Trendy

Kvůli válce na Ukrajině přesouvá stále více firem kompletní týmy do ČR

Jedním z důsledků války na Ukrajině je kromě vlny uprchlíků i obava firem o bezpečí zaměstnanců a samotnou existenci společnosti. České firmy proto přebírají od svých sesterských společností z Ukrajiny část práce i týmů. Vyplývá to z unikátního průzkumu, který mezi českým centry podnikových, IT a zákaznických služeb zrealizovala asociace ABSL. 

Práce IT center se přesouvá

Ukrajina dlouhodobě platí za oblíbenou lokalitu pro provoz center podnikových služeb. Pracuje ze více než 200 tisíc kvalifikovaných pracovníků, zejména v oblasti IT a výzkumu a vývoje. Kvůli válce mnoho center přesouvá stále více práce i část svých týmů do ČR či dalších zemí. „Plných 36 % českých center podnikových služeb má sesterské firmy i v zóně konfliktu. Právě ty nyní přebírají z ukrajinských center část práce, 16 % dokonce i část týmů,“řekl Jonathan Appleton, ředitel oborové asociace ABSL. 

Velký exodus: experti v IT, analytici, vývojáři

Obor podnikových služeb je zároveň i v hledáčku Ukrajinců, kteří ze země utekli a v ČR hledají kvalifikovanou práci. Dle průzkumu 24 % center registruje zvýšený počet uchazečů z řad Ukrajinců. Ti již nyní v českých podnikových službách představují 5 % z celkového počtu 145 tisíc zaměstnanců a pracují ve většině z 350 firem působících na českém trhu. 

Tradice v zaměstnávání lidí z Ukrajiny v ČR znamenala také fakt, že po vypuknutí války poskytovalo 72 % zaměstnavatelů z tohoto oboru přímou pomoc při relokaci rodinných příslušníků svých zaměstnanců či jejich ubytování, 44 % se jim snažilo pomoci najít práci a 68 % poskytovalo svým zaměstnancům podporu psychologa. Nadpoloviční většina (56 %) pak svým ukrajinským zaměstnancům nabídla placené volno, aby mohli zorganizovat podporu svých rodin a přátel.

„Práci máme pro experty na IT, datovou a prediktivní analytiku, výzkum a vývoj, finance či HR. Nejvíce zájemců z řad uprchlíků však zatím registrujeme v zákaznických službách. Velkou výhodou u většiny pozic je možnost práce z domova. To může pomoci jak proto, že uprchlíci jsou rozptýlení po celé ČR, tak i proto, že většina uprchlíků jsou ženy s dětmi a o ty zatím není komplexně postaráno,“ řekl Jonathan Appleton.

Jednou z firem, která dává příležitosti uprchlíkům, je například centrum zákaznických služeb Comdata: „Aktuálně pro zákaznické linky našich klientů hledáme 40 nových pracovníků. Požadavkem je zejména kombinace dvou z jazyků ukrajinštiny, ruštiny a češtiny. Zájem z řad Ukrajinců je velký,“ řekl Jan Nedělník, ředitel společnosti.

Velký vliv na podnikání

Přes 40 % center očekává, že válečný konflikt ovlivní jejich podnikání dlouhodobě. Může sice přinést řadu kvalifikovaných uchazečů o práci, které obor při svém letošním plánovaném růstu o 15 000 pracovních pozic potřebuje, zároveň však otvírá celou řadu rizik, ať už jde o kybernetické hrozby, vysoký stres zaměstnanců, problémy s logistikou či dostupností komponentů. 

ABSL pečlivě sleduje celou situaci a zapojuje se do spolupráce s předními českými centry i vládou, aby se podařilo tato rizika zvládnout a podpořit začlenění ukrajinských uprchlíků do naší společnosti a do pracovního trhu.

Zdroj: ABSL