Zprávy

Manažeři nenaslouchají svým zaměstnancům při plánování práce

Podle průzkumu mínění mezi zaměstnanci malých a středních firem se vedoucí podniků ve svém smýšlení a ovládání organizací „drží minulosti“, protože si neuvědomují nedávné zásadní změny ve způsobu práce. Mnoho zaměstnanců kvůli tomu zvažuje změnu zaměstnání.

Průzkum organizace Future Forum, který se v červenci až srpnu dotazoval pracovníků z různých zemí celého světa zjistil, že zaměstnanci jsou frustrovaní, protože jsou z velké části vynecháni z plánování post-pandemické pracovní politiky a že budoucnost jejich práce je plánovaná výhradně na základě preferencí vrcholového vedení.

Průzkum mezi více než 10 500 pracovníky ukázal, že dle nich mnoho vedoucích pracovníků firem stále považuje kancelář za jakési centrum práce a fungování podniku, přestože jejich zaměstnanci stále více upřednostňují flexibilní formy práce, práci na dálku a home office.

Zaměstnancům nejvíce ze všeho vadí, že byli zcela vynecháni při plánování toho, jak bude vypadat post-pandemické, moderní fungování jejich firem. Není tak brán ohled ani na jejich tužby, ale (podle majority dotázaných) ani na nové a efektivnější cesty, jak mohou společnosti fungovat.  

Průzkum tak potvrdil názor, který za posledních zhruba 18 měsíců zazníval opakovaně: zaměstnanci si oblíbili práci na dálku a považují ji za základní pilíř svých budoucích pracovních preferencí.

Vedoucí pracovníci však častěji podporují práci z kanceláří. Na 44 % vedoucích pracovníků uvedlo, že oni sami chtějí pracovat každý den z kanceláře, zatímco mezi jejich podřízenými je to jen 17 %. Tři čtvrtiny vedoucích pracovníků uvedly, že chtějí pracovat z kanceláře 3-5 dní v týdnu, mezi zaměstnanci má podobný názor jen 34 %. Zaměstnavatelé, kteří chtějí denně docházet do svých firem, si tak představují, že když fyzicky chodí do práce, jejich zaměstnanci by měli také.

Prohlubuje se tak propast mezi očekáváním zaměstnanců a plány jejich šéfů. Asi 66 % vedoucích pracovníků uvedly, že vytvářejí plány s malým nebo žádným přispěním zaměstnanců a přesto si 94 % z nich myslí, že jimi vytvořené zásady odpovídají očekáváním jejich podřízených.