Byznys IT

Jumpcloud: Kybernetická bezpečnost je největší IT problém pro 59 % malých a středních podniků

Nedávná zpráva společnosti Jumpcloud zjistila, že IT týmy v malých a středních podnicích zaznamenávají nárůst rozpočtu a cítí se lépe při správě svého pracovního prostředí, ale také se potýkají s globálními událostmi a obávají se, že budou čelit významným bezpečnostním výzvám.

Prostředí smíšených zařízení

Průzkum provedený mezi 1 007 IT manažery malých a středních podniků odhalil, že navzdory nutnosti vypořádat se s celou řadou problémů se v malých a středních potýkají v důsledku doznívající pandemie s neschopností obsadit pracovní pozice; téměř polovina zaměstnanců malých a středních podniků je opět v kanceláři na plný úvazek (47 %), třetina pracuje hybridně (33 %) a čtvrtina na plný úvazek na dálku. Tento model přináší prostředí smíšených zařízení, přičemž podniky uvádějí, že jejich organizace tvoří z 68 % zařízení se systémem Windows, z 20 % se systémem MacOS a ze 17 % se systémem Linux.

Obavy ohledně bezpečnosti

Malé a střední podniky mají řadu obav týkajících se bezpečnosti, přičemž 59 % z nich souhlasí s tím, že to byl v posledních dvanácti měsících problém číslo jedna v oblasti IT. Zpráva odhaluje, že dvě třetiny (66 %) respondentů souhlasí s tím, že přidávání bezpečnostních opatření vede k těžkopádnějšímu prostředí pro uživatele, což je mírný nárůst oproti 58 %, kteří totéž tvrdili v roce 2021. Možná ve snaze zmírnit toto napětí 63 % respondentů uvedlo, že bezheslové ověřování je organizační prioritou – samotné IT týmy však nejsou tak přesvědčené, 53 % respondentů uvedlo, že bezheslové ověřování je spíše módním slovem v oboru než prioritou IT.

Největší problém představují vnější hrozby, neboť tři největší obavy o bezpečnost představují síťové útoky (40 %), ransomware (31 %) a zneužití softwarových zranitelností (31 %). V roce 2021 byly na prvních třech místech zneužití softwarových zranitelností (40 %), používání stejného hesla ve všech aplikacích (39 %) a používání nezabezpečených sítí (38 %).

Průzkum také ukázal, že globální události nešetří ani malé a střední podniky. Až 59 % z nich uvedlo, že válka na Ukrajině zvýšila pozornost jejich organizace na bezpečnost, 61 % uvedlo, že narušení dodavatelského řetězce a nedostatek výrobků poškodily jejich podnikání, a 58 % uvedlo, že nedostatek pracovních sil ovlivnil podnikání.

Zdroj: Jumpcloud, Venturebeat.com