Byznys IT

Proč zvolit outsourcing IT?

Odborníci ze společnosti TOTAL SERVICE nachází šestici dobrých důvodů, proč by se firmy neměly bát svěřit své IT do rukou profesionálů a jako důkaz přináší případovou studii firmy Valeo.

Dělba práce skýtá nespočet výhod. Kladem je, že služby, které si u outsourcingové firmy objednáváte, budou ošetřeny smluvně. A jaké přínosy získáte využitím outsourcingu? 

1. Úspora peněz 

Je třeba podotknout, že firma neušetří pouze na zaměstnancích. Existuje mnoho aspektů, které ovlivní vaše výdaje. V případě outsourcingu ušetříte i za vybavení, které byste v běžném případě museli zajistit pro chod vašeho IT oddělení. 

2. Znalosti a zkušenosti v oboru 

Kvalitních IT specialistů je málo a za svou práci si nechají dobře zaplatit. Obrátíte-li se na specializovanou firmu, budou se o vaše IT starat ti nejkvalifikovanější odborníci za zlomek financí, jež by vás stál vlastní zaměstnanec. Ušetříte rovněž nemalý čas s hledáním vhodného kandidáta. 

3. Moderní technologie 

Vývoj jde v IT oblasti kupředu tak rychle, že není snadné s ním udržet krok. Pokud se rozhodnete outsourcovat IT, ušetříte za nákup technologií a zároveň budete mít vždy to nejmodernější vybavení. Firmy nabízející IT jako službu se snaží prosadit ve tvrdé konkurenci, proto je pro ně důležité, aby poskytovaly nejaktuálnější produkty. 

4. Firma se soustředí na hlavní činnost podniku 

Chcete se soustředit hlavně na rozvoj svého podnikání? Činnost, která vaši společnost definuje? V případě outsourcingu IT můžete být bez obav. Dělba práce vám ušetří mnoho času, který budete moci investovat do svého podniku. 

5. Uživatelská podpora 

Při outsourcingu získáte podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Monitoring, který nepřetržitě sleduje a vyhodnocuje stav vašeho prostředí. Zabrání tedy případným finančním ztrátám a může předejít krizovým incidentům. 

6. Rozpočtování 

Většina firem nemá pro své interní IT nastavený rozpočet a plán rozvoje. Managerům nejsou jasné náklady, které je třeba na IT technologie alokovat, a neumí je predikovat v dlouhodobějším horizontu. Outsourcing vám garantuje přesné výdaje na základě smluvních podmínek a poskytne vám jasný přehled o výdajích na IT. 

Outsourcing IT ve firmě Valeo

Outsourcing IT pomohl i společnosti VALEO, která je tradičním globálním dodavatelem pro výrobce automobilů. Společnost v současné době zaměstnává více než 78 000 lidí ve 29 zemích světa. TOTAL SERVICE je partnerem společnosti VALEO v ČR již od roku 2004.

Výchozí situace

VALEO mělo dlouhodobě problémy s náborem dostatečného množství spolehlivých IT profesionálů, a také s tím souvisejících rozpočtových potíží. I proto nebyla nepřetržitá podpora na dostatečné úrovni. Externí správou ICT pro všechny tři výrobní závody v ČR chtělo VALEO tuto situaci vyřešit. Hledalo zvýšení garancí provozu základních systémů se skutečnou podporou 24/7, aby se mohl interní tým soustředit pouze na klíčové IT aplikace pro výrobu a vývoj.

Řešení TOTAL SERVICE

Přestože je spolupráce datována od roku 2004, skutečně intenzivní se stala až po podpisu smlouvy o outsourcingu ICT v roce 2011, kdy byla naše společnost vybrána jako partner všech výrobních závodů v ČR (Humpolec, Rakovník a Žebrák u Berouna) a centra výzkumu a vývoje v Praze. Do roku 2011 byla správa ICT řešena interním IT, které bylo po rozhodnutí o outsourcingu zrušeno, a část pracovníků přešla do našeho technického týmu. Outsourcing zavedl centralizaci a dokonalou evidenci všech incidentů, požadavků i evidenci veškerého ICT majetku s jasně vymezenou odpovědností mezi TOTAL SERVICE a aplikačním týmem VALEO, který samostatně řeší proprietární výrobní systémy.

Spolupráce je nastavena dle obecně uznávaného standardu ITIL a zahrnuje činnosti při správě ICT infrastruktury v nepřetržitém režimu 24/7. Součástí outsourcingu je i podpora osobních počítačů a koncových uživatelů, kterých je v ČR na 1 300. Kvalita je garantována v metrikách SLA per technologie, a to včetně smluvně zakotvených sankcí při porušení garancí.

Více informací o tom, jak mohou řešení společnosti TOTAL SERVICE pomoci i vám, se dozvíte na oficiálních stránkách společnosti.