Byznys IT

Outsourcing IT služeb ve společnosti Senco Příbram

Elektrotechnická firma Senco se sídlem ve středočeské Příbrami se specializuje na výrobu elektrických rozvaděčů. Její zastaralá IT struktura však již delší dobu neposkytovala potřebou flexibilitu. O nápravu se postarala společnost Xanadu.

Vzhledem k povaze podnikání společnosti – výroba moderních elektrorozvaděčů řízených počítačem – se čím dál více ukazovala nutnost IT posílit. Vše však bylo řešeno vlastními zdroji. Správu PC, serverů a sítí zajišťoval jeden zaměstnanec, který se vše učil za pochodu.

Původní stav

Celou problematiku od správy koncových stanic, periferií až po servery se musel jediný IT expert naučit sám, čímž vznikl prostor pro vznik řady chyb. Zaměstnanec spravoval cca 50 počítačů, většinou stavěných z nakoupených komponent a jeden na zakázku skládaný server. Většinu času mu tedy zabralo stavění nových počítačů a údržba stávajících. Na jakýkoliv rozvoj nezbyl čas, což bylo poměrně negativně vnímáno ze strany vedení společnosti.

Neexistovala žádná zastupitelnost, neexistovaly žádné reakční lhůty či doba na vyřešení problému (SLA), požadavky uživatelů nebyly nijak evidovány. Poslední moment, který jasně ukázal nutnost změny, byla ztráta dat zapříčiněná neznalostí správce v kombinaci se špatně nastavenou zárukou na hlavní server.

Záměr

Záměrem vedení, po domluvě s místním správcem, bylo neuspokojivý stav řešit. Varianty byly dvě – posílení pomocí dalšího zaměstnance, nebo využití služeb společnosti, která se o IT stará profesionálně. Prvotním cílem bylo předat správu serverového řešení, kde se nejlépe využijí znalosti a zkušenosti týmu IT expertů dodavatelské společnosti a posléze, pokud se vybraná společnost osvědčí, jí svěřit správu a rozvoj celého IT.

Implementace

Správu serverů společnost Xanadu převzala na začátku roku 2013 a ihned zahájila konsolidaci serverového prostředí. Nasadila monitoring služeb a postupně opravovala nevyhovující řešení postavené na Microsoft Active Directory, špatně nastavené DNS a DHCP až po Microsoft Exchange a Fileshare. Zaměřila se také na bezpečnost. Byl nasazen nový firewall a antivirový systém. Vyřešilo se rovněž zálohování, které nebylo řešeno téměř vůbec.

Vzhledem k velké spokojenosti vedení společnosti Xanadu od října roku 2013 převzalo do správy kompletní portfolio IT a začalo se věnovat problémům také u koncových uživatelů, přičemž stávající správce IT přešel na jinou pozici. V rámci správy začalo obměňovat a standardizovat veškeré výpočetní prostředky, což vedlo ke snížení nákladů na správu IT a zrychlení SLA.

Stávající stav

Aktuálně je ve společnosti nasazeno cca 12 serverů v HA prostředí a v nové serverovně, je vyřešeno zálohování, a to včetně záloh do vzdálené lokality pro případ totální havárie. Spravováno je cca 160 koncových zařízení, která jsou v záruce a pravidelně obměňována, nasazena byla tisková řešení, rozšířila se síť do výrobních prostor pro potřeby projektu Výroba 4.0 a vloni došlo také na výměnu analogových telefonů za IP telefonii.

Přínosy pro společnost

Největším přínosem pro zákazníka je skutečnost, že se nemusí věnovat IT a může se soustředit na svůj primární byznys. Bylo založeno interní IT oddělení, které má na starost programování vlastních produktů (rozváděče) a vedení společnosti oceňuje, že se specialisté nemusí zabývat standardními IT potřebami.