Trendy

Studie Cisco: Více než čtvrtina firem zakázala používání generativní umělé inteligence

I když bouřlivý rozvoj nástrojů a možností generativní umělé inteligence (GenAI) budí všeobecné nadšení, ve firemním prostředí je přístup k jejímu plnému nasazení opatrný.

redakce9.2.2024

Podle studie Cisco Data Privacy Benchmark Study firmy v obavách o zneužití osobních údajů, ale třeba i únik citlivých obchodních informací využití GenAI limitují, a více než čtvrtina z nich dokonce její nasazení úplně zakázala. 

Cisco v 2024 Data Privacy Benchmark Study čerpala z odpovědí více než 2600 bezpečnostních expertů z firem ve 12 zemích celého světa. 

Mezi hlavní obavy podniky zařadily ohrožení právních předpisů a práv duševního vlastnictví organizace (69 %) a riziko vyzrazení citlivých informací veřejnosti nebo konkurenci (68 %). Většina dotázaných firem přitom zároveň přiznala, že kvůli těmto obavám GenAI kontroluje a její užívání limituje: 63 % respondentů zavedlo omezení pro zadávání dat, 61 % firem omezilo, které nástroje GenAI mohou zaměstnanci používat, a 27 % společností uvedlo, že jejich organizace prozatím aplikace GenAI zcela zakázala. 

Současně už firmy ve výzkumu připustily, že jejich zaměstnanci do nástrojů GenAI zadávali problematická data, včetně informací o zaměstnancích (45 % dotázaných) nebo neveřejných informací o společnosti (48 % dotázaných).

„Organizace vnímají GenAI jako zásadně odlišnou technologii s novými výzvami. Více než 90 % respondentů se domnívá, že GenAI vyžaduje nové techniky správy dat a rizik, protože na tom závisí zachování důvěry zákazníků,“ uvedl bezpečnostní expert Cisco Milan Habrcetl.

Ochrana soukromí je dobrou investicí

Důležitost zabezpečení dat a ochrany soukromí je patrná z nárůstu výdajů organizací na ochranu soukromí. Za posledních pět let se výdaje firem na ochranu soukromí více než zdvojnásobily. Vysoké procento (95 %) respondentů přitom uvedlo, že výdaje v oblasti ochrany soukromí začaly přinášet reálné ekonomické výsledky. Výnosy z podobných investic jsou podle dotazovaných 1,6krát vyšší než náklady. 

Studie ovšem odhalila až propastný rozdíl mezi tím, jak si opatření k ochraně soukromí zákazníků vykládají firmy, a tím, co očekávají přímo spotřebitelé.

Tak například pro spotřebitele je v oblasti ochrany jejich údajů imperativem transparentnost. Tedy přístup k jasným a srozumitelným informacím o tom, jak je s jejich daty nakládáno. Zákazníci se bojí hlavně toho, aby údaje, které poskytnou, nebyly dále prodávány pro marketingové účely. Podniky naopak jako své hlavní priority uvedly dodržování zákonů o ochraně osobních údajů (25 %) a zamezení úniku dat (23 %). „Ochrana osobních údajů je neoddělitelně spjata s důvěrou a loajalitou zákazníků. Ještě více to platí v éře umělé inteligence. 94 % respondentů se domnívá, že jejich zákazníci by u nich nenakupovali, pokud by nedostatečně chránili data,“ dodal Milan Habrcetl.

Zdroj: Cisco

Zdroj ilustračního obrázku: Jacob Mindak on Unsplash