Byznys IT

Práce z domova vs. kancelář: Studie Unispace ukazuje rostoucí napětí

Z návratu do kanceláře nejsou někteří zaměstnanci moc nadšení.

V době, kdy mnoho společností na celém světě prosazuje návrat do kanceláří, ukazuje studie provedená konzultační společností Unispace, že to může mít výrazný dopad na spokojenost zaměstnanců ve firmách. Studie zahrnovala 9 500 zaměstnanců a 6 650 zaměstnavatelů z 17 různých zemí.

Podle zjištění studie Unispace uvedlo 42 % zaměstnavatelů, že se u nich vyskytla vyšší míra odchodů zaměstnanců, než očekávali. Dalších 29 % uvádí, že se nyní potýkají s problémy při náboru zaměstnanců kvůli nedostatečné podpoře hybridní práce. Tyto čísla naznačují, že rozhodnutí některých společností ignorovat preference zaměstnanců pro flexibilnější pracovní modely může mít nepříznivé důsledky.

Jedním z nejzajímavějších zjištění je, že 72 % dotázaných společností uvedlo, že nyní prosazují návrat do práce, což vedlo k velké nespokojenosti jejich zaměstnanců. Na druhou stranu, tři čtvrtiny vedoucích pracovníků (75 %) uvádějí, že jejich společnosti v poslední době rozšířily své kancelářské prostory, a 83 % zaměstnavatelů věří, že jejich kanceláře jsou nastaveny tak, aby umožňovaly zaměstnancům být produktivní.

Nicméně, jak naznačuje studie, stávající zaměstnanci si váží výhod práce z domova, jako je větší soukromí, klidné prostředí a obecně vyšší produktivita. Je zřejmé, že existuje nepoměr mezi tím, co zaměstnavatelé považují za ideální pracovní prostředí, a tím, co zaměstnanci považují za nejproduktivnější a nejpříjemnější.

Výsledky studie Unispace, přestože se liší v přístupu a rozsahu od předchozích studií, odrážejí závěry dalších zpráv, které naznačují, že zaměstnavatelé jednoduše neposkytují svým pracovníkům správné nástroje nebo prostředí. Zdá se, že pro řešení tohoto problému bude potřeba větší flexibilita a zapojení zaměstnanců do rozhodování o tom, jak a kde budou pracovat.

Zdroj: Techradar.com

Zdroj ilustračního obrázku: Grovemade on Unsplash