Trendy

Martin Štětka: Další fáze vzdělávání v oblasti systému Kubernetes zjednoduší jeho nasazení

redakce11.7.2022

Technologie Kubernetes je stále ve fázi, kdy se s ní učíme pracovat. Na hype křivce společnosti Gartner správa kontejnerů v současné době dosahuje vrcholu v oblasti očekávání. Pokud bude Kubernetes a další technologie v této kategorii postupovat dle očekávaného vývoje, v příštích 12 měsících bude následovat fáze deziluze a následně návrat k realitě.

To se poměrně dobře shoduje se současnou pozicí systému Kubernetes z hlediska podnikového nasazení. Organizace si začínají uvědomovat jeho potenciál a přínos z hlediska konkurenční výhody. IT týmy však čeká ještě dlouhá cesta, než se jim podaří se plně zorientovat v tom, jak nejlépe Kubernetes nasadit.

Nadcházející rok bude pro Kubernetes klíčový. Prvním důvodem je zlepšení schopností poskytovatelů, kteří tento systém nasazují. Získají tak větší důvěru z hlediska obchodních příležitostí a bude se jim dařit prokazovat skutečnou návratnost investic. Zároveň se očekává, že poskytovatelům cloudu se podaří najít jednodušší způsob, jak Kubernetes podnikům nabídnout, což povede ke snížení potřebných technických znalostí, které nasazení tohoto systému vyžaduje.

Vzdělávání a osvěta

Velký zájem o vzdělávání v oblasti úspěšného nasazení systému Kubernetes a jeho výhod vychází z komunity Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Technické bariéry zavádění tohoto systému jsou však stále poměrně vysoké, a proto je nedostatek potřebných interních dovedností jedním z hlavních problémů, které organizace se zájmem o Kubernetes uvádějí.

V případě nových technologií, u kterých dojde k rapidnímu nárůstu uživatelů, se často stává, že v případě potřebných dovedností a infrastruktury předběhnou trh. V případě Kubernetes a jeho implementace mluvíme o jedné z nejrychleji rostoucích open source technologií všech dob a je důležité, aby se právě z tohoto důvodu vzdělávání technické komunity zrychlilo.

IT odvětví se snaží nedostatek dovedností obratně řešit, a proto se očekává, že se v příštím roce bude počet vzdělávacích iniciativ zvyšovat. Příkladem je Learning.kasten.io, vzdělávací platforma Kubernetes od společnosti Kasten by Veeam. Cílem programu je jednak zvýšení kvalifikace techniků, ale také zaškolení nové generace alespoň do základů systému Kubernetes. Ve firmách se tak zkrátí doba zaučování jak zkušených, tak začínajících techniků a podniky díky tomu budou mít možnost výhody systému Kubernetes využívat v plném rozsahu.

Usnadnění Kubernetes

Kromě budování odborného zázemí tvořeného lidmi, kteří systému Kubernetes skutečně rozumí a dokáží podnikům poskytnout kvalifikovanou pomoc, pracují poskytovatelé cloudu také na způsobech, jak usnadnit IT týmům jeho používání a nasazování bez vlastních technických znalostí. Právě tento krok se má stát jednou z hlavních hnacích sil, které Kubernetes posunou z pozice nově vznikající technologie v experimentální fázi do pozice zavedené podnikové technologie. Úspěch přístupu Anything-as-a-Service (XaaS) dokazuje, že podniky si žádají jednodušší způsoby konzumace a nasazení IT služeb prostřednictvím cloudu. Kubernetes nebude v tomto ohledu výjimkou.

V současné době Kubernetes funguje jako platforma pro správu kontejnerů a mezi prvními osvojiteli jsou zavedená a regulovaná odvětví, jako je bankovnictví a finanční služby. Další odvětví prozatím Kubernetes zkoumají s ohledem na jeho výhody a nevýhody a zjišťují, zda je pro ně tento systém výhodný. Pro rychlejší rozšíření zájmu širšího trhu začínají velcí poskytovatelé cloudových služeb nabízet Kubernetes-as-a-service (KaaS) – znamená to tedy, že umožňují provozovat Kubernetes jako spravovanou službu. Služba KaaS je běžně poskytována prostřednictvím veřejného cloudu, ale s rostoucí penetrací budou organizace moci podobné služby využívat prostřednictvím místních poskytovatelů spravovaných služeb (MSP) nebo je nasadit interně.

Přechod na KaaS výrazně podpoří zavádění Kubernetes a oprostí nás od některých počátečních bolestivějších kroků a investic nutných k jeho nasazení. Zároveň nám umožní využívat výhod rychlejšího, rozsáhlejšího a přesnějšího poskytování aplikací. Bez ohledu na způsob využití systému Kubernetes je však třeba, aby si organizace, které jej využívají, byly vědomy požadavků na ochranu dat, které se s ním pojí. Kubernetes nijak výrazně nemění prostředí hrozeb ani nepřeklenuje žádné mezery v kybernetické bezpečnosti. Vyžaduje stejnou datovou ochranu pomocí Modern Data Protection jako jakýkoli jiný typ dat na jakémkoli jiném typu platformy.

Díky kontejnerům je nyní infrastruktura blíže aplikacím a zálohování dat tak musí probíhat jiným, odpovídajícím způsobem. Spolu s datovými službami nasazovanými v clusteru Kubernetes roste také počet pracovních zátěží, která v kontejnerových prostředích využívají stavová data. K aplikacím běžícím v systému Kubernetes lze připojit další nástroje veřejného cloudu, což následně mění způsob ochrany dat. Zjednodušeně řečeno, zálohování funguje v případě Kubernetes jinak než ve virtualizovaných prostředích. Zde přicházejí na řadu specializovaná řešení ochrany dat pro zálohování a obnovu prostředí Kubernetes, jako je Kasten by Veeam.

Dalo by se tedy říci, že zatímco se během následujícího roku bude s výhodami Kubernetes seznamovat stále více podniků, poskytovatelé cloudových služeb budou pracovat na zlepšení jeho konzumovatelnosti, a to včetně KaaS. Podniky se kromě investic do dovedností v oblasti Kubernetes budou muset zaměřit i na vyhledání odborných rad v oblasti ochrany dat, aby se nevystavovaly případným rizikům. Zajištění Modern Data Protection je pro společnosti obzvláště důležité, a to ať už jde o data uložená ve fyzických, virtuálních, cloudových, SaaS či Kubernetes prostředích.

Autorem textu je Martin Štětka, regionální ředitel CEE ve společnosti Veeam Software.