Byznys IT

Prodej použitého softwaru se vám vyplatí

Slyšeli jste o možnosti výkupu již použitých multilicencí pro firemní účely za zlomek původní ceny? Pokud ne, je tento rozhovor určen právě vám. Nejde o nic nelegálního, ba naopak díky spolupráci se společností SoftwarePro, která se výkupem a následným prodejem druhotných licencí v Česku a na Slovensku zabývá, je možné firmám ušetřit nemalé finanční prostředky. O tom a mnohém dalším jsme si popovídali s Patrikem Sodomou, českým CEO společnosti SoftwarePro.

Je vůbec legální prodávat použitý software? Má zákazník naprostou jistotu, že s tímto nákupem nebude mít potíže? Může si někde ověřit platnost licence?

Prodej použitého softwaru je legální, a to v případě, kdy prodejce dodržuje podmínky stanovené Evropským soudním dvorem v roce 2012. S dodržováním podmínek se pojí právě i jistota nákupu softwaru bez zbytečných problémů. Pak záleží vždy jen na přístupu prodejce k předepsaným pravidlům, zda je vůbec dodržuje, případně jak moc se snaží být směrem ke svým zákazníkům transparentní. Licence softwarových řešení, která máme ve svém portfoliu, lze oficiálně ověřit pouze prostřednictvím irské pobočky společnosti Microsoft. Pro ověření platnosti licence je nutné podat oficiální žádost, jejíž vyřízení většinou trvá dva až tři měsíce. Zákazník tak získá jistotu, že jde o legitimní licenci.

To je poměrně dlouhá doba. Setkáváte se s takovou opatrností u svých zákazníků často?

Malý koncový zákazník si platnost licence zpravidla neověřuje. K tomuto kroku přistupují spíše velké organizace a nadnárodní korporace. Většinou se však firmám nechce tak dlouho čekat a spoléhají se na to, že jim nabídneme platné licence. Seriózní prodejce by měl v každém případě vzít veškerou zodpovědnost na sebe ještě před samotným prodejem a svého zákazníka o tom informovat. A tak to také děláme i my.

Našim zákazníkům jsme nápomocni i v leckterých dalších situacích. Například před půl rokem dělal Microsoft softwarový audit u jednoho z našich větších zákazníků. Ten se na nás obrátil a my jsme pak auditorovi poskytli veškeré detaily o námi prodaných licencích. Zákazník od nás dostal fakturu několika multilicenčních produktů, k nimž jsme měli připravenou jejich kompletní historii. Auditor se však zajímal pouze o dvě vybrané multilicence. Po dalším pátrání jsme zjistili, že u některých produktů dokonce ani česká odnož Microsoftu neumí dohledat jejich kompletní historii.

Která rizika a naopak výhody jsou spojené s touto „recyklací“ softwaru?

Největší výhodou, která se s nákupem již použitého softwaru pojí, je samozřejmě cena. Pořizovací náklady aktuální verze softwaru, ve spojení se zpětným výkupem staršího softwaru od zákazníka, mohou klesnout až na polovinu ceny nové multilicence. Když si to objasníme na konkrétním příkladu, pak firma, která je vybavená starším softwarovým řešením od Microsoftu, chce přejít na jeho aktuálnější verzi, nám může zpět prodat tu starou a od nás koupí novější. Sečteno podtrženo tak může pořídit i nejnovější verzi až o 50 % levněji. Jednou z podmínek odkupu je nutnost podpory ze strany výrobce. Například od roku 2020 už nebude podporován operační systém Windows 7, Office 2010 a podobně.

Další výhodou je bezesporu dostupnost i starších verzí softwaru. Firma tak může zakoupit přímo verzi, na kterou je zvyklá, za výrazně nižší cenu než od výrobce, který takovou možnost nenabízí. Oficiální cestou lze vždy zakoupit pouze aktuální, a tedy nejdražší verzi. To je škoda například u balíku Office – nový vychází každé tři roky a jeho podpora trvá zpravidla sedm až deset let. Proč tedy platit zbytečně navíc za něco, co reálně koncovým uživatelům nepřináší žádnou přidanou hodnotu?

Jak často české a slovenské firmy nakupují použitý software?

Nedávno jsme dělali průzkum o tom, jaké je na trhu o nákupu použitého softwaru povědomí, a ukázalo se, že jak v České republice, tak na Slovensku téměř 90 % firem alespoň uvažuje o nákupu softwaru z druhotných licencí. Firmy tedy vědí o tom, že na trhu existuje tato možnost, ale ještě ne na takové úrovni, aby druhotné licence nakupovaly automaticky. Jsme tak ve stavu, kdy si trh tuto možnost prozatím zkouší a zjišťuje, co všechno mu mohou prodejci poskytnout. Asi polovina zákazníků, kteří o nás již vědí, u nás také nakoupila.

V Česku bohužel zejména kvůli ceně hodně menších a středně velkých podniků kupuje klasické krabicové licence namísto multilicencí, kde by mělo výrazně jednodušší správu všech počítačů. V zahraničí raději u firem nad deset počítačů nakupují multilicence, kde je mimo jiné snadná instalace a opětovná reinstalace.

Která softwarová řešení máte ve své nabídce?

Nabízíme pouze softwarové multilicence na větší počet pracovních stanic, přičemž se specializujeme na ty od Microsoftu. K dispozici máme 90 % jejich softwarového portfolia formou druhotných licencí. Kdybych je měl vyjmenovat, půjde převážně o kancelářský balík Microsoft Office, počítačové a serverové operační systémy včetně přístupových licencí pro koncové uživatele a pak o různé programové licence. Zároveň jsme také prodejcem klasických nových multilicencí.

Velmi poptávané licence jsou také od Oraclu anebo Autocadu. Prozatím se ale chceme soustředit pouze na prodej licencí od Microsoftu, a plánujeme tak zdokonalovat to, co momentálně děláme dobře. U Microsoftu totiž máme vytvořený distribuční kanál, kde ze zahraničí, ale už i v Čechách nakupujeme použitý software od prověřených společností.

Jak přesně probíhá nákup použitého softwaru? Mohou zákazníci odprodat i ten stávající?

Spolupracujeme s několika menšími IT firmami, zpravidla jde o resellery, systémové integrátory, datová centra a poskytovatele internetu, datových služeb apod., kteří mají svou uživatelskou základnu, kam prodávají produkty z našeho portfolia. Zákazníci se tak mohou obrátit buďto přímo na nás, nebo na naše partnery, kterými se můžete stát i vy. Pokud by zákazníci nakupovali prostřednictvím naší partnerské sítě, přišli by s námi do kontaktu až při předávání všech potřebných dokladů k licencím. Cenová hladina všech produktů by přitom měla být totožná, ať už budou firmy nakupovat přímo od nás, nebo od našich partnerů.

Nákup probíhá v podstatě ve dvou rovinách. Tu první představuje náš nákup licencí od zákazníků, kteří se zbavují softwaru pro ně již nepotřebného. Druhou rovinu pak tvoří nákup koncového uživatele druhotných licencí od nás. Za tu dobu, co působíme na trhu, se nám podařilo výrazně zjednodušit způsob distribuce. Veškeré podmínky stanovené jak Evropským soudním dvorem, tak i dané českou legislativou máme zapracovány do všeobecných obchodních podmínek. Už tam se tedy zaručujeme za to, že je software prodávaný námi a našimi partnery v pořádku. K objednávce dodáváme vždy i certifikát platnosti licencí. Již při nákupu zjišťujeme i celkovou historii licence. Když pak přijde auditor, musíme mu totiž doložit kompletní historii formou výkupních a nákupních smluv. Při jednoduchém zkoumání se tak lze dopátrat až prvotního vlastníka licence.

Stává se vám, že se takto s konkrétní licencí díky opětovnému výkupu setkáte opakovaně?

To se stát může. Může k tomu dojít tak, že od našeho zákazníka odkoupíme licenci, kterou jsme mu před časem prodali. Dokonce máme i zákazníky, u kterých jsme tímto způsobem v podstatě nahradili model předplatného, v němž by pravidelně dostával aktuální verze licence. Například MS Office 2019 jsme měli jako druhotnou licenci k dispozici už přibližně čtyři měsíce po uvedení na trh. Šlo o první případy, kdy se (zejména zahraniční) zákazníci začali zbavovat svých licencí, protože už je nepotřebovali.

Nedávno jste začali nabízet i službu softwarového auditu. Co všechno zahrnuje? Proč by si ji měli zákazníci pořizovat?

Průběh našeho auditu je podobný jako například u Microsoftu, ale rozdíl bude především ve výsledku. Klasický softwarový audit ukáže, které programy jsou zalicencované správně, které nejsou k dispozici a co by se mělo ještě dokoupit. Díky tomu, že děláme jak nový, tak i druhotný software, dokážeme zákazníkovi po provedení auditu dát tři různé možnosti řešení případných nedostatků. Zaprvé si tak může zákazník dokoupit nový software a zalicencovat klasickým způsobem. Pak je tu druhá možnost, kdy zákazník dostane alternativní, výhodnější cestu formou druhotných licencí. U třetí alternativy lze předchozí nabídky zkombinovat. Některé licence totiž ani nelze zakoupit jako druhotné a musíme je i my dodávat jako nové. Zde jde nejčastěji o nejrůznější předplatné cloudové verze programů. V průběhu auditu zákazníkům také nabídneme možnost odkupu jejich stávajících programů, které by již byly po využití jedné ze tří uvedených možností přebytečné. Přitom spojení nákupu a výkupu není žádnou podmínkou. Můžeme od zákazníků například pouze vykoupit již neužitečné licence. Vždy říkám, že zákazníkům rádi dáme peníze!