Byznys IT

Růst mezd zpomaluje, IT expertů je ale v některých odvětvích stále nedostatek

Výsledky rozsáhlého průzkumu, který mapuje aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v 8 oborech a 13 regionech České republiky zveřejnila personální agentura Grafton Recruitment.

Z letošního průzkumu Graftonu jednoznačně vyplývá, že kvůli nedostatku zaměstnanců dále přetrvává tlak na zvyšování mezd napříč všemi sektory. Oproti předchozím letům však letošní tempo růstu zpomaluje a na pracovním trhu se objevují i nové trendy. Největší nárůst mezd za poslední rok sledujeme, jako již tradičně, ve sféře IT.

Chybí zdravotní sestry a experti na firemní sítě a ochranu

Dlouhodobý nedostatek kandidátů se zaměřením na IT trvá i letos. Pozice ČR je v tomto ohledu ve srovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu o něco horší, a proto se přístup zahraničních investorů vůči českém trhu zostřuje. Objevují se jak nabídky práce spojené s nejmodernějšími technologiemi, tak i pracovní příležitosti související s využitím starších nebo více konzervativních technologií. Mimořádně velký hlad dnes také panuje po expertech na kyberbezpečnost.

Podoba práce se mění, lidé chtějí především pružnost

Firmy lákají IT pracovníky na zajímavé podmínky a benefity, z nichž jednoznačně nejvyhledávanější je flexibilita v práci. Čím dál více se ukazuje, že kvalifikovaní pracovníci nejsou ochotní se kvůli práci relokovat, nebo do ní dlouhodobě dojíždět. Tato situace bude pokračovat i díky tomu, že mzdy za poslední roky se napříč regiony výrazně srovnaly a nenutí tedy uchazeče hledat si práci v jiných lokalitách. Tato nálada je však společná pro celý pracovní trh, nejen v IT.

Standardem se dnes stává individuální rozvržení pracovní doby, práce ze vzdálené kanceláře či ze zahraničí nebo využití coworkingového centra. Tento způsob spolupráce však zvyšuje nároky na řídící pracovníky, kteří musí být schopni efektivně a vzdáleně řídit projekty i celé virtuální týmy skrz celou firemní strukturu.

Velmi poptávaní jsou v oblasti IT odborníci na firemní sítě a správu databází, především ve finančním a bankovním sektoru. Vysoká míra automatizace a digitalizace v tomto odvětví zapříčiňuje častější propouštění úředníků a najímaní právě odborníků na IT. Svět financí a bankovnictví je totiž již tradičně úzce spjat s technologiemi. Jejich masivní rozvoj tedy způsobuje vznik nových rolí. Jde zejména o pozice, které vyžadují zkušenosti s implementací konkrétního účetního nebo reportingového systému a zároveň mnoholetou praxi v účetnictví, reportingu anebo controllingu.

Automatizace výroby neznamená propouštění

Největší nedostatek pracovníků pociťují firmy v oblasti průmyslové výroby. Mezi nejžádanější pozice patří operátoři výroby a skladníci s oprávněním k řízení vysokozdvižného vozíku, do popředí se dostává také obor elektro. Kvůli nedostatku lidí mezi sebou firmy doslova bojují o kvalitní zaměstnance. Kdo chce obstát, musí přicházet s novými benefity nebo lidi motivovat vyšší mzdou.

Zároveň se prodlužuje doba, kterou firmy potřebují k získání potřebných lidí, a často dochází i ke snižování požadavků na kvalifikaci či dovednosti. Nedostatek pracovníků řada firem řeší i investicemi do robotizace a automatizace. Díky tomu se postupně mění charakter lidské práce a vznikají nové pracovní pozice, které vyžadují jiné znalosti a dovednosti.

Automatizace ve výrobě je v představách prognostiků velmi často spjatá s propouštěním řadových zaměstnanců. Přesněji jako příčina takového propouštění. Současnost ale ukazuje spíše opačný trend: Firmy více investují do automatizace právě v důsledku nedostatku zaměstnanců.

Pokud si můžeme dovolit malou předpověď do budoucna, předpokládáme, že firmy se v následujících letech budou snažit upevňovat a stabilizovat svou kmenovou základnu pracovníků. Dojde na zvyšování jejich kvalifikace v práci s novými technologiemi a tudíž k mnohem vyšším investicím do vzdělávání. Naopak odvětví, kterých se automatizace v nejbližších letech tolik nedotkne jsou kreativní práce, obchod a třeba správa sociálních sítí.