Trendy

Trendy, které definují logistiku budoucnosti

Inovace a technologický vývoj se nevyhýbá ani sektoru skladování a logistice. Jaké trendy budou určovat, jak bude toto odvětví vypadat v následujících letech?

V oblastech logistiky, výroby, dopravy a dodavatelských řetězců dnes probíhá rychlá a bezprecedentní transformace a budoucí rozvoj těchto odvětví závisí na inovacích a zlepšování technologií. Trendy stále naznačují poptávku po co nejrychlejších službách, využívání výhod sdílených skladů, příchod autonomních vozidel, ale i tlak na zlepšování služeb v segmentu B2B. Jaké trendy tedy lze v nejbližší době očekávat?

Ekologie v hlavní roli

Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. Automobilová doprava vždy byla a bude jistou zátěží pro životní prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce snížit. Za účelem dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba optimalizovat trasy, k čemuž již dnes lze využít moderní technologie.

Dále jsou samozřejmostí auta splňující emisní normy nebo alternativní pohony. Jak již bylo zmíněné, blízkou budoucností a v některých případech i přítomností logistiky jsou auta na elektřinu. Například v Německu jsou zavedeny emisní limity v centrech měst, i v ČR lze sledovat tendence omezení škodlivin v ovzduší. Mezi alternativní pohony lze řadit i CNG, které je dnes již běžnější.

„Na rozdíl od zahraničí je u nás v Praze méně podporované doručení pomocí cargo kol, které v centrech měst mohou řešit více problémů, nejen spoluobčanům a firmám, ale i dopravním společnostem,“ říká Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier. Odesílatelé zásilek kladou důraz také na šetrné balení a snaží se například o možnost opětovného využití balicích materiálů.  

„Uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí, zároveň pro nás emisní limity zatím nejsou překážkou, většina našeho vozového parku je ve stáří kolem 3 let a splňují tak přísné normy EU. Udržovat vozový park moderní, zdravý, a především bezpečný je pro nás jednou z priorit v tomto odvětví.“ doplňuje Pavel Vyoral z Pošty bez hranic.

Regulace EU a elektrovozidla

Jak už bylo zmíněno výše, k roku 2021 budou bezvýhradně patřit elektrická vozidla. V celé Evropské unii lze předpokládat, že se jejich tempo bude zrychlovat, a to ne ani tak v souvislosti s pandemií koronaviru, ale především kvůli předpisům Evropské unie. Ty velmi přísně omezují a regulují normy ohledně CO2.

Obnovitelné zdroje hrají z globálního hlediska nemalou roli, a proto zpřísnění emisí byl jednoznačný krok vpřed. Do roku 2030 se mají emisní limity snížit o 60 % oproti roku 1990. Dle nejnovějších návrhů by měly být průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů nižší, než co byly v roce 2021, ale až schválená regulace z roku 2019 počítá se snížením o 37,5 %.

První elektromobil byl v České republice vyrobený v první čtvrtletí roku (březnu) 2020, konkrétně se jednalo o SUV Hyunday Kona Electric. Prvním elektromobilem, který vyrobila česká značka byl Enyaq iV zn. Škoda Auto,“ říká Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting.

Sdílená logistika i sklady

S navyšujícími se objemy zásilek je kladen stále větší důraz na zefektivňování logistických služeb, a tak dochází k propojování i konkurenčních firem za účelem dosažení spokojenosti zákazníka. Firmy využívají sdílené sklady či spolupracují při dopravě. Informační technologie mohou pomoci přepravcům lépe spolupracovat, zvládat i větší objemy zásilek, navigovat řidiče a podávat přesné informace o poloze zboží. Velkým plusem informačních technologií je možnost propojování různých systémů v jeden.

Když to zjednodušíme, je to jako se sdílením kola, auta nebo kanceláře. E-shopům odpadá velká vstupní investice a sklad je jim k dispozici, když to potřebují.“ vysvětluje Pavel Vyoral.

Doručení zásilek dronem

Velkým tématem z oblasti logistických trendů jsou drony. Již není žádnou novinkou využití dronů při inventurách skladů, díky nim je totiž jednoduché se dostat i do vysokých a pro člověka hůře přístupných míst. Dalším očekávaným využitím dronů je samotné doručování s jejich pomocí. V budoucnu by takový dron mohl jednoduše zamezit nedostatku pracovních sil, pomáhat s neustálým vývojem technologií a zamezit tlaku na snižování nákladů ze strany zákazníků.

Novinky posledních měsíců ukazují, že už se vůbec nejedná o vzdálenou budoucnost. První testování a pokusy doručování zásilek dronem již probíhají ve Spojených státech. Specifikem je zejména nutnost zákonných opatření, která budou tento způsob doručování regulovat,“ doplňuje Přemysl Lukeš.

Autonomní vozidla

Ve velmi blízké budoucnosti se nejspíše budeme čím dál tím častěji v logistice setkávat s autonomními vozidly, zejména kamiony. Autonomní kamiony bez řidiče už například jezdí v Německu mezi Mnichovem a Norimberkem, zatím nejezdí samotné, ale jsou součást dlouhé konvoje kamionů, které řidiče mají, a jejich výhoda je zejména v šetrném užívání paliva a vysoké bezpečnosti, kterou neohrožuje lidský faktor.

Autonomní vozidlo by tak v případě doručování zásilek, namísto dosavadních kurýrů, mohlo převážet jednoho nebo více kurýrních robotů a vypustit je tak, aby jako poslední článek distribučního řetězce zajistili doručení na požadované místo. Se stále se zvyšující oblibou nákupů poroste i potřeba řešení individuální distribuce balíčků. Vozidla bez řidiče v kombinaci s kurýrními roboty tak mohou být tou správnou odpovědí.

„V ideálním případě by objednané balíčky poté dorazily ekonomicky v autonomním vozidle spolu například i s balíčky pro ostatní lidi z okolí.“ uzavírá Přemysl Lukeš.