Zprávy

Více než třetina českých firem plánuje v příštím roce zvýšit investice do vývoje softwaru zaměřeného na člověka

Průzkum společnosti Progress mezi technologickými profesionály po celém světě se zabýval rostoucím významem vývojem softwaru, který do centra zájmu staví samotného uživatele.

Tagy:
redakce18.4.2024

Progress, důvěryhodný poskytovatel infrastrukturního softwaru, oznámil výsledky svého celosvětového průzkumu Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace Report. Průzkum realizovala nezávislá výzkumná společnost Insight Avenue na základě více než 700 rozhovorů s vývojáři aplikací a osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti IT. Účelem průzkumu bylo zmapovat aktuální přístupy a úroveň připravenosti firem při vývoji aplikací zaměřených na člověka. Zejména s ohledem na rostoucí význam tématu zajištění přístupnosti. Kompletní studii naleznete zde.    

Vývoj aplikací zaměřených na člověka znamená vytvářet aplikace a webové stránky, které jsou snadno a pohodlně ovladatelné pro různorodou komunitu uživatelů. Měly by zohledňovat specifické potřeby lidí. Jako například jejich omezení, demografické a charakterové faktory, odlišné jazykové a kulturní zázemí a řadu dalších. Právě pochopení cílového uživatele a jeho potřeb vede ke efektivnějším a praktičtějším výsledkům. Vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy zavádějí legislativu, podle níž musí firmy zajistit rovný přístup k digitálním službám, již není možné jen nečinně přihlížet. 

Přestože téměř všechny firmy v České republice, které se zúčastnily výzkumu, uznaly důležitost vývoje aplikací zaměřených na člověka, ukázalo se, že je značný nepoměr mezi úmysly a reálnými skutky. Zatímco 98 % respondentů uvedlo, že je to pro ně důležité, pouze 22 % se touto problematikou v současné době zabývá prostřednictvím nástrojů, školení a politik. Mezi překážkami respondenti uváděli rychlost vývoje se souběžným plněním požadavků zákazníků (42 %), složitost a nedostatečnou agilitu (41 %) a chybějící interní dovednosti (29 %). Třetina z nich (28 %) vnímá také nedostatek vhodných nástrojů a investic do technologií.  

Z výsledků průzkumu v ČR také vyplývá, že:

  • 75 % respondentů z považuje vývoj aplikací zaměřených na člověka za mnohem důležitější než před dvěma roky, a to na podkladě obchodních aspektů a kulturních změn.
  • 38 % respondentů uvedlo, že je to pro ně zásadní otázka a plánují v příštích 12-18 měsících investovat do aplikací zaměřených na člověka.
  • 78 % respondentů uvedlo, že je obtížnější dodatečně zavést problematiku inkluze a přístupnosti do stávajících aplikací než ji od začátku zohledňovat v nových.
  • Ukázalo se, že v průměru pouze 59 % stávajících aplikací v oslovených firmách splňuje požadavky na přístupnost.
  • 97 % respondentů se potýká s problémy při zavádění konceptu human-centricity.

Výsledky průzkumu také ukazují, že firmy ztrácejí na konkurenci kvůli zmatkům ohledně potřebných nástrojů a procesů nezbytných k aktivnímu vývoji designu zaměřeného na člověka. Respondenti průzkumu zmiňovali různá technická řešení, včetně umělé inteligence a strojového učení, chatbotů, asistenčních technologií pro pohybově postižené, testování barevného kontrastu a dalších. Aby se tyto firmy mohly rozvíjet, musejí se dále vzdělávat, lépe spolupracovat a využívat nákladově efektivní přístupy. Je třeba, aby identifikovaly partnery a dodavatele, kteří upřednostňují základní postupy a metody v oblasti inkluze a přístupnosti, a začaly s nimi spolupracovat.  

„Pokud chceme, aby naše řešení byla dostupnější a dosažitelná pro více firem, jednou z cest je zaměřit se více na cílového uživatele, na pochopení jeho skutečných potřeb. Otázka problematiky vývoje se zaměřením na člověka nás proto provází již delší dobu a je jednou z našich priorit. Náš tým se neustále snaží o maximální zpřístupnění všech našich řešení širšímu okruhu uživatelů s různorodými potřebami i schopnostmi,“ uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress.

Zdroj: Progress