Trendy

Výhled nejen na další rok podle společnosti Cisco

V roce 2020 se informační technologie zítřka staly skutečností rychleji, než mohl kdokoli očekávat. Díváme-li se na další vývoj v roce 2021, zdá se, že trendů, které Cisco předpovídalo v horizontu roku 2024, budeme svědky výrazně dříve.

Bezpočet technických iniciativ a inovací slibuje, že v novém roce přinesou velké změny. Jak ukázala pandemie, je naprosto nezbytné, abychom byli připraveni na nečekané. Začít je třeba u vysoce odolné, globálně škálovatelné infrastruktury, která zajistí bezpečnost a flexibilitu, díky nimž podnik dokáže překonat případné překážky a využít nové příležitosti.

Trend č. 1: Zmenšování digitální propasti

Pro ty šťastnější, kteří mají internetové připojení, se letos stala konektivita předpokladem společenského kontaktu a ekonomické aktivity. K dispozici ji však má pouze zhruba polovina světové populace. Pandemie poukázala na tu druhou polovinu.

  • V rozvíjejících se zemích má přístup k internetu pouhých 35 % obyvatel oproti 80 % ve vyspělejších zemích. Téměř v každé zemi digitální propast výrazně odděluje venkovské oblasti a chudší část obyvatel od ostatních.

Konektivita dnes představuje předpoklad fungování společnosti a ekonomiky, do které se mohou zapojit všichni občané, učit se, a prosperovat. Proto Cisco spatřuje značný potenciál v nové generaci bezdrátových technologií, včetně 5G a Wi-Fi 6. Ty zvýší standard kapacity, rychlosti a latence a umožní připojení v oblastech, kde je optická síť příliš nákladná. Užitek z nich budou mít mobilní pracovníci, telemedicína, průmysl i školství. Všeobecně dostupnou bezdrátovou konektivitu považuje společnost Cisco jednoznačně za most překlenujíc digitální propast, kde tyto nové technologie umožní a urychlí růst a inovace pro miliony lidí.

  • Podle poradenské společnosti PwC by zpřístupnění internetu těm, kdo jej dnes nemají, zvýšilo globální HDP o dodatečných 6,7 bilionu dolarů. Zároveň by se dalších 500 milionů lidí dostalo svým příjmem nad hranici chudoby, což dokazuje, že rozšíření konektivity představuje nezbytný předpoklad podílu na ekonomické prosperitě.

„Nacházíme se v důležitém okamžiku dějin. Můžeme udělat mnoho, abychom toho využili ke společnému budování otevřenějšího a udržitelnějšího světa. Co se týká budoucnosti, jsem optimistický a věřím, že společně dokážeme podporovat další změny k lepšímu. Z těchto změn budou mít trvalý užitek i další generace,“ říká Chuck Robbins, generální ředitel společnosti Cisco.

Trend č. 2: Zajišťování kvalitní zkušenosti (a bezpečnosti) pomocí senzorů

Senzory se již dlouho využívají ke kontrole kvality a sledování fyzikálních podmínek prostředí, ale nyní získávají nezastupitelné místo i v péči o zdraví v soukromí i na pracovišti a zajišťování bezpečnosti a komfortu. Senzory v podobě náplasti lidé používají ke sledování zdravotního stavu a kondice. Sportovní senzory můžeme vidět zase při sledování nárazů a otřesů. Senzory únavy u sledování bdělosti v náročných provozech.

Těm, kdo se vrací na pracoviště, pomohou údaje získávané ze senzorů vytvořit bezpečnější, zdravější a produktivnější prostředí. Spolu s Wi-Fi, lokalizačními technologiemi a platformami pro spolupráci, jako Cisco Webex, dokážou identifikovat prostory s nevyužitou nebo naopak překročenou kapacitou a zároveň sledovat teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a hladinu osvětlení v místnosti.

  • Podle studie Global Workforce Study společnosti Cisco může 96 % podniků s pomocí inteligentních technologií vytvořit lepší pracovní prostředí.

Trend č. 3: Klíče od budoucnosti — aplikacemi podporovaná agilita a odolnost

Během prvních měsíců pandemie se podniky a organizace musely rychle přizpůsobit zcela nepředvídatelné situaci. Zásadní roli v tom sehrál cloud. Pro řadu podniků to byl jediný způsob, jak naplnit rychle se měnící požadavky zákazníků a zaměstnanců, a to bez ohledu na náklady. O deset měsíců později jsou klíčové podnikové aplikace vysoce distribuované. Pracovní síla je mobilnější než kdy dříve.

Do budoucna bude podnikové IT potřebovat zvýšit svoji flexibilitu a akceschopnost ještě více. Díky využití řešení pro monitorování je možné přejít od sledování všeho ke sledování dat a informací, na nichž záleží. Při dalším zvětšování rozsahu transformace budou poznatky a automatizace nezbytným předpokladem růstu, konkurenceschopnosti a odolnosti.

  • Podle studie společnosti Cisco 2021 CIO and ITDM Trends Pulse chce 75 % CIO a IT manažerů lépe využívat informace o činnosti podniku.

Trend č. 4: Od zákaznické zkušenosti k nadšení pro značku

Masivní nárůst množství mobilních a jiných chytrých zařízení zcela změnil naše životy. Dnes jsou k dispozici mobilní aplikace na vše – od nakupování a bankovnictví přes učení po sledování kondice. V poslední době se navíc staly nezbytným nástrojem ke sledování kontaktů během pandemie. Mobilní aplikace také umožnily veřejným organizacím i podnikům spojení s uživateli, jaké bylo ještě před pár lety nepředstavitelné. A jak jsme viděli, většina podnikových procesů také běží na aplikacích.

Nejpokročilejší aplikace umožňují ještě osobnější vztahy se zákazníky a okamžité reakce. K tomu je nutná schopnost přeměňovat velké množství informací získávaných ze sítě v reálném čase na okamžitě využitelné poznatky. A to velmi rychle. Podniky vybavené touto schopností dokážou reagovat na zákazníka ještě dříve, než nahlásí problém. Právě tato kombinace imerzivní, na poznatcích založené personalizace a zkušenosti, přemění základní spokojenost zákazníka na jeho hlubokou angažovanost, nadšení a věrnost.

  • 71 % CIO a IT manažerů se shoduje, že zákaznická zkušenost znamená více než zákazníka uspokojit – znamená ho potěšit.

Trend č. 5: Identita a budoucnost bez hesel

Mobilita, práce na dálku a stoupající využití cloudových řešení přinášejí nesmírné výhody z hlediska škálovatelnosti a nákladů. Avšak rozpínání bezpečnostního perimetru s sebou nese nové problémy.

Jako odpověď na ně začal být uplatňován princip Zero Trust. Ukradené nebo ztracené přihlašovací údaje zůstávají běžnou příčinou narušení bezpečnosti. Plošný přechod na práci na dálku situaci pouze zhoršil. Identita se fakticky stala novým perimetrem.

Platformy, oborové organizace a poskytovatelé bezpečnostních služeb pracují na úplné eliminaci hesel. Technologie, které to umožní, například biometrie, budou brzy dostatečně rozšířené mezi spotřebiteli i v podnicích. Podniky a organizace se musejí začít připravovat na tuto nevyhnutelnou evoluci, kdy uživatelé nebudou používat tradiční heslo jako primární způsob prokázání své identity.

  • Podle studie 2020 Duo Trusted Access Report má 80 % mobilních zařízení užívaných k pracovním účelům nastavenou biometrii, což představuje 12% nárůst oproti předchozímu pětiletému období.

Trend č. 6: Modely spotřeby technologií, které skutečně potřebujete

Podniky a organizace dlouho investovaly do univerzálních technických řešení. To znamená, že možná platily za funkce, které jejich uživatelé nikdy nepotřebovali. Dnes software ve formě služby umožňuje platit pouze za funkce a schopnosti, které jsou aktuálně potřeba, s možností rychle a flexibilně přidávat další služby podle požadavků.

Modely spotřeby se budou nadále postupně měnit, zejména s tím, jak přibývá funkcí a schopností dostupných prostřednictvím softwaru jak v lokálních, tak cloudových systémech. Flexibilita a úspora nákladů, které nabízejí modely založené na platbách za skutečnou spotřebu, jsou příliš lákavé na to, aby jim bylo možné odolat.

  • Tento přechod na průběžně hrazenou skutečnou spotřebu poskytuje větší flexibilitu a předvídatelnost nákladů při řízení výdajů na IT – tedy něco, co v průzkumu společnosti Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse označuje 85 % CIO a IT manažerů za důležité pro jejich podnik (43 % za velmi důležité).