Zprávy

Sedm hlavních rizik osobních zařízení využívaných k práci

Společnost Zebra systems identifikovala sedmičku nejkritičtějších rizik, která by měly vzít v úvahu všichni uživatelé koncových chytrých zařízení.

Společnost Zebra systems uvedla, že s rozvojem práce na dálku se zvyšují také rizika častější práce s BYOD zařízeními. Poskytovatelé MSP služeb proto potřebují komplexní nástroje typu N-able RMM obsahující funkce k ochraně před hrozbami využívání osobních zařízení k práci.

Podle průzkumu společnosti Dell je 61 % mladých pracovníků (generace Y) přesvědčeno, že jejich osobní nástroje jsou lepší než ty pracovní, navíc 60 % všech pracovníků používá k práci svůj chytrý telefon. Vystavují se tak těmto možným hrozbám:

  1. Krádež dat – Uživatelé jsou při osobních aktivitách méně opatrní, což může zapříčinit neoprávněný přístup k firemním datům.
  2. Malware – Při stahování uživatelé nerozlišují mezi osobními (např. hry) či firemními soubory, což může vést k napadení firemní sítě.
  3. Právní problémy – Kybernetický útok může přinést právní důsledky a ztrátu reputace nejen pro koncového zákazníka ale také pro MSP poskytovatele.
  4. Ztracené či zcizené zařízení – Nebývá výjimkou, že uživatelé v poznámkách na svých osobních zařízeních uchovávají hesla do firemních systémů.
  5. Nedostatečná správa zařízení – Podobně riziková situace nastává, když pracovník odejde do jiné firmy a zůstanou mu přístupy do systémů předchozího zaměstnavatele.
  6. Chybějící školení – Pokud uživatel nemá povědomí o firemní bezpečnostní politice, nemůže k práci správně používat ani vlastní mobilní zařízení.
  7. Stínové IT – Řada uživatelů využívá veřejné cloudové služby (Google, Dropbox) mimo chráněné firemní IT infrastruktury a vystavují tím firemní sítě hrozbám.

Klíčové funkce MSP řešení k eliminaci těchto rizik jsou schopnost zamknout mobilní zařízení na dálku, vymazat jeho obsah a smazat hesla z centrální konzole řešení pro vzdálenou správu. Řešení N-able RMM díky kombinaci správy osobních zařízení, cloudového antiviru, ochrany koncových bodů a vzdáleného přístupu umožňuje správu kompletního portfolia mobilních zařízení včetně automatizované údržby.  

„Dnes je takřka nemožné si představit, že by zaměstnanci v práci nevyužívali svá osobní zařízení včetně chytrých telefonů,“ uvedl Ondřej Šabata, Sales Engineer ze společnosti Zebra systems. „S touto variantou proto musejí MSP poskytovatelé automaticky počítat a proaktivně vytvářet pravidla a využívat nástroje k minimalizaci všech rizik.