Zprávy

Jak vést své zaměstnance ke kreativitě?

Kreativní prostředí otevřené novým nápadům můžete ve své firmě budovat správnou interní komunikací, podporou otevřenosti, zajištěním inspirativního prostředí či nabídkou flexibilní pracovní doby. Britský výzkum z roku 2017 provedený mezi zaměstnanci na tisícovce pracovišť odhalil, že osm z deseti firem nedokáže pracovat s novými nápady a inovacemi a u 15 % z nich si dokonce zaměstnanci myslí, že je vedení firmy aktivně od nových nápadů odrazuje. Nový pohled na věc, kreativita a inovace jsou však hybnou silou byznysu. Jak ve firmě nastolit a udržovat pro-inovační, kreativní prostředí?

Držte komunikační kanály otevřené

Výborná interní komunikace je klíčovým elementem dobře fungující firmy. Zlepšuje firemní kulturu, zvyšuje motivaci zaměstnanců, udržuje povědomí o vizi a misi firmy, a především podporuje důvěru a otevřenost. „Nesmírně důležité je pak udržovat interní komunikaci obousměrnou. Bude-li vedení neustále zásobit své pracovníky hodnotnými informacemi a zpětnou vazbou, aniž by poslouchalo jejich názory, nápady a poznatky, nebude to zdaleka tak prospěšné a efektivní, jako když jsou naplno otevřené oba tyto kanály,“ upozornil Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a management malým a středním podnikům. Pěstujte tedy politiku otevřených dveří, povzbuzujte své pracovníky, aby sdíleli své zkušenosti se všemi, tudíž i se svými vedoucími. „Obzvláště v malé firmě není potřeba pěstovat taktickou diplomacii či nějakou politickou korektnost. Podporujte raději upřímnost a objektivní kritiku.“

Zaměřte se na prostředí

V podnikové sféře se léta řešila debata, zda výkonnosti a kreativitě zaměstnanců nahrávají uzavřené, oddělené kanceláře, nebo je naopak lepší open space. Dnes se odborníci kloní spíše ke kombinaci obojího: poskytnout lidem možnost pracovat v soukromí kanceláře, ovšem k tomu jim dát k dispozici dostatek otevřeného prostoru, kde se mohou potkávat s ostatními kolegy – ať už kvůli společné práci, či jen prostému popovídání – brainstormovat či schůzovat. K podpoře inovativního myšlení a kreativity pak experti doporučují vybavit prostor nejen pohodlným nábytkem či hravými doplňky podněcujícími fantazii, ale též množstvím nástěnek a whiteboard tabulí, na které si vaši pracovníci mohou kdykoliv „načmárat“ své nápady, myšlenkové mapy a podobně. Též je vhodné nechat zaměstnance, aby si své pracovní prostory přizpůsobili svým potřebám či návykům – přinesli si drobné předměty z domova, sami si vybrali pracovní stůl a židli, nebo si klidně vzali s sebou do kanceláře svého zvířecího kamaráda.

Nabídněte pružnou pracovní dobu a extra dovolenou

Pružnou pracovní dobu neocení jen rodiče či studenti, ale rovněž všichni ti, kdo mají své biologické rytmy nastaveny na jinak než „od osmi do čtyř“. Jsou někteří lidé ve vašem týmu vyslovené „sovy“ a nejlepší výkony podávají až v pozdním odpoledni, zatímco celé dopoledne připomínají zombie? Anebo jsou to naopak „skřivani“, kteří na ty nejneotřelejší nápady chodí zásadně po snídani o půl šesté ráno? „Cirkadiální rytmy neboli biologické hodiny mají na výkonnost i kreativitu lidí nezpochybnitelný dopad. Samozřejmě asi není reálné, aby všechny firmy dávaly svým zaměstnancům typu sova možnost pracovat dlouho do noci, alespoň trochu pružnější pracovní doba však může významně pomoci rozproudit tvořivost týmu,“ řekl Jemelka. Zvednout a udržovat kreativitu svých lidí lze rovněž velkorysým přístupem k dovoleným. Nic totiž neosvěží mysl po náročném období tak jako pár dní volna. Zaměstnanci se nejen psychicky zregenerují, ale výpadkem z rutiny mohou též nalézt nové úhly pohledu či inspiraci pro svou práci. V menším měřítku v tomto ohledu dobře fungují i takzvané chill-out zóny přímo na pracovišti. Dejte svému týmu možnost udělat si během pracovního dne trochu delší přestávku u dobré kávy, stolního fotbálku či třeba i rotopedu a uvidíte, že to jejich výkon i nápaditost podpoří.