Byznys IT

Thales Cloud Security Report 2022: Úniky dat v cloudu představují stále větší riziko

S tím, jak se cloudový hosting stává populárnějším a rozšířenějším mezi podniky všech oborů a velikostí, narůstají i úniky dat v cloudu, které jsou stále rozsáhlejší a závažnější.

Zpráva Thales Cloud Security Report 2022 zjistila, že téměř polovina (45 %) podniků se v posledních 12 měsících setkala s narušením dat v cloudu nebo s neúspěšným auditem, což je o 5 % více než v roce 2021. A co víc, třetina (32 %) musela o narušení dat informovat vládu, zákazníky, partnery a zaměstnance.

Počet hrozeb také rychle roste. Čtvrtina (26 %) zaznamenala nárůst útoků malwaru a ransomwaru na své koncové body, zatímco pětina (19 %) zaznamenala více phishingu a whalingu než před rokem.

Zpráva dále uvádí, že tento růst lze částečně přičíst rostoucí oblibě cloudových řešení mezi podnikovými uživateli. V roce 2021 používaly podniky po celém světě v průměru 110 cloudových aplikací, zatímco před sedmi lety jich bylo jen osm. Stále více firem se také rozhoduje pro více poskytovatelů IaaS.

S větším počtem poskytovatelů a aplikací však přicházejí také rostoucí složitosti. Většina (51 %) dotázaných IT profesionálů se shodla na tom, že správa soukromí a ochrany dat v cloudu je stále složitější. Komplikovanější je také migrace do cloudu. V současné době pouze 24 % respondentů očekává, že bude schopno nasadit taktiku „lift and shift“, která je považována za nejjednodušší z migračních taktik, přičemž ještě před rokem to bylo 55 %.

Ale to, že je cloud čím dál tím víc složitější, podniky neodrazuje. Právě naopak – jeho obliba stále roste. Aby se vypořádaly s přetrvávajícími problémy, obracejí podniky svou pozornost k robustním opatřením kybernetické bezpečnosti, šifrování a správě klíčů.

Přesto je před nimi ještě dlouhá cesta, protože jen 11 % respondentů má 81 % až 100 % svých cloudových dat zašifrovaných.

Zdroj: Techradar.com

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce