QR code
Trendy

Technologické změny v postpandemickém světě

Právě uběhly dva roky od chvíle, kdy koronavirus proměnil celý svět. Změny byly radikální. Akcie Zoomu najednou vyletěly a naopak hodnota aerolinek na celém světě poklesla. Velká část lidí byla donucena pracovat na dálku. Ještě dnes se do kanceláří vrací jenom velmi pomalu. A vývoj technologií kopíruje požadavky postpandemického světa.

Bezkontaktní transakce, bezkontaktní objednávky, bezkontaktní všechno

V průběhu posledních dvou let raketově narostl objem plateb kartou – zejména v zemích a v místech, kde se předtím platilo postaru, penězi. Bezkontaktní platby se staly hygienickou nutností. I ti nejkonzervativnější obchodníci se začali vybavovat modernějšími platebními terminály a vyrovnávat se s faktem, že technologie bude v jejich podnikání hrát stále větší roli.

Bezkontaktní objednávky prostřednictvím různých objednávkových služeb a aplikací po prvním roce pandemie už přešly do krve snad úplně všem, podobně jako bezkontaktní měření teploty. Bezkontaktní dezinfekce se stala samozřejmou součástí všech veřejných prostor. Bezkontaktní otevírání dveří už se nebere jako zbytečné pohodlí.

Reálně takový obří nárůst požadavků na bezkontaktní prostředí samozřejmě znamená také obří nárůst požadavků na technologie s bezkontaktním prostředím spojené – ať už jde o software, různá čidla, automatizované systémy nebo čipy.

QR kódy konečně ve světle ramp

Zvýšený hlad po bezkontaktních transakcích a bezdotykových terminálech měl na svědomí jedno zcela nečekané zmrtvýchvstání: znovu se na světě objevily QR kódy. Ty se mimochodem poprvé objevily už v roce 1994 a od té doby se snaží prosadit. Po mnoha neslaných nemastných pokusech s jejich používáním konečně, po skoro třiceti letech, došlo k využití jejich potenciálu.

Černobílé QR kódy jsme si zvykli nacházet na stolech restaurací namísto jídelních lístků nebo vedle nich. S jejich pomocí se nám na našich vlastních telefonech otevírají nabídky a jídelní lístky, které mají restaurace na webu. Někdy lze takto i platit.

Pomocí QR kódů můžeme teď snadno zaplatit faktury. Dodavatel prostě vytvoří unikátní kód, který obsahuje číslo jeho účtu, variabilní symbol i částku. Nám stačí kód načíst a otravné vyplňování čísel do kolonek je zapomenuto.

Občas najdeme QR kódy na reklamních plakátech, takže nemusíme kýžené zboží ručně hledat.

Kromě dalších míst jsou QR kódy i prakticky na všech vstupenkách a lístcích, i na letišti předkládáme defacto QR kód, vedle něhož jsou napsané informace o držiteli.

Hybridní práce namísto nezaměstnanosti

Na počátku pandemie kolovaly odhady, podle nichž měla v důsledku všech omezení a opatření nastat největší světová krize zaměstnanosti od druhé světové války. Namísto toho se ale svět kompletně proměnil a všichni lidé, kteří nemusejí svou práci vykonávat na konkrétním fyzickém místě, se postupně naučili pracovat na dálku.

V proměněném světě se kromě hybridní práce, tedy kombinace práce z „domova“ a z kanceláře, objevilo také mnohem více pracovních příležitostí v oboru technologií. Pokud totiž stále více lidí technologie využívá k práci, nákupu i zábavě, je potřeba, aby stále více lidí technologie vyvíjelo, vyrábělo i dodávalo.

Kromě klasických profesí, bez kterých se neobejdeme, tedy lidí, kteří nám zajišťují jídlo a základní služby, čeká zářná budoucnost zejména různé programátory a technické profese. Bez těch se totiž všechna ta technologie, která nás obklopuje a dopřává nám bezkontaktní život, neobejde.