Zprávy

Úspěšnost IT projektů závisí zejména na jejich přijetí lidmi

Tedy efektivně využít big data a business inteligence nástroje. Velký vliv na změnu IT prostředí ve firmách mají cloudová řešení a aplikace – tato oblast roste několikrát rychleji než IT jako celek. Zúčastnění experti ale varují, že při zavádění těchto systémů by se neměla zopakovat obvyklá chyba minulých let – upřednostnění technologických hledisek, protože o úspěšnosti technologií rozhoduje především jejich přijetí koncovými uživateli. Téměř třetina IT projektů končí neúspěchem.

„Při nástupu nové éry (kdečeho) se často setkáváme s naprosto iracionální vírou v její úspěch, stejně jako s naprosto iracionálním odmítáním užitku. Tradiční IT ‚doby předcloudové‘ udělalo velkou chybu, že nebralo dostatečný ohled na uživatele,“ představila ve svém vystoupení Darina Vodrážková, ředitelka pro strategii DAQUAS spol s r.o. „Co pohání a co brzdí například přechod IT na cloudová řešení? Technologie to nejsou, dokonce ani peníze ne! Je to psychika. Jsou to lidé – jak na straně uživatelů, tak na straně profesionálů z IT.“

Další důležitý aspekt je, že 40 % nákladů na IT tvoří lidé, proto je třeba s nimi a jejich vlivem počítat. Informační technologie jsou v současné době přítomné takřka ve všech oborech podnikání a IT postupně splývá s podnikáním jako takovým, řízení firem se bez jeho chápání už neobejde. Proto je nyní pro vedení firem důležité uvědomit si, že o úspěšnosti projektu nerozhodují jen technologie.

Jaká témata tedy konferenci TechEd-DevCon 2017 dominují? Cloud, big data, business inteligence a správa a zpracování velkých bází dat. Je to proto, že stále více využíváme cloudové a mobilní aplikace, nakupujeme, bavíme se, podnikáme a pracujeme „po internetu“. Firmy chtějí pomocí nejnovějších technologií maximálně zefektivnit komunikaci, správně nastavit procesy, ale také umět využít data, která mají k dispozici – například k vylepšení své nabídky a její personalizaci pro jednotlivé uživatele. Další významnou oblastí je internet věcí a nástup robotizace. Velkým tématem letošního ročníku konference je ale lidský faktor a to, že sebelepší technologie neuspěje, pokud nebude kladně vnímána uživateli.

Letošní 15. ročník konference TechEd-DevCon se opět těší velkému zájmu. Schází se zde více než 550 IT odborníků z praxe – od vývojářů, přes databázové experty, správce IT, konzultanty až po specialisty na zabezpečení. Konference probíhá po 4 dny souběžně ve čtyřech sálech. Na jejich pódiích se vystřídá 51 odborníků s 85 přednáškami. Mezi přednášejícími letos jsou osobnosti IT scény jako například Laurent Ellerbach, Yuyan Zhang, Catalin Gheorghiu, Michal Altair Valášek, William Ischanoe, Ondřej Ševeček, David Gešvindr, nebo Luboš Hoher.

„Konference TechEd-DevCon se stala fórem pro setkání s nejnovějšími světovými trendy a předními odborníky v přátelském prostředí a bez nutnosti daleko cestovat. Nabízíme přehled toho, co se diskutuje na špičkových celosvětových fórech, nezapomínáme ale na to, že i nejnovější technologie je třeba prezentovat se vztahem k reálné praxi,“ uvedl Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Letošní rok je pro nás výjimečný – konferenci TechEd-DevCon pořádáme již popatnácté. Navíc jsme úspěšně odstartovali i TechEd v Brně, jehož první ročník proběhl v únoru.“