Byznys IT

Průzkum NTT: Názory vedení firem a jejich zaměstnanců na budoucnost práce se výrazně liší

redakce10.11.2021

Společnost NTT, globální poskytovatel technologických řešení, vydala zprávu Global Workplace Report pro rok 2021, která se věnuje budoucím způsobům uspořádání práce. Firmy po celém světě se totiž připravují na změny, které souvisí s uplynulým obdobím pandemie. Zpráva uvádí, že zaměstnavatelé jsou výrazně spokojenější a snáze se přizpůsobili novým pracovním normám na rozdíl od svých zaměstnanců. Ukazuje se, že je nutné věnovat větší pozornost tomu, jak zaměstnanci nově vnímají své pracovní potřeby.

Stejné znalosti, jiná perspektiva

Společnost NTT provedla 1 146 rozhovorů ve 23 zemích a zjistila, že se téměř všichni shodují na tom, že práce na dálku přináší obtíže. Celých 82 % respondentů uvedlo, že práce na dálku je velkou výzvou pro výkonnost firmy, 81 % respondentů pak uvádí, že se jedná o velkou výzvu pro samotné zaměstnance. Celkem 63 % HR manažerů sdělilo, že se během pandemie snížila spokojenost zaměstnanců.

Obecná znalost problému se však zcela nepromítá do realistického hodnocení skutečných schopností organizace. Ve srovnání se zaměstnanci se ředitelé firem o 20 % častěji domnívají, že jejich společnost řeší pracovní dobu velmi efektivně. O 28 % častěji uvádí, že účinně předchází vyhoření, a o 41 % častěji sdělili, že jsou spokojeni se schopnostmi své firmy v oblasti zaměstnanecké zkušenosti (EX).

Díky tomuto názorovému rozdílu klesá důvěra zaměstnanců. Pouze 38 % z nich totiž sdělilo, že se jejich zaměstnavatel zajímá o jejich zdraví a spokojenost, a jen 23 % uvádí, že je práce pro zaměstnavatele baví a uspokojuje.  

Nový přístup k profesnímu životu

Za rozdíly ve spokojenosti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci stojí dle průzkumu výrazně se lišící postoje zaměstnanců k vlastním pracovním preferencím. Údaje z průzkumu VoE (Voice of Employee – získání zpětné vazby zaměstnance) ukázaly, že pokud si zaměstnanci mohou vybrat pracovní režim, upřednostňují zcela rovnoměrně práci z domova ve 30 %, hybridní pracovní režim ve 30 % a práci z kanceláře v 39 % případů.

Toto zjištění je v rozporu s názorem zjištěným u 79 % firem. Ty jsou přesvědčeny, že zaměstnanci preferují práci na dálku. 

„V současnosti se mluví v podstatě pouze o práci na dálku, ale potřeby zaměstnanců jsou mnohem složitější. Každý nedostatek v přesném vyhodnocení současné situace a každé selhání ve vhodné reakci na ni představuje pro organizace vážné riziko,“ řekl Petr Hübl, Country Managing Director NTT Czech Republic. „Jedná se o poměrně podstatné preference zaměstnanců. Zjistili jsme, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a doba dojíždění jsou nyní dva nejdůležitější faktory, podle kterých se lidé rozhodují, kde budou pracovat. Věnovat velkou pozornost přáním zaměstnanců a rozvíjení pracovního prostředí je tedy skutečně důležité pro zachování konkurenční výhody.“

Změna přístupu je nutná

Pružně reagovat na potřeby zaměstnanců je často komplikované, jelikož neexistuje dostatek validních dat a dostupných informací. Údaje o preferencích ukazují, že 52 % firem věnuje VoE nejvíce pozornosti hned na druhém místě po analytice pracovišť s 54 %. Ovšem pouze 39 % firem má strukturovaný program zaměřený na VoE, 37 % společností pracuje s analýzou spokojenosti v reálném čase, zatímco 54 % využívá průzkumy mezi zaměstnanci.

Průzkum také ukázal, že využití tohoto typu dat za účelem zlepšení zaměstnanecké zkušenosti musí jít dále za hranice každodenního zlepšování kvality života. Cíle a hodnoty společnosti jsou pro 40 % respondentů třetím nejdůležitějším faktorem při výběru místa výkonu práce. V této oblasti se zaměstnanci a nadřízení shodují, jelikož 89 % z nich souhlasí s tím, že environmentální, společenské a správní cíle (ESG) jsou v centru pozornosti firmy.

Zdroj: NTT