Zprávy

Praze přibydou tramvaje pro převoz odpadu

Projekt v sobě spojuje dva hlavní cíle. Prvním je ověření proveditelnosti technických prvků, které by umožnily realizovat transport směsného komunálního odpadu (SKO) především pomocí kolejové dopravy. Druhým cílem je nalezení technických možností a ekologicky přívětivých způsobů pro dočasné uchování SKO před jeho zpracováním. Spolupráce by měla přinést výsledky v těchto oblastech:

  • vývoj univerzálně použitelného kontejneru pro nákladní auta, vlaky a tramvaje;
  • možnosti přestavby tramvaje T3;
  • vývoj, návrh a design plnících stanic kontejnerů;
  • možnosti automatizovaných skladišť odpadu;
  • systém pro překládání kontejnerů na kolejová vozidla;
  • dobudování drážní infrastruktury a související telematiky.

Praha chytrým městem

Prague City Cargo vychází z konceptu Smart City (Chytré město), který využívá moderní technologie s cílem zlepšit kvalitu života ve městě. Transport odpadu pomocí kolejové dopravy se jeví jako smysluplné řešení, jak ulehčit předimenzované metropolitní dopravě zatížené exhalacemi při konvenčním transportu popelářskými vozy a zároveň využít dobrou stávající tramvajovou síť. „Společnost Huawei je hrdá, že může projektu poskytnout své know how a technologie. Praha se díky tomu může zařadit po bok nejpokrokovějších světových metropolí, které využívají Huawei řešení pro Smart City,“ konstatoval generální ředitel Huawei Technologies (Czech) Radoslaw Kedzia.

V nadcházejících letech lze přepokládat značný nárůst poptávky po energetickém využití odpadu a s tím i zvýšené vytížení dopravní infastruktury při transportu směsného odpadu do zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). V konceptech se budou řešit i dočasné deficity kapacity pro zpracování odpadu v ZEVO Malešice. Ten nastává při mimořádných událostech, jakými jsou sezónní nárůst poptávky po likvidaci odpadu, pravidelná odstávka nebo nečekaná porucha technologie.

„V současné době při krátkodobém nedostatku kapacity pro zpracování se SKO vozí na skládku, což je nešetrné k životnímu prostředí. Toto řešení navíc nebude po zákazu skládkování netříděného SKO po roce 2024 možné. Hledáme proto takové řešení, které umožní dočasné uchování SKO pro jeho pozdější využití,“ vysvětlil ředitel úseku strategického rozvoje a projektového řízení Karel Šašek. Dočasné překládací stanice jsou v souladu s plánovanou expanzí Pražských služeb do Středních Čech, která bude znamenat větší množství odpadu pro materiálové a energetické využití. Díky překladištím se popelářským vozidlům výrazně zkrátí přejezdové vzdálenosti, kdy budou svážet odpad zejména na místa překládání SKO. Do ZEVO Malešice bude SKO transportován environmentálně šetrnější kolejovou dopravou.

Realizační fázi konceptu projektu lze obecně rozdělit do dvou etap. První se zaměří na ověření technické proveditelnosti jednotlivých konceptů, ekonomické a environmentální přínosy a výběr vhodné varianty. Zásadním úkolem první fáze je vytvoření virtuálního 3D prototypu. „Zmíněný 3D prototyp je nezbytný, aby bylo možné zodpovědně rozhodnout o technické realizaci konceptu. Zároveň je takový prototyp klíčovým vstupem pro druhou etapou,“ sdělil vedoucí Ústavu konstruování a částí strojů Vojtěch Dynybyl.

Druhá etapa bude podporovat úspěšné a ověřené dílčí projekty. Kromě činností směřujících k technickému převedení konceptu do reálného produktu bude mimo jiné vytvořen plán komercializace. Koncovým uživatelem případného řešení jsou Pražské služby, které by při realizaci projektu svážely směsný komunální odpad prostřednictvím environmentálně šetrné kolejové dopravy. „Plně elektrifikovaná kolejová doprava je v principu nejlepší řešení z hlediska spotřeby energie na přepravu, a tím i z pohledu ekologické udržitelnosti. Byl by to obrat proti dosavadní praxi, kdy se městské zásobování provádí výhradně za použití silničních vozidel užívající fosilní paliva,“ dodal technický ředitel Dopravního podniku Praha Jan Šurovský.

Výsledkem projektu by tedy mohly být „nákladní tramvaje“ schopné převozu SKO. Převoz by probíhal většinou pouze v nočních hodinách, aby neblokoval už tak dost vytíženou pražskou dopravu. Ještě ale není zdaleka jisté, jestli tyto tramvaje skutečně vyjedou do českých ulic. Nejbližší možný termín realizace by byl v roce 2019, a pokud by všechny problémy vyšly, mohla by se Praha zařadit po bok evropských metropolí jako švýcarský Curych či německé Drážďany, v nichž již podobný systém funguje.