Byznys IT

V Národním muzeu ožily dějiny díky projektorům Panasonic

Osmatřicet projektorů Panasonic zajišťuje jediněčný zážitek z expozice Momenty dějin v Národním muzeu v Praze. Jedná se o druhou největší multimediální instalaci na světě.

Národní muzeum je největším muzeem v České republice. Pokrývá řadu oborů od přírodních věd až po specializované oblasti společenských věd. Spojuje sbírky materiálů dokumentujících vývoj přírody, historii a prehistorii českého i zahraničního původu. Několik let byla Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Slavnostní znovuotevření proběhlo 28. 10. 2018 při příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa a 200 let od založení muzea.

Multimediální projekce „Momenty dějin“ ve spojovací chodbě

Při rekonstrukci se rozšířily výstavní prostory muzea, došlo k zastřešení dvoran a tím ke zvětšení výstavní plochy. Spojovací chodba mezi Historickou a Novou budovou vytváří díky novému podzemnímu propojení obou budov Muzejní komplex Národního muzea. Bylo zde nainstalováno více než 50 metrů panelů po obou stranách.

Hlavním záměrem architekta Martina Hejla bylo vytvořit multimediální projekci v novém unikátním prostoru podzemní chodby mezi Historickou budovou a Novou budovou. Martin Hejl, navrhl po obou stranách chodby projekci o celkové délce 112 metrů, což návštěvníkům přináší jedinečný zážitek. Bylo použito 38 kusů laserových projektorů Panasonic PT-RZ660 v kombinaci s ultrakrátkými objektivy ET-DLE035.

„Instalace ve Spojovací chodbě je výjimečná nejen svou velikostí, ale především zajímavým konceptem, nacházejí se zde dvě projekce proti sobě. Je druhou největší multimediální instalací na světě. Obraz generuje sestava projektorů, které jsou na každou stěnu složeny z 19 kombinovaných účinných synchronizovaných projekcí. Díky tomu vznikl filmový prostor v hyperpanoramatickém formátu,“ říká Petr Vlček, ředitel společnosti AVT Group.

Místní expozice nese název Momenty dějin a jedinečnou multimediální projekcí mapuje historii tohoto místa od prehistorie po současnost. Návštěvníci mohou sledovat proměny Václavského náměstí v Praze, detailní vizualizaci jednotlivých budov a událostí. Cílem celé expozice je maximální vtažení diváka do promítaného děje, o které se stará přes dva metry vysoký obraz a také pohlcující audiosystém s 32kanálovým zvukem.

Technické řešení

Celou projekci zajišťuje 38 laserových projektorů Panasonic PT-RZ660, které vytvářejí dokonale plynulý obraz ve spojení s 38 objektivy Panasonic ET-DLE035 s velmi krátkou projekční vzdáleností, aby se zabránilo oslnění návštěvníků a zároveň se eliminovalo rušení projekce jejich stíny. Jednotlivé obrazové části odbavují počítače Intel NUC (19 ks, každý pro 2 projektory) a jeden řídící počítač Intel NUC, který zajišťuje finální synchronizaci obrazu tak, aby byl absolutně bezešvý.

Protože samotnou instalaci doprovázela náročná a velmi přesná kalibrace obrazu, navrhla firma AVT Group pro projektory odpružený kotevní systém se speciálními silentbloky, které tlumí vibrace od provozu vozovky nad tunelem a eliminují tak vznik budoucích nepřesností, které by mohly narušit jednotnost obrazu. Před započetím samotné instalace proběhla provozní zkouška v jiných prostorách, aby byla předem potvrzena funkčnost celého systému.

Obrazovou část expozice doplňuje zvukový systém, který umožňuje komponovat zvuk na míru tak, aby byl v souladu s děním v obraze, tedy aby se zvuk s obrazem přímo pohyboval v reálném čase. Dosáhlo se toho vysokým počtem reproduktorů (32 ks Bose RMU105), z nichž má každý svůj vlastní kanál na zesilovači (4 ks 8kanálových zesilovačů PowerMatch 8250). Celá sestava je koncipována tak, aby mohly obě strany fungovat nezávisle na sobě. Vybrané reproduktory mají přes své kompaktní rozměry (nutné pro umístění do stísněných prostorů mezi stropními lamelami) dostatečný výkon a vhodnou vyzařovací charakteristiku, která umožňuje divákovi, potažmo posluchači identifikovat polohu zdroje zvuku, což vytváří ten správný prostorový vjem.