Trendy

Proč integrovat řídicí systémy budov?

Přínosy její integrace tkví zejména ve znatelné úspoře provozních nákladů budov, přehlednosti a efektivitě. Důležitá je rovněž kompatibilita s trendy, které přináší internet věcí (IoT) a digitalizace.

Energetické úspory a prevence poruch

Součinnost jednotlivých systémů se projeví v úspoře provozních nákladů a prodloužení životnosti jednotlivých součástí systému. Jako konkrétní příklad je možné uvést kancelář, v níž je řízení osvětlení a stínicí techniky řešeno pomocí systému KNX. Teplota a kvalita vzduchu jsou centrálně regulovány a dodávány pro všechny místnosti v budově za pomoci systému řešení EcoStruxure Building. Lokální požadavek na teplotu a kvalitu vzduchu je řešen pomocí tzv. IRC (Individual Room Control), který nabízí systém KNX i EcoStruxure Building.

V případě slunečného počasí může podle specialisty Schneider Electric Jakuba Jiříčka docházet k přehřívání budovy, a tedy ke zvýšeným nárokům na její chlazení. „Koordinací řízení žaluzií a klimatizace lze přehřívání omezit a tím zlepšit hospodárnost provozu budovy a omezit opotřebení zařízení. Sledování spotřeby energie nebo dalších veličin ale může odhalit i nastávající poruchu. Neobvyklý výkyv hodnot bude signalizován na oddělení údržby. V případě použití analytického cloudového nástroje bude údržba informována o pravděpodobné blížící se závadě a bude navržen další postup.”

Zhodnocení budov pomocí jednotného nástroje

Propojitelnost systémů umožňuje jednotný sběr dat, který je potřebný například pro potřeby vizualizace. Údaje jsou dostupné v jednotném softwarovém prostředí, což usnadní a zpřehlední práci pro facility management. Jednotný řídicí systém založený na architektuře EcoStruxure v konečném důsledku přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy při zachování plné funkčnosti a komfortu pro její uživatele. Energeticky úsporné budovy se zhodnocují díky vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví osob, zajištění shody s legislativou energetické náročnosti budov, dále kvůli nižším provozním nákladům, zařízením v informačních systémech pro monitorování energií, ale také pro možnost získání pobídek z programů energetických úspor.

Představení klíčových prvků integrace

  • spaceLYnk je logický kontrolér, který vzájemně propojuje několik standardizovaných rozhraní a protokolů pro automatizaci budov do jednoho uceleného řešení. Kontrolér je primárně postaven na otevřeném protokolu KNX. S pomocí KNX kompatibilních zařízení umožňuje obsluze jednoduše a komfortně ovládat a sledovat např. osvětlení, stínění nebo tepelný komfort v budově.
  • SmartX automat AS-P je výkonné zařízení, které může pracovat jako samostatná jednotka řešení EcoStruxure Building, ale také řídit I/O moduly a monitorovat a spravovat další zařízení na sběrnici. V případě malých instalací vestavěný Automation Server funguje jako stand-alone jednotka, která je propojena jen s několika svými I/O moduly. Ve středních a velkých instalacích je funkce distribuována na více Automation Serverů, které komunikují pomocí TCP/IP.
  • Com’X 510 poskytuje koncovému uživateli okamžitý pohled na spotřebu energie v celém objektu. Je to energetický webový server, který sbírá a ukládá údaje o spotřebě energie až ze 64 periferních zařízení, připojených k provozní síti Ethernet TCP/IP nebo síti sériové linky  Modbus. Obsahuje vestavěné digitální a analogové vstupy. Provozní zařízení zahrnují měřiče PowerLogic pro měření výkonu a energie, jističe Masterpact nebo Compact pro jištění a měření, jisticí přístroje Acti 9, měřiče, dálkově ovládané spínací přístroje, měřiče spotřeby vody, vzduchu, plynu, elektřiny a páry od specializovaných výrobců, které generují impulsy podle snímače parametrů prostředí, jako jsou například hodnoty teploty, vlhkosti a obsahu CO2 v budově, které poskytují analogové informace.