Byznys IT

Úspěchy projektů na dálku nám dodávají jistotu

Martin Koníček, CEO společnosti itelligence, má za sebou velmi úspěšné období. I přes pandemická omezení se jeho společnosti daří zákazníkům přinášet inovace a to i zcela na dálku. Před nedávnem navíc firma dokončila významnou zakázku v rekordním čase.

Prosím, nejprve se krátce představte našim čtenářům. Jaká je vaše pozice ve firmě itelligence a co je náplní vaší práce.

Jako CEO vedu české zastoupení globální společnosti itelligence. Jsme technologicko-poradenskou společností, které se zaměřuje na poskytování řešení a služeb na technologiích SAP. Naše společnost zaměstnává v ČR zhruba 100 konzultantů a IT specialistů a naše kanceláře naleznete v Praze, Brně a Ostravě.  Na globální úrovni náš tým čítá více než 10 000 specialistů a působíme ve 29 zemích světa.

itelligence je součástí skupiny NTT DATA, která je jedním z největších systémových integrátorů a poskytovatelů IT služeb na světě. Zázemí takto významné skupiny je pro nás, a zejména pro naše klienty, výraznou výhodou, jelikož se při našich aktivitách můžeme spolehnout na de facto neomezené zdroje například ve formě globálních delivery center nebo přístupu k know-how desítek tisíc IT specialistů. Celkově ve skupině NTT pracuje přes 300 tisíc lidí.

itelligence je partnerem společností SAP. Mohl byste však přesněji specifikovat, čím se vaše společnost zabývá, jaká je její specializace v kontextu těchto partnerství?

Naším oborem jsou inovace a byznys transformace skrze technologie SAP. Pomáháme společnostem navyšovat jejich konkurenceschopnost a profitabilitu tím, že vylepšujeme jejich vnitropodnikové procesy. Jednoduše řečeno – pomáháme jim na cestě k tomu stát se podniky plně připravenými na digitální ekonomiku.

Digitální transformace je téma, které se přímo dotýká, nebo brzy bude dotýkat většiny českých společností. Rychlost tržních změn se stále akceleruje (nemluvě o současné pandemické situaci) a schopnost organizace adaptovat se na turbulentní prostředí digitální ekonomiky je nezbytným předpokladem budoucího úspěchu.

Pro mnohé organizace na českém trhu je, či brzy bude, také cílem inovovat své byznys modely a profitovat z posledních trendů, jako je například IoT, přechod do cloudu, robotizace a automatizace, nebo Industry 4.0 atd. Naším úkolem je pomoci společnostem tyto ambice naplnit, a to právě s využitím inovovaných SAP řešení. 

Náš přístup jde nad rámec toho být „jen“ implementačním partnerem, který pomáhá společnostem zavádět vylepšení na bází SAPu. Při mnohých projektech jdeme daleko za rámec standardních řešení z portfolia SAP a skrze vlastní vývoj a inovace posouváme dál hranice toho, co je možné se systémy SAP dokázat.

Se společností SAP úzce spolupracujeme už od založení naší společnosti v roce 1989 a patříme mezi úzkou skupinu platinových partnerů, což je nejvyšší status partnerství, který je oceněním vysoké přidané hodnoty a expertízy, kterou dlouhodobě přinášíme našim zákazníkům. Díky síle tohoto partnerství se naši experti přímo podílí na vývoji a testování nových SAP produktů. Máme tak možnost pozitivně ovlivňovat to, jak bude vypadat nejnovější software pro řízení podnikových procesů. A velmi cenné je také to, že už ve chvíli, kdy nové SAP řešení vstupuje na trhu, ho naši experti dokonale znají, protože se účastnili jeho tvorby.

Velkým tématem je pro nás i naše zákazníka přechod na ERP systémy (v češtině: systémy pro řízení podnikových zdrojů) nové generace. ERP systém si lze představit jako digitální jádro každé střední či větší organizace. Realitou (nejen) českého trhu je, že mnohé společnosti mají technologický „dluh“ a pracují na archaickém a pro digitální ekonomiku již nedostatečném ERP systému. Pro společnosti využívající řešení SAP je přechod na nejnovější generaci ERP, kterou je SAP S/4HANA v podstatě nevyhnutelnou záležitostí, a to nejen proto, že společnost SAP oznámila, že od roku 2027 nebude dále podporovat starší verze ERP systémů, ale hlavě proto, že původní systémy již dnes nemohou stačit nárokům moderního (a tedy i digitálního) podniku.

Čím se vaše firma, popřípadě vy sám, v poslední době nejvíce zaobírala? Můžete zmínit nějaký projekt, na který jste zvlášť hrdý a který dobře demonstruje potenciál vaší firmy?

Změna, nebo inovace ERP systému bývá obvykle poměrně komplexním projektem, který je potřeba kvalitně naplánovat. Je třeba také zmínit i to, že již dnes víme, že kapacity implementačních partnerů pro inovace ERP budou v horizontu následujících let mnohem hůře dostupné, protože množství společností, které bude přecházet na nové ERP systémy, přesáhne dostupnou kapacitu kompetentních dodavatelů. S našimi zákazníky nyní pracujeme na tom vhodně naplánovat přechod na nový ERP systém tak, aby mohli využívat jeho byznysových přínosů co nejdříve a zároveň se vyhnuli rizikům spojeným s převisem poptávky nad nabídkou, která přijde v následujících letech.

Projekt z poslední doby, na který jsem obzvláště hrdý, se týkal právě přechodu na nejnovější ERP systém SAP S/4HANA. Pro zákazníka, kterým byla telekomunikační společnost Telenor (člen skupiny PPF), v Srbsku a Černé Hoře se nám podařilo provést přechod na SAP S/4HANA během rekordního času. Celý projekt od zadání po úspěšný go-live proběhl za 365 dní. Což je čas, který je u projektu tohoto rozsahu a komplexity zcela mimořádný.

Stále se nacházíme uprostřed sezóny, kterou výrazně ovlivnila pandemie. Jak se dotkla vaší vlastní práce a fungování firmy itelligence. Ovlivnila nějak negativně, či pozitivně trh, na kterém se pohybujete?

Tím, že se naše podnikání točí okolo témat digitalizace a digitální ekonomiky, tak jsme v lepší pozici než řada jiných odvětví. Samozřejmě je současná situace v mnoha ohledech nešťastná a omezující a nikoho z nás netěší. Kdybych se na ni podíval čistě byznysovou optikou, tak náš cíl pomáhat firmám adaptovat se na digitální svět nabral na ještě větším významu a důležitosti. Mnohá z řešení, která máme v portfoliu, ať už jde např. o nástroje pro práci na dálku, či multikanálovou distribuci, mohou být pro řadu společností v současné situaci velmi užitečná. Nejistota, která je spojená pandemií, pochopitelně není dobrá pro nikoho, ale vidíme, že řada našich zákazníků velmi správně akceleruje svou transformaci do digitálního podniku a poptávka po našich službách nebyla krizí negativně ovlivněna, spíše naopak.

Realizace některých projektů se přesunula plně do on-line prostředí. Tím, že část našich zákazníků je v zahraničí, tak to v kontextu restrikcí u cestování byla i nutnost. A mám radost, že se nám daří úspěšně dokončovat projekty i takto plně na dálku. Například před nedávnem jsme dodali robustní projekt přechodu na ERP systém SAP S/4HANA pro společnosti CETIN v Srbsku – a to zcela on-line. Úspěchy, jako tento, nám dodávají jistotu, že pro naše klienty dovedeme přinášet vysokou přidanou hodnotu, a to třeba i bez nutnosti jediné osobní schůzky. Nicméně se velice těším na dobu, až budeme moci opět trávit více času přímo u našich zákazníků a partnerů.