Zprávy

Šest měsíců do vypínání DVB-T

Pouhý půlrok zbývá do vypnutí prvních televizních vysílačů DVB-T v České republice. Koncem letošního listopadu tak v Praze začne druhá televizní digitalizace, jíž se už dnes bude podrobně věnovat 14. ročník odborné konference DIGIMEDIA 2019.

Akce, jež proběhne 5. června 2019 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách, nabídne nebývalou koncentraci odborníků a představitelů firem zainteresovaných na druhé televizní digitalizaci, rozhlasovém digitálním vysílání a aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz.

Konference DIGIMEDIA 2019 se letos opět zaměří na tři základní témata: přechod na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2, aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz spojenou s možným vznikem čtvrtého mobilního operátora v České republice a rozhlasovou digitalizaci.

Televize: blíží se vypínání DVB-T

Tradičně nejobsazenější bude úvodní blok konference zaměřený na druhou televizní digitalizaci spojenou s přechodem na DVB-T2. Zahájí jej generální ředitel České televize Petr Dvořák, který pohovoří o připravenosti ČT na listopadové vypínání prvních vysílačů veřejnoprávního multiplexu 1 v Praze. S podrobnostmi přechodu ČT na nový vysílací standard přijde technický ředitel ČT Martin Kratochvíl. Komerční televize na konferenci DIGIMEDIA 2019 zastoupí ředitel právní sekce skupiny TV Nova Štěpán Peichl, výkonný ředitel FTV Prima Vladimír Pořízek, generální ředitel televize Óčko Štěpán Wolde a ředitel Divize Zpravodajství a TV ze společnosti Seznam.cz Jakub Unger.

Své zastoupení v prvním panelu budou mít i menší tematické televizní stanice, za které promluví jednatelka společnosti Atmedia Czech Michaela Vasilová. Promluví také operátoři celoplošných sítí DVB-T a DVB-T2: za České Radiokomunikace ředitel regulace Marcel Procházka a za Digital Broadcasting ředitel vnějších vztahů Martin Roztočil. Účastníci konference se mohou těšit také na aktuální data z kontinuálního výzkumu chování televizních diváků a vybavenosti domácností televizními přijímači od společnosti Nielsen Admosphere. Státní správu by v prvním bloku DIGIMEDIE měli zastupovat představitelé ministerstva průmyslu a obchodu, které je odpovědné za státní informační kampaň k přechodu na DVB-T2.

Mobilní sítě: jaké budou podmínky aukce pásma 700 MHz?

Úvod druhého bloku konference bude patřit neterestrickým formám šíření televizního signálu. Leszek Bujak, General Manager Sales CEE ze společnosti SES Astra pohovoří na téma Budoucnost tradičního vysílání vs. Vysílání přes internet (OTT, VoD, apod.) – přínosy a také slabé stránky pro diváky. Poté se diskuse stočí k plánované aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz. O jejích podmínkách a časovém harmonogramu promluví Marek Ebert z Českého telekomunikačního úřadu. Tři velké mobilní operátory v diskusi zastoupí výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund, zájemce o vznik čtvrtého mobilního operátora David Voska ze společnosti Nordic Telecom 5G, pravděpodobného účastníka aukce.

Stejně jako v loňském roce se konference DIGIMEDIA neopomene věnovat otázce hrozeb pro chytrá mobilní zařízení. Letos o ní bude přednášet Michal Salát, Threat Intelligence Director z Avastu, společnosti s největším počtem uživatelů antivirů na světě. S aukcí kmitočtů v pásmu 700 MHz bude úzce souviset i téma mobilních sítí nové generace 5G a jejich využití pro lineární televizní a rozhlasové vysílání. K těmto otázkám by se měli vyjádřit i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, pod jehož záštitou se konference koná. První sítě 5G bude možné spustit nejdříve v druhém pololetí příštího roku, po vypnutí stávajícího pozemního digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T.

Rádia: kdy se do DAB přidají komerční stanice?

Třetí blok konference DIGIMEDIA 2019 se tradičně zaměří na digitální rozhlas. Jiří Duchač z Českého telekomunikačního úřadu představí stav příprav výběrových řízení na kmitočty ve III. pásmu a průběh mezinárodních koordinací regionálních kmitočtů pro DAB+, které by mohli být přiděleny již v tomto roce. Technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka sdělí, jak veřejnoprávní rozhlas bude rozšiřovat svoji digitální síť ČRo DAB+ (připomeňme, že nedávno ČRo získal kmitočty pro DAB+ v jižních a západních Čechách a na Zlínsku). Představu komerčních rádií o dalším postupu budou na DIGIMEDII prezentovat zástupci Asociace provozovatelů soukromého vysílání: generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák a šéf Radio United Martin Hroch.

Pohled operátorů sítí DAB+ nabídnou Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací, Tomáš Řapek ze společnosti Teleko digital a Roman Kropáček ze společnosti RTI cz. O vývoji projektu dopravního Rádia Dálnice pohovoří Martin Roztočil ze společnosti Digital Broadcasting. K tématu digitálního rozhlasu by se měli na konferenci vyjádřit i zástupci ministerstev kultury a průmyslu a obchodu.

Podrobný program celé akce naleznete na webu www.acra-mk.cz.