Byznys IT

Salesforce: Dvě třetiny malých a středně velkých firem by nepřežily pandemii bez moderních technologií

redakce22.11.2021

Společnost Salesforce v již pátém vydání své studie Small and Medium Business Trends Report, zjišťovala, jak se malé a středně velké firmy po celém světě vyrovnaly s koronavirovou pandemií a jejími následky.[1] Jako zcela zásadní se přitom ukazuje role moderních technologií, které 62 % malých a středně velkých firem (a dokonce 66 % podniků, kterým se podařilo meziročně růst) považuje za naprosto nezbytné k jejich přežití v pandemickém roce. Ještě více (71 %) rostoucích firem uvádí, že jejich podnikání přežilo pandemii díky digitalizaci – tedy schopnosti fungovat během lockdownů po internetu.

Na 42 % (z loňských 33 %) se také zvýšil podíl meziročně rostoucích malých a středně velkých firem, které zrychlily svoje investice do technologií. Jen necelá čtvrtina (23 %) rostoucích podniků uvádí, že teprve v loňském roce začaly využívat nějaký e-commerce software. 

Zákazníci očekávají online transakce

Bezmála tři čtvrtiny (71 %) malých a středně velkých firem v průzkumu Salesforce uvádí, že jejich zákazníci očekávají možnost provádět online transakce. V případě meziročně rostoucích firem jde o 75 % respondentů. Osm z deseti (79 %) firem bude proto i nadále svoje služby poskytovat bezkontaktním způsobem.

Online obchodování s sebou ale nese i specifické úkoly a rizika, takže plných 95 % z rostoucích firem uvádí, že musely podniknout opatření na ochranu firemních i zákaznických dat před kybernetickými útoky. Hned 41 % malých a středně velkých podniků také muselo v loňském roce zrychlit svoje investice do technologií spojených se zákaznickým servisem. A dnes již více než polovina (53 %) malých a středně velkých firem používá nějaký software na podporu poskytování služeb zákazníkům.

Pandemie změnila přístup k práci na dálku

Během pandemie mnoho majitelů a manažerů malých a středně velkých firem přehodnotilo své strategie, aby udrželi své podniky v chodu a více než kdy jindy zefektivnili jejich provoz. Mnoho firem plánuje některé z těchto změn zachovat natrvalo:

  • 75 % malých a středně velkých firem věří, že změny, které v uplynulém roce provedly ve své obchodní činnosti, budou pro jejich podnikání přínosem i z dlouhodobého hlediska.
  • 77 % z dotazovaných podniků uvádí, že si vytvořily plány scénářů, jako přípravu na budoucí krize.
  • Z dlouhodobého hlediska plánuje 36 % malých a středně velkých firem, že jejich zaměstnanci budou alespoň polovinu času pracovat na dálku.
  • 13 % malých a středně velkých firem plánuje dlouhodobě pracovat převážně na dálku.

„Pandemie se samozřejmě zásadně dotkla také zaměstnanců malých a středně velkých firem. Polovina firem, kterým se i v náročném pandemickém roce podařilo růst, umožnila svým zaměstnancům flexibilní pracovní režim. Oproti tomu umožňovalo flexibilní práci jen 38 % z podniků, jejichž obrat stagnoval nebo meziročně klesnul. Až 44 % majitelů či manažerů malých a středně velkých firem se domnívá, že jejich zaměstnanci očekávají možnost pracovat na dálku,“ řekl Michal Mravináč, Regional Sales Manager společnosti Salesforce pro střední a východní Evropu. „Právě flexibilita a možnost práce odkudkoli jsou zásadními vlastnostmi všech řešení a služeb Salesforce.“

Fintech sektor a role moderních technologií 

Samostatnou kapitolou je sektor finančních služeb a technologií (fintech), který rostl během pandemie dvouciferným tempem. Nejedná se však jen o digitální bankovnictví, finanční technologie se více dostávají do nových odvětví, jako jsou kryptoměny, mezinárodní platby, investice, B2B obchodování, či wealth management. Obecný předpoklad tvrdí, že během příštích let bude pracovat vzdáleně až 50 % globální pracovní síly. Není divu, že investice firem do digitalizace stoupají.  

„V sektoru finančních služeb je digitalizace klíčovým prvkem. Když se např. podíváme na segment fintech – finanční technogie, vidíme obrovské množství nových malých a středních firem, které vyvíjí technologická řešení pomocí umělé inteligence, nebo blockchain. Co je ale zajímavé, že pouze asi každá druhá firma však řeší digitalizaci a automatizaci svých vlastních procesů,“ uvedl Filip Linhart, zakladatel Namíru Solutions, partnerské organizace dlouhodobě spolupracující se Salesforce. 

„Příkladem mohou být firmy, které mají často přehled o technologiích a trendech a produktovém vývoji, ale už jim např. unikají jejich vlastní obchodní data pro důležitá rozhodování nebo neřeší synchronizaci obchodních a marketingových týmů, které pracují na dálku a jejichž spolupráce byla často výzvou i před pandemií.“ dodal Linhart.


[1] Online průzkum byl proveden jménem Salesforce společností The Harris Poll mezi 21. červnem a 12. červencem 2021 mezi 2 534 majiteli a manažery malých a středně velkých firem v Severní, Latinské a Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří. Jedná se o firmy s 2 až 200 zaměstnanci a ročními příjmy do 1 miliardy dolarů, bez ohledu na to, zdali jsou zákazníky Salesforce.