Byznys IT

Malé a střední podniky konečně více investují do kybernetické bezpečnosti

Průzkum provedený mezi 700 osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT a podnikání zjistil, že většina malých a středních podniků (SMB) plánuje v příštích 12 měsících zvýšit investice do kybernetické bezpečnosti, přestože dvě třetiny respondentů přiznaly, že jim chybí vlastní odborné znalosti potřebné k účinné obraně.

Průzkum provedený společností ConnectWise, poskytovatelem platformy pro správu poskytovatelů IT služeb, také zjistil, že téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů zprávy připouští, že jejich organizace dosáhla bodu zlomu v oblasti kybernetické bezpečnosti, který vyžaduje přijetí opatření, přičemž 43 % z nich nyní označuje kybernetickou bezpečnost za jednu ze svých tří hlavních priorit.

Více než dvě třetiny respondentů uvedly, že se obávají, že by je vážný kybernetický útok mohl vyřadit z provozu. Méně než třetina (30 %) má v současné době uzavřenou nějakou formu kybernetického pojištění. Průzkum ukázal, že největší obavy vzbuzují napadení vzdálených zařízení nebo zaměstnanců (75 %), únik dat zákazníků (74 %) a výpadky IT systémů (73 %).

Pouze 40 % respondentů se domnívá, že jejich organizace je velmi dobře chráněna před narušením dat zákazníků, a 41 % respondentů tvrdí totéž o výpadcích IT systémů. Pouze 22 % respondentů uvedlo, že jsou si zcela jisti bezpečností cloudových služeb své organizace.

Více než tři čtvrtiny respondentů (76 %) uvedly, že jejich organizace byla v roce 2021 zasažena alespoň jedním kybernetickým útokem, přičemž 31 % respondentů uvedlo, že úroveň investic do kybernetické bezpečnosti ovlivňuje tlak na úrovni představenstva. Tyto investice jsou prováděny s cílem snížit riziko (46 %) a pomoci zvýšit úroveň důvěry zákazníků (42 %), zjistil průzkum.

Nejčastěji používanými bezpečnostními nástroji a postupy jsou firewally nebo antivirový software (53 %), dodržování bezpečnostních zásad (52 %) a školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti (46 %). Průzkum však zjistil, že pouze přibližně polovina z nich zavedla všechny tři nástroje a osvědčené postupy.

Raffael Marty, generální manažer pro kybernetickou bezpečnost ve společnosti ConnectWise, uvedl, že tento tlak v kombinaci s chronickým nedostatkem odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti bude tlačit malé a střední podniky k tomu, aby se při správě kybernetické bezpečnosti více spoléhaly na poskytovatele IT služeb. MSP je koneckonců stále nejdostupnějším způsobem, jak zajistit kybernetickou bezpečnost pro SMB organizace, které nedisponují stejnou úrovní finančních zdrojů jako velké podniky, poznamenal.

Celých 89 % respondentů uvedlo, že již využívají služeb poskytovatele spravovaných služeb (MSP) pro IT služby. Celkem 43 % respondentů spoléhá buď na všechny, nebo na většinu outsourcovaných IT služeb, přičemž více než polovina (51 %) předpovídá, že tomu tak bude i za pět let.

Zdroj: SecurityBoulevard.com