Zprávy

Výzkum Dell ukázal, jak mohou technologie přispět ke snížení pracovního stresu

Společnost Dell provedla svou první neurovědeckou studii zaměřenou na hledání souvislostí mezi vztahem lidí k technice a tím, jak technika ovlivňuje jejich schopnost vykonávat práci.

Společnost Dell Technologies studuje potřeby zákazníků a jejich vývoj a na základě výsledků svých výzkumů pracuje na inovacích. V loňském roce proto provedla svou první neurovědeckou studii zaměřenou na souvislost mezi vztahem lidí k technice a tím, jak technika ovlivňuje jejich schopnost vykonávat práci. Ukázalo se tak, jaký má fungování techniky vliv na celkovou pohodu lidí.

Technika pomáhá komunikovat, učit se, pracovat a prožívat každodenní život novým způsobem. Čím více jsou však lidé na technice závislí, tím jsou citlivější na to, jak dobře funguje. Výhodu v této situaci získávají firmy, které si vliv techniky na lidi uvědomují. Mohou zaměstnancům nejen poskytnout větší komfort při práci, ale především jim mohou pomoci k vyšší produktivitě a efektivitě.

Ve spolupráci se společností EMOTIV, která je největším světovým hráčem na poli přenosných zařízení ke sledování aktivity mozku a neurovědy, sledoval Dell pomocí EEG snímačů v reálném čase mozkovou aktivitu účastníků studie při práci a zacházení s technikou. To umožnilo získat podstatně hlubší vědecké poznatky, než přinášejí obvyklé výzkumy založené na vyplnění dotazníku.

Výsledky studie na první pohled potvrdily předpoklady – tedy že práce s dobrou nebo špatnou technikou přímo ovlivňuje produktivitu práce a pocity zaměstnanců. Míra této korelace ale byla překvapující.

Zvyšování celkové produktivity a efektivity práce pomocí techniky

V dnešní době může být technika, například počítač, jediným fyzickým pojítkem mezi zaměstnancem a firmou. Výpočetní zařízení slouží nejen jako pracovní nástroj, ale také jako prostředek zapojení do firemní kultury a interakce se spolupracovníky a zákazníky. Studie s názvem Brain on Tech ukázala, že je v dnešní době důležitější než kdy dříve vybavit zaměstnance solidní, dobře fungující technikou. Výrazně pozitivní zkušenost se služebním počítačem od prvního dne je totiž zásadní a zajišťuje optimální produktivitu.

  • Zaměstnanci vybavení kvalitní technikou mohou za pracovní dobu vykonat o neuvěřitelných 37 % více práce. 
  • Dobrá technika může každou hodinu zaměstnancům ušetřit 23 minut, tj. 15 hodin za celý 40hodinový pracovní týden.
  • Naopak špatná zkušenost s technikou produktivitu zaměstnanců poznamenává negativně – snižuje výkonnost v průměru o více než 30 % bez ohledu na vnímanou počítačovou gramotnost uživatele.
  • Panují přitom generační rozdíly. Mladší mileniálové a příslušníci generace Z (účastníci výzkumu mladší 26 let) byli špatnou zkušeností s technikou ovlivněni nejvíce a vykazovali dvakrát horší výkony než starší účastníci.

Pozitivní zkušenost s technikou ovlivňuje to, jak se zaměstnanci cítí

Komplikace s technikou mohou v dnešním uspořádání pracovního a soukromého života zvyšovat úroveň stresu. Výzkum ukazuje, že dobře fungující technika může pozitivně ovlivnit vnímanou pohodu zaměstnanců a přinést úlevu od stresu. To má příznivý vliv z emocionálního hlediska a trvalý dopad na udržení kvalitních pracovníků.

  • (Téměř) každému se líbí štěňátka. Dostat kvalitní technické vybavení po předchozí špatné zkušenosti mělo stejně pozitivní odezvu jako sledování videí se štěňaty.
  • Studie zkoumala míru vzrušení poté, co účastníci dostali a užívali nová, lépe fungující zařízení. Výměna vybavení vyvolala větší nadšení než peněžní odměna po dokončení experimentu.
  • Zjištění, jak se účastníci vzpamatovávali ze stresu způsobeného špatnou zkušeností s technikou, je důležitá informace, protože ukazuje dopady stresu trvajícího po delší časové období, např. po osmihodinovou pracovní dobu. Výsledky studie ukazují, že ti, kdo zažívali vysoce stresující chvíle, potřebují k odpočinku třikrát delší dobu, a to i při poslechu relaxační hudby, oproti těm, kdo během pracovního dne prožívali méně stresujících situací. 
  • Včasná modernizace počítačového vybavení může také přispět ke snížení hladiny stresu. Zaměstnanci, kteří mají během pracovního dne špatnou zkušenost s technikou, se cítí dvakrát více stresováni, což je téměř o 30 % více stresující než mít za úkol zazpívat na veřejnosti.

Spolehlivá moderní technika se tak ukázala nejlepší investicí, jakou může firma udělat, aby omezila stres a zvýšila produktivitu zaměstnanců.