Byznys IT

Urychlená digitální transformace dělá IT složitějším

Zpráva firmy AppDynamics poukazuje na dramatický nárůst komplexity způsobený naléhavou potřebou inovací, což může vést k rychlému a nekontrolovanému rozbujení technologií.

Výzkum rovněž potvrzuje nutnost úplného přehledu o celém IT prostředí včetně obchodního kontextu, který pomůže rozlišit datový „šum“ od toho, co je pro podnik skutečně důležité.

V průzkumu se 96 % dotázaných shoduje, že je nezbytné mít možnost monitorovat veškeré oblasti podnikového IT a přímo provázat jejich výkon s obchodními výsledky.

V roce 2020 neměly firmy na výběr než přejít na digitální obchodní modely, aby dokázaly čelit dopadům pandemie a minimalizovat její dopady na své hospodářské výsledky. Tím se IT dostalo do zcela klíčové pozice. Podle výzkumné studie Agents of Transformation 2021:The Rise of Full Stack Observability došlo v této souvislosti k trojnásobnému urychlení digitálně transformačních projektů. Není divu, že se lidé v IT ocitli pod značným tlakem. Cítí se tak 89 % manažerů a 84 % má problém „vypnout“.

Nový výzkum společnosti AppDynamics podtrhuje, že urychlená digitální transformace celé IT zesložiťuje. Respondenti uváděli následující faktory jako hlavní příčiny:

  • Nový soubor priorit a výzev (80 %).
  • Nekontrolované bujení technologií a směsice tradičních a cloudových technologií (78 %).
  • Urychlený přechod na cloud computing (77 %).
  • Vícero různých, vzájemně nepropojených monitorovacích řešení (74 %).

Ruku v ruce se stoupající složitostí IT výrazně narůstá i množství dat vznikajících v aplikacích, infrastruktuře, síti a bezpečnostních systémech:

  • 85 % manažerů IT uvedlo, že rychlé odfiltrování šumu způsobeného neustále rostoucím objemem dat za účelem odhalení problémů s výkonem bude v nadcházejícím roce představovat zásadní výzvu.
  • 75 % dotázaných se již dnes potýká s přemírou „datového šumu“.

Hledají proto jednotné řešení, které zajistí přehled o celém IT prostředí v reálném čase:

  • 95 % dotázaných říká, že úplný přehled o podnikovém IT je důležitý.
  • 96 % poukazuje na negativní dopady neúplného nebo nedostatečného přehledu o celém IT prostředí.

Ačkoli většina respondentů uznává, že schopnost monitorovat IT prostředí je důležitá, naprostá většina (92 %) se domnívá, že v příštím roce bude velmi důležitá schopnost propojit výkon systémů s obchodními výsledky, jako je zákaznická zkušenost, objem prodeje nebo výnosy. Zároveň se téměř tři čtvrtiny (73 %) obávají, že neschopnost propojit výkon IT s obchodní výkonností bude mít na jejich podnik v roce 2021 negativní dopad, a 96 % věří, že schopnost propojit úplný přehled o IT s obchodní výkonností v reálném čase bude zásadní pro poskytování prvotřídní digitální zkušenosti a urychlení digitální transformace.

Manažeři IT si uvědomují, že namísto prohledávání velkého množství telemetrických dat, která jsou výsledkem standardního přístupu ke sledování IT prostředí, potřebují mít přehled o tom, co je skutečně zásadní z obchodního pohledu, aby dokázali rychle získávat nejdůležitější informace. Tento obchodní kontext jim umožní rozlišit, co je relevantní, a na základě toho jednat.

Studie rovněž zdůrazňuje, že manažeři IT si jsou dobře vědomi potřeby zasazení výkonu IT do kontextu obchodních dat v reálném čase, avšak dvě třetiny (66 %) postrádají potřebné prostředky a podporu a 96 % upozorňuje na alespoň jednu překážku, kterou musí jejich podnik při zavádění nového přístupu překonat.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce