnému v průměru 1 000 až 2 000 dolarů na účastníka a vysoké míře absolvování jsou navíc SPOC cenově dostupné, přístupné a poskytují vysokou návratnost investic (ROI).

Průzkum Global Impact Survey 2021 společnosti Emeritus, kterého se zúčastnilo téměř 2 200 respondentů z více než desítky zemí, ukázal, že 94 % lidí uvedlo, že programy zvyšování kvalifikace společnosti Emeritus měly pozitivní dopad na jejich kariéru a profesní rozvoj, přičemž 96 % z nich uvedlo, že tento dopad se dostavil během prvních 12 měsíců po absolvování programu. A konečně, právě zveřejněný průzkum společnosti Gallup ukázal, že 57 % pracovníků má zájem o zvyšování kvalifikace.

Nejsou to ale jen studenti, kteří mají prospěch ze vzdělávacích programů firem; více než devět z deseti studentů je přesvědčeno, že programy, které absolvovali, pozitivně ovlivnily jejich podnik nebo organizaci tím, že zvýšily využívání technologií a dalších digitálních vymožeností včetně inovací na jejich pracovišti.

Jak si vysvětlit výhody vzdělá(vá)ní zaměstnanců

Vzhledem ke stále napjatější situaci na trhu práce hledají zaměstnavatelé nové způsoby, jak přilákat a udržet zaměstnance. Zatímco tradičnější benefit jako penzijní připojištění je stále skvělá volba do balíčku zaměstnaneckých výhod, priority uchazečů o zaměstnání se změnily – v posledních letech se vzdělávací benefity staly vedle wellness programů jednou z nejžádanějších možností zaměstnaneckých výhod.

Podle společnosti Statista nabízí 56 % zaměstnavatelů program podpory vysokoškolského nebo postgraduálního studia a 8 % zaměstnavatelů poskytuje podporu při splácení studentských půjček.

Zaměstnanci, kteří díky pracovním benefitům získají vyšší vzdělání nebo se naučí nové dovednosti, mají obvykle lepší celkový zdravotní stav, lepší pocit vlastní hodnoty a více příležitostí ke kariérnímu růstu, a to samozřejmě ideálně ve vaší organizaci. Podle zprávy společnosti LinkedIn o vzdělávání na pracovišti si společnosti, které vynikají v interní mobilitě, udrží své zaměstnance téměř dvakrát déle než organizace, které tak nečiní.

Když se zaměstnanci vzájemně vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci v oblastech, které podporují vaše obchodní cíle, vaše organizace získává znalosti. Podle nadace Lumina Foundation přinášejí programy proplácení vzdělávání 129% návratnost investic. Vzdělaní zaměstnanci také snižují náklady na pořízení specializovaných pozic, protože na tyto pozice můžete najímat lidi zevnitř, z vlastních zdrojů.

A když přece jen přijde čas na nabírání nových lidí, nabídka vzdělávacích benefitů pomůže vaší organizaci přilákat špičkové talenty. To je obzvláště důležité, pokud chcete zaměstnat mladší pracovníky, kteří chtějí dokončit své vzdělání nebo se naučit další dovednosti, aby tak podpořili svou budoucnost na trhu práce.

Organizace nabízející zaměstnancům vzdělávací benefity

Vzdělávací benefity nejsou ve větších organizacích neobvyklé, přičemž počet organizací, které nabízejí vzdělávací benefity, roste. Mezi známé společnosti, které nabízejí vzdělávací programy a benefity, patří v americkém prostředí třeba:

Apple

Společnost Apple poskytuje kurzy a nástroje pro posílení dovedností zaměstnanců. Apple také zaměstnancům proplácí školné.

Best Buy

Best Buy poskytuje 3 500 dolarů na kurzy na úrovni bakalářského studia a 5 250 dolarů na kurzy na úrovni magisterského studia zaměstnancům na plný úvazek, kteří ve společnosti pracují alespoň šest měsíců.

Chipotle

Chipotle poskytuje certifikáty a 100% úhradu školného na některé programy. Nabízejí také až 5 250 dolarů na podporu v platbě školného ročně.

Starbucks

Tento kavárenský gigant nabízí 100% úhradu školného za první bakalářské studium prostřednictvím online programů Arizonské státní univerzity.

Walmart

Společnost Walmart oznámila, že v roce 2021 investuje téměř 1 miliardu dolarů do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců prostřednictvím svého programu Live Better U.

Jaké typy vzdělávacích benefitů jsou k dispozici

Vaše organizace může nabízet mnoho různých typů vzdělávacích benefitů a programů. Podle Mezinárodní nadace plánů zaměstnaneckých výhod (International Foundation of Employee Benefit Plans) více než 92 % organizací, které odpověděly na jejich průzkum, nabízí nějaký vzdělávací benefit. Jedná se o tyto nejběžnější zaměstnanecké vzdělávací benefity:

  • programy podpory nebo úhrady školného
  • interní školení
  • vzdělávací konference
  • kurzy dalšího vzdělávání
  • částečná či plná úhrada nákladů na získání licence a zkoušky
  • kurzy osobního rozvoje
  • plány splácení studentských půjček

Výhody školení na pracovišti

Přestože se nejedná o formální vzdělávací benefit, poskytování školení na pracovišti a vůbec interních školení je skvělý způsob, jak naučit zaměstnance novým dovednostem nebo zlepšit jejich stávající. Můžete také poskytnout skupinové školení dovedností v oblasti vedení, komunikace a dalších témat, abyste zajistili, že celá vaše organizace bude úspěšná a dobře komunikující. Programy školení na pracovišti jsou nákladově nejefektivnějším přístupem k benefitům v oblasti vzdělávání, i když samy o sobě nemusí stačit ke zlepšení náboru jako takového či k udržení zaměstnanců.

Osobní rozvoj

Mnozí zaměstnavatelé nabízí také benefity na další vzdělávání a osobní rozvoj. Jedná se o vynikající způsob, jak umožnit zaměstnancům osvojit si nové dovednosti a zároveň je odměnit za jejich úsilí. Umožní vám také rychleji obsadit pracovní pozice přijetím schopných lidí, kteří potřebují nějaké další dovednosti nebo zdroje – pak se stanou vašimi ideálními zaměstnanci. To je často levnější než čekat na obsazení volné pozice několik měsíců na extrémn exponovaných pozicích.

Mezi běžné způsoby podpory osobního rozvoje patří třeba specializovaná školení s cerfifikací či nákup online kurzů pro zaměstnance. Tyto možnosti vzdělávání představují skvělou možnost pro organizace, které nejsou připraveny nabídnout proplácení školného nebo splácení studentských půjček, ale přesto chtějí svým zaměstnancům poskytnout cenné školení a vzdělávací příležitosti.

Zohledněte různorodé potřeby svých zaměstnanců

Při výběru vzdělávacích benefitů, které nabídnete, musíte vzít v úvahu různorodé potřeby svých zaměstnanců. Pro většinu vašich zaměstnanců nebude fungovat univerzální metoda. Místo toho budete chtít nabídnout něco flexibilního, co bude vyhovovat všem.

Výše uvedené nápady na benefity můžete zkombinovat do jednoho programu, ve kterém například poskytnete úhradu školného do výše stanoveného příspěvku a bezplatné školení dovedností v kanceláři. Můžete také nabídnout zaměstnanecké stipendium na vzdělávání, které poskytuje měsíční příspěvek na úhradu školného, učebnic a dalších nákladů. 

Tímto způsobem nemusíte uzavírat smlouvy se vzdělávacími agentury či programy – vaši zaměstnanci si budou moci svobodně vybrat, jakých kurzů a programů se chtějí zúčastnit.

Shrnutí

Benefity na vzdělávání jsou dnes již nezbytnou součástí každého balíčku odměn. Bez balíčku benefitů budete mít na napjatém trhu práce větší problém přilákat a udržet si zaměstnance. Vzdělávací benefity jsou jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit, aby vaši zaměstnanci byli vybaveni pro budoucnost. Pro vaši budoucnost.

Zaměstnavatelé mají k dispozici mnoho vzdělávacích benefitů, jako jsou školení na pracovišti, kurzy a certifikáty osobního rozvoje, respektive podpora v platbě školného. Bez ohledu na to, která možnost benefitů je pro vás nejvhodnější, jsou vzdělávací benefity vynikajícím způsobem, jak investovat do budoucnosti vaší organizace.

5 největších výhod benefitů v oblasti vzdělávání

Zaměstnanecké benefity jsou jedním z nejvyšších výdajů organizací, není proto překvapením, že hlavní starostí firem je udržet cenu benefitů na přijatelné úrovni. Pro efektivní fungování podniku a udržení špičkových zaměstnanců však musí být balíček benefitů konkurenceschopný.

To je vlastně úplně normální. Všichni se snažíme získat co největší hodnotu za co nejmenší náklady. Ve světě zaměstnaneckých výhod však existuje ještě jedna a často přehlížená klíčová oblast, která vám v závodě o ziskovost zajistí obchodní výhodu oproti vašim konkurentům. Tou je efektivní informování o důležitosti nabízených benefitů, jelikož vaši organizaci vaše zaměstnance pozitivně ovlivní hned pěti způsoby:

1. Konkurenční výhoda

Pokud si chcete udržet a přilákat loajální základnu skvělých profesionálů, pak je nezbytné naučit je hodnotě a vnitřnímu mechanismu jejich benefitů. Když zaměstnanec dobře porozumí svým stávajícím benefitům a zorientuje se v tom, jak mají fungovat, může je začít využívat naplno. Toto pochopení a využívání je navázáno na vyšší ocenění benefitů, které jim jako současný zaměstnavatel poskytujete – a zmíněný zaměstnanec si s menší pravděpodobností bude hledat zaměstnání s lepšími benefity jinde. Mnozí zaměstnanci také získají hlubší uznání vůči svému zaměstnavateli, protože si všimnou, že vám na nich skutečně záleží. 

2. Zlepšení morálky a produktivity

Pokud společnost vynakládá velké úsilí na informování zaměstnanců o nabízených benefitech, cítí se zaměstnanci jistější při jejich výběru na základě svých jedinečných potřeb. Tato podpora zdraví a pohody zaměstnance a jeho rodiny pozitivně ovlivňuje morálku zaměstnanců a jejich celkovou spokojenost s prací pro vás. Tyto dva faktory vedou k vyšší produktivitě zaměstnanců, což může zlepšit ziskovost a efektivitu vaší firmy.

3. Úspora času

Vedoucí pracovníci a personální oddělení mají spoustu nesmírně důležitých povinností a žádné z nich neprospěje, když budou v průběhu roku odváděni na vedlejší kolej odpovídáním na nejrůznější jednorázové dotazy týkající se benefitů. Silná, průběžná vzdělávací struktura s týmem, který je snadno k dispozici pro pomoc v dané oblasti, vede ke snížení počtu otázek, bolestí hlavy a zbytečných opakujících se časově náročných scénářů pro všechny zúčastněné strany.

4. Větší počet přihlášených 

Čím lépe zaměstnanec rozumí svým výhodám, tím lépe je připraven učinit informovaná rozhodnutí. Ve většině případů si zaměstnanci uvědomí, že benefity poskytované jejich zaměstnavatelem (tj. vámi) jsou mnohem lepší než ty, které jsou běžně k dispozici na individuálním pracovním trhu – a že jsou nepochybně dobrou volbou. Například s větším počtem osob se skutečným plným pochopením benefitů přichází vyšší pravděpodobnost, že zaměstnanci využijí například nadstandardních služeb zdravotní péče, jako jsou preventivní prohlídky pro zajištění optimálního zdravotního stavu.

5. Ve zdravém těle zdravý zaměstnanec

Správně vzdělaní zaměstnanci mohou činit informovanější rozhodnutí v případě potřeby výše zmíněných služeb zdravotní péče. Toto vyšší porozumění vlastním tělesným potřebám může vést k výrazně nižší aktivitě v oblasti pojistných událostí, což bude mít přímý dopad na náklady zaměstnavatele. Méně pojistných událostí se rovná menším nákladům – a je to finanční výhra pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Zanedbání správné komunikace a vzdělávání v oblasti benefitů může vést k mnoha nepředvídaným důsledkům, z nichž důležité jsou zbytečné finanční dopady na chod firmy. Proto pověřte člověka, který má u vás na starosti benefity, aby vhodně strukturoval a správně vedl vzdělávací kampaně – nepochybně uvidíte a pocítíte rozdíl.

Zdroje:

https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning/education-as-an-employee-benefit-the-antidote-to-the-great-resignation/ 

https://www.peoplekeep.com/blog/education-benefits-you-should-be-offering-peoplekeep 

https://www.mountainone.com/news/top-5-business-advantages-benefits-education-strategy 

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce