Byznys IT

Roste počet zákazníků využívajících tiskové služby

David Lev ze společnosti HP nám v krátkém rozhovoru prozradil, jak se jí daří v oblasti tiskových služeb, které trendy jsou momentálně na vzestupu i jaké novinky si společnost HP připravila pro letošní rok.

Jak se daří společnosti HP v oblasti tiskových služeb?

Obecně se HP v loňském roce dařilo. Máme diverzifikované portfolio produktů, služeb, partnerů i zákazníků. Platí to i pro tiskárenskou část HP. Trh domácích tiskáren a řešení zaznamenal výrazný růst a vyvážil dočasný útlum v oblasti kancelářského tisku a služeb.

Jaké jsou aktuálně trendy v oblasti tiskových služeb?

Roste počet zákazníků odklánějících se od běžného nákupu kancelářských tiskáren směrem k tiskovým službám. Ty nabízejí flexibilní přizpůsobení nákladů na tisk podle aktuální potřeby. Zároveň se otevírá prostor pro uplatnění tiskových služeb do home officu, tzn. do domácností. Nadále zrychluje optimalizace a digitalizace.

Chystáte nějaké zásadní novinky a změny v roce 2021?

Pokračujeme v obnově produktového portfolia. Ve vyšší třídě laserových zařízení jsme šli cestou menší spotřeby elektrické energie zapadající do dlouhodobé strategie udržitelnosti. Do své střední a nejprodávanější třídy laserových tiskáren jsme uvedli řadu Enterprise 4xxxx, plně kompatibilní se softwarovými řešeními včetně cloudové technologie.

Jaké výhody přináší tisk ve formě služby spotřebitelům?

Přímou úsporu nákladů podle potřeby zákazníka, která je daná současnou situací. Nepřímou úsporu formou správy celého tiskového prostředí včetně například bezpečnosti tisku. Zároveň umožňuje návaznost na digitalizaci a správu dokumentů.

Vnímáte, že se změnila poptávka spotřebitelů po tiskových službách v důsledku pandemie covidu-19?

Ano. Částečně už jsem se zmínil. Loňská první vlna a uzávěr běžného života měla plošný vliv. Pozdější vlny pak ukázaly návrat poptávky v některých výrobních segmentech a ve státní správě. I ta ale má oblasti, kde k výraznému návratu nedošlo, a to včetně části zdravotních služeb. V maloobchodě, školství nebo v turistickém ruchu se o návratu do normálu mluvit nedá.

Jaké výhody přináší spolupráce s HP v oblasti tiskových služeb resellerům?

Svým MPS partnerům bych chtěl hlavně poděkovat za dlouhodobou spolupráci a vyjádřit respekt, jak zvládají poslední rok. Jakkoli je MPS výhodou pro zákazníka, tak pro resellera to není snadná situace. HP bylo a bude silným a spolehlivým výrobcem nejen z pohledu perspektivního portfolia pro každý typ zákazníků, ale spolupráci budeme rozvíjet i nad rámec dodávek tiskových prostředí.