Byznys IT

Svět cloudu přichází už v tuto chvíli

V budově Visionary v pražských Holešovicích se konala konference společnosti NTT, jejíž nosným tématem se stala cloudová technologie a řešení.

Po krátkém úvodním slovu Lukáše Jelínka z NTT jsme si jej na konferenci odvedli stranou a našli tichou místnost, abychom si pohovořili o tom, co nyní dělá, jaké má jeho společnost i práce vize a jak do toho všeho zapadá samotná konference AWS.

Rád bych začal trochu obecněji. Můžete se prosím představit a říci nám, jakou máte ve společnosti NTT funkci?

Název mojí pozice je solutions director. Jsem součástí managementu NTT Česká republika a mám ve svém týmu lidi, kteří mají na starosti rozvíjení produktového portfolia, které NTT v ČR nabízí. To znamená, že se díváme, jaké jsou na globálním trhu inovace s cílem přinášet je na náš vlastní trh, edukovat ho a samozřejmě dodávat taková inovativní řešení svým zákazníkům. Jednoduše řečeno, mým úkolem je rozvoj technologických řešení, která u nás NTT nabízí.

Znamená to tedy, že jde o to spíš adaptovat na náš trh technologii zvenku?

Inovací, které v naší skupině máme k dispozici, je poměrně hodně. Dost často tedy adaptujeme technologie zvenku, ale máme i lokální vývoj, a tedy vytváříme i své vlastní produkty, které naopak zase dodáváme do skupiny. Také máme nastolenou spolupráci s některými typicky českými firmami, se kterými společně vytváříme produkty, a ty následně nabízíme do skupiny. Není to tedy v žádném případě jednosměrná záležitost. Není to tak, že bychom pouze technologie adaptovali, ale také vyvíjíme v našem prostředí.

Malinko bych odskočil k samotné konferenci. Vy jste ve svém úvodním slově vizi nastínil, ale mohl byste pro čtenáře vyložit, co si od pořádání této první konference AWS u nás slibujete? Jaké jsou její cíle? Co by měla přinést vašim zákazníkům a společnosti?

My dnes vidíme na trzích, jako je západní Evropa a Amerika, že využívání veřejného cloudu je tam mnohem dál než třeba ve střední Evropě a na východě. U nás je to asi do jisté míry dáno určitým konzervativnějším přístupem českých zákazníků ke cloudu. Zároveň ovšem vidíme, že stejně jako drtivá většina našich technologií sem jednou cloud skutečně dorazí. A naše čísla to dokazují. Na této konferenci bychom tedy rádi ukázali potenciál těchto řešení, možnosti veřejného cloudu v podobě Amazon Web Services, a jak AWS mohou Češi vzít, jednoduše implementovat do svých vlastních řešení a vytvářet své vlastní produkty.

Není to jen o tom, že poskytujeme servis v rámci datové infrastruktury, ale pravé kouzlo celého AWS je v aplikacích a službách, které si žádný zákazník sám od sebe nedokáže vytvořit, ať už je to machine learning, nebo umělá inteligence a podobně. Tyto služby si pak každý může vzít a implementovat do svých produktů, jak to dělají firmy na Západě, a použít této platformy pro svou konkurenční výhodu. Je vidět, že v české krajině nejsou témata jako machine learning a AI úplně zakotvená. Myslím si, že kromě konzervativnějšího přístupu trhu za to může u některých služeb problematika českého jazyka. Ale svět sem v tuto chvíli přichází a čeština dnes už není neřešitelný problém. Jde jen o to ukázat a začít využívat potenciál služeb AWS.

Kromě toho, že je konzervativní, čím je český trh typický?

Obecně bych řekl, že český trh je dost dynamický, vyvíjí nové věci a produkty. Myslím, že jsme na tom poměrně dobře, ale zrovna ve využívání cloudu má možná až příliš pragmatický a velmi opatrný přístup. Hodně zákazníků se obává o bezpečnost svých dat a také o to, aby najednou v prostředí cloudu neutráceli příliš velké množství peněz. Jejich potřebou je mít konzumaci cloudu pod kontrolou, a to dokážeme nabídnout. Tudíž odstraňujeme vžité bariéry i touto konferencí, aby služby a produkty AWS mohli čeští zákazníci lépe využívat.

Na vašem úvodním slovu mě zaujalo, když jste se zmínil, že vaše firma má a může nabídnout zkušenosti jak ze světa řešení on-premise, tak i cloudu, že stojí jaksi na pomezí. Je to specifická pozice? Má někdo jiný podobné zkušenosti?

NTT má obrovskou výhodu v tom, že kromě toho, že funguje jako systémový integrátor a dodává ona standardní technologická řešení, vedle toho má po celém světě na 160 svých vlastních datových center, ze kterých poskytuje služby jako privátní cloud, a navíc také spolupracuje s poskytovateli veřejného cloudu, jako je právě AWS.

Když to ještě doplním, NTT je takzvaný Tier 1 Service Provider, což také znamená, že našimi optickými kabely po celém světě teče cirka 40 % internetového provozu. Takže nadto jsme svým zákazníkům schopni poskytnout požadovanou konektivitu mezi jednotlivými datovými centry a cloudovými providery. Myslím, že žádná firma na trhu, ať už lokálním, nebo globálním, nemá takovou šíři portfolia, aby uměla dodávat on-premise řešení, pracovala s technologickými výrobci, měla vlastní datová centra v takovémto rozsahu, a navíc ještě spolupracovala s cloudovými poskytovateli.

Globální společnost NTT k sobě k 1. červenci tohoto roku (tj. roku 2019) připojila mimojiné i firmu Dimension Data, kde jste působil deset let. Co se tím pro vaši společnost a její služby změnilo?

V České republice byla NTT primárně zastoupena společností Dimension Data již dříve. Není to tedy tak, že by to pro nás byla nějaká novinka. Dimension Data byla ve vlastnictví NTT už od roku 2008 a fungovala jako jakási samostatná jednotka. NTT má ve svém holdingu více než 600 firem s různým zaměřením a rozhodla se, že 28 firem spojí do jedné velké organizace, která se bude jmenovat NTT Limited. Mezi těmi firmami je například i NTT Security, což je největší poskytovatel bezpečnostních řešení na světě, e-shelter, která staví datová centra a velké množství dalších společností. Třeba komunikační firma Arkadin.

To všechno pro nás znamená obrovské rozšíření portfolia, které dokážeme svým zákazníkům nabídnout. Není to už tedy čistě jenom infrastruktura. Jsou to další služby, jako je právě mobilita, IoT, aplikace a podobně. A to je to, co budeme postupně do ČR přinášet. Záležet bude na tom, jak bude lokální trh připravený na adopci podobných služeb.

Zajímavé je rovněž i to, že NTT má vlastní vývoj. Investujeme do něj cirka 3,6 miliardy dolarů. Máme vlastní R & D centra v Japonsku a v USA. Ta centra jsou obrovská, pracují tam tisícovky lidí. A také máme cosi, čemu říkáme Client Innovation Centre se sídlem v Evropě, ve kterém dokážeme svým zákazníkům přesně ukázat, kam náš vývoj a výzkum směřuje, a definovat s nimi nové produkty, které budou kombinovat jejich vlastní vývoj a vývoj NTT. Takovou službu také přinášíme do ČR.

Pokud se budeme bavit o AWS, je NTT globálním partnerem. Zjednodušeně řečeno, dokážeme prodat subskripci na jejich služby. Děláme nad tím ale ještě další služby, jako je konzultace, jak se zákazník do AWS může dostat, jak zabezpečit prostředí AWS a jak produkty implementovat do jeho řešení. A pak také dovedeme zastřešit provoz AWS řešení svou vlastní platformou, na které zákazník jasně vidí, jak konzumuje služby AWS, dokáže monitorovat, jestli je nekonzumuje pro sebe až nadbytečně a jestli by mohl zoptimalizovat cenu, kterou platí za služby AWSky. Navíc umíme zabezpečit i běžný provoz, takže se o něj v konečném důsledku zákazník nemusí vůbec starat.

A co se spojením firem změnilo na charakteru vaší vlastní práce? Změnilo se vůbec něco?

Upřímně si myslím, že nic zásadního. Na své pozici jsem již dva roky, možná i trošičku déle, a protože i v Dimension Data bylo mým úkolem obohacovat český trh o inovace, tak charakter práce zůstal vlastně stejný. Zásadně se ale rozšířil katalog řešení, které můžeme přinášet. Pro mě bude možná trochu komplikovanější vybírat ta vhodná řešení, která trh potřebuje a bude schopný adoptovat.

Rozšířila se vám tím také klientela, se kterou pracujete?

Rozšiřuje se průběžně v tom smyslu, že NTT je dnes v takové pozici, že může přijít za zákazníky a začít se s nimi bavit o tom, co vlastně chtějí dělat, a o tom, jaká řešení jsme pro ně schopní vytvořit. Toho jsme dřív nebyli schopni. Díky tomu, že máme za zády R & D oddělení a innovation centrum, můžeme jim ukázat a vytvořit inovace, které jim pomohou.

Opakujícím se tématem jsou technologie a vývoj. Sám jste zmiňoval, že jste, co se nových technologií týče, tak trochu nadšenec. Pracuje se u vás ve firmě na něčem, na co se skutečně těšíte? Něco, na co se mohou těšit i klienti z ČR?

Máme tam hodně zajímavých věcí. Vývoj je samozřejmě utajený, ale máme pár prototypovaných věcí, které již uvolňujeme pro zákazníky prostřednictvím médií a svého innovation centra. Jednou z těch, o kterých mluvit můžu, je třeba látka, ze které je možné vyrobit třeba tričko nebo nemocniční košili. A tato látka pak automaticky měří zdravotní stav a posílá informace dál. Nyní řešíme, jak tuto látku přesunout do fáze produkce pro zákazníky ve sportu, v lékařství a pro domácí péči. Tahle technologie je v takové fázi, že se už opravdu bavíme se zákazníky o reálných aplikacích a budoucích produktech.

Další věcí je to, čemu říkáme Kirari!, což je real-time telepresence. Je to technologie, která umožňuje vysoce citlivými kamerami zabírat například sportovní zápas nebo třeba řečníka, pak oddělit některé části obrazu od pozadí, přenést je optickými kabely tisíce kilometrů daleko a tam je postavit do renderovaného 3D prostředí. A to v reálném čase. Už nyní spolupracujeme s Národní baseballovou ligou v USA a technologii implementujeme na její stadiony, aby mohla trojrozměrný obraz přenášet do sálů, například pro komentátory.

Ale máme inovace například i z jiných oblastí. Vyvinuli jsme systém pro řízení flotily autonomních dronů, který dovoluje automaticky plánovat trasy s ohledem na počasí a bezletové zóny. A pak umí sesbírat data z takových flotil a analyzovat je. To je užitečné, když potřebujete monitorovat třeba obrovskou vodní hráz nebo dlouhou řadu stožárů vysokého napětí. Ty drony automaticky létají kolem a vyhledávají závady. A tohle všechno není žádná vzdálená budoucnost. Už nyní komunikujeme s českými zákazníky a řešíme nasazení všech těchto tří inovací. Všechno, co jsem dosud řekl, je velmi blízko. Třeba real-time telepresence se chystáme nasadit už během příštího roku v olympijských hrách v Tokiu.