Byznys IT

Proti spamu bojuje 60 % Pražanů

Když se řekne spam, Češi si nejčastěji vybaví nevyžádanou poštu. S ní si spam spojuje 37 % Čechů, 18 % si myslí, že se jedná hlavně o obtěžující e-maily a 16 % dotázaných přijde na mysl reklama. Dále se 15 % respondentů domnívá, že spam jsou viry. Je zajímavé, že čím vyšší dosažené vzdělání, tím více si dotázaní myslí, že spam je nevyžádaná pošta.

Muži a ženy se liší ve svém pohledu na spam. Muži si s ním spojují nevyžádanou poštu (36 %), obtěžování (27 %) a reklamu (18 %), zatímco ženám se také při vyslovení tohoto slova vybaví nevyžádaná pošta (39 %), poté viry (23 %) a reklama (14 %).

Český boj proti spamu

Téměř polovina českých uživatelů Internetu se snaží bojovat proti spamu. Konkrétně se jedná o 43 % dotázaných. Nejvíce lidí proti němu bojuje v Praze, nejméně pak na Moravě. V Praze se s ním snaží vypořádat 60 % dotázaných. V Čechách pak 41 %. Na Moravě takto odpovědělo pouze 38 % obyvatel.

Nejčastější metodou boje je označení e-mailu jako spam. Takto se zachová 71 % dotázaných, 69 % respondentů si nastaví pravidla příchozí pošty a 63 % se odhlásí přímo na webu odesílatele. Oproti tomu 21 % lidí e-mail pouze smaže a 19 % kontaktuje odesílatele s žádostí, aby je už v budoucnosti znovu neobesílal. Pouze 0,5 % Čechů podává kvůli spamům podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů. Novinkou je, že za rozesílání obchodních sdělení je zodpovědný nejen rozesílatel, ale i ten, v jehož prospěch je obchodní sdělení zasíláno.

Příjemci nejčastěji hlásí e-mail jako spam, pokud se nepřihlásili k jeho odběru (55 % případů), 49 % respondentů takto učiní, pokud dostávají nerelevantní obsah a 40 %, pokud e-maily přicházejí příliš často.

Pouhá čtvrtina respondentů týdně obdrží méně než pět spamových zpráv. Na 27 % Čechů jich ve své e-mailové schránce najde 6-15. Nejvíce Čechů (37 %) jich týdně dostane 16-50, 12 % dotázaných pa do e-mailu dorazí více než 51 těchto zpráv týdně.

Výzkum pro Mailkit zpracovala agentura STEM/MARK na začátku letošního března. Ve vzorku bylo zahrnuto 511 respondentů.