Zprávy

Většina vůdčích pracovníků se obává dopadů AI na jejich práci, ukázal průzkum

Průzkum odhalil, že mezi vrcholovými pracovníky společností stále panují obavy z nástupu umělé inteligence a řada nepodložených mýtů.

Podle posledního průzkumu softwarové společnosti InRule, se téměř dvě třetiny vrcholových pracovníků obává o bezpečnost své práce a to proto, že se během svého rozhodování dostávají stále častěji do kontaktu s umělou inteligencí.

Tyto obavy však nevyplývají z toho, že by kvůli AI přišli o část svých pravomocí, ale z toho, že se domnívají, že je umělá inteligence v budoucnu přiměje učinit špatná rozhodnutí.

Příčinou by podle dotazovaných pracovníků měla být chybná analytika a správa dat, nedostatek kritických nástrojů a také změna myšlení firem, které na AI čím dál více spoléhají. Manažeři uvádějí, že jestliže jim umělá inteligence předloží špatná, nebo zavádějící data, chybu nepoznají a jejich špatné rozhodnutí ovlivní fungování firmy i práci podřízených.

Mezi manažery panují nepodložené obavy a mýty

Společnost InRule však obavy mírní. Průzkum podle ní ukázal, že mnoho vrcholových manažerů o umělé inteligenci stále přemýšlí s obavami. Navíc kolem ní panuje řada mýtů. Jedním z nich je přesvědčení, že AI mohou využívat pouze vysoce kvalifikovaní datoví vědci a inženýři.

Z výzkumu také vyplývá, že manažeři o technologii stále uvažují jako o náhradě za lidskou práci, ačkoliv současné trendy udávají spíš opačné tendence. AI má pracovníkům pomáhat a hledají se způsoby, jak zefektivnit oboustranně prospěšnou symbiózu mezi člověkem a strojem.

Ve skutečnosti totiž na 75 % pracovníků, na jejichž práci už měla umělá inteligence vliv, tvrdí, že jim pomáhá lépe se rozhodovat a domnívají se, AI posiluje a zlepšuje způsob, jakým se jejich práce vykonává.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce