Byznys IT

Jindřich Koch (Safetica): Zákazníky chráníme tak, že díky nám předcházejí chybám

Prevence před ztrátou dat není jednoduchý úkol. Dlouholetým odborníkem na tomto poli je společnost Safetica. S Jindřichem Kochem, sales directorem Czech Republic and Slovakia ze společnosti Safetica, jsme hovořili o tom, jak je možné v dnešní datacentrické době zabezpečit zájmy firem i uživatelů.

Obecně platí, že nejlepší ochranou před problémy je jim předcházet. A v oblasti bezpečnosti je tomu stejně tak. S Jindřichem Kochem, sales directorem Czech Republic and Slovakia ze společnosti Safetica, jsme hovořili o tom, jak je možné v dnešní datacentrické době zabezpečit zájmy firem i uživatelů pomocí prevence a jak k tomu mohou posloužit chytré nástroje právě firmy Safetica.

Jindřich Koch, sales director Czech Republic and Slovakia ze společnosti Safetica

Můžete našim čtenářům představit společnost Safetica? Vaší expertizou je bezpečnost, popište v krátkosti své působení na tomto poli. 

Každá společnost vlastní citlivá data, která je potřeba chránit jak před úmyslnými, tak především neúmyslnými chybami v nakládání s nimi. Úniky citlivých firemních dat nejsou v dnešní době nijak neobvyklé a firmám kvůli nim hrozí obrovské problémy – ať už právní, nebo finanční. Safetica firmám dodává komplexní bezpečnostní software, který chybám předchází a riziko úniku nebo krádeže dat minimalizuje. Zvládáme přitom chránit jak velké firmy s tisíci koncových zařízení, tak malé podniky s pár zaměstnanci, kterým se díky nástupu SaaS modelu otevírají dveře k finančně dostupné ochraně jejich dat.

Když se podíváme na portfolio vašich produktů, najdeme zde vše od bezpečnostních auditů přes ochranu dat koncových zařízení, dat v cloudu až po automatizaci. Můžete zákazníkům svá řešení představit uceleněji?

Naše produkty se opírají o mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany dat a jsou schopny komplexně vyhodnocovat rizika a předcházet chybám v nakládání s daty. Safetica se řadí mezi přední poskytovatele bezpečnostních řešení pro prevenci úniku dat (DLP – Data Loss Prevention) a ochranu před vnitřními hrozbami (ITP – Insider Threat Protection). Firmám poskytujeme on-premise DLP a ITP software Safetica a nově jsme spustili také SaaS software Safetica NXT zaměřený na ITP – ten vychází vstříc těm nejmenším firmám díky příznivému pravidelnému předplatnému.

S postupem a akcelerací procesu digitalizace v uplynulém období se význam bezpečnosti, a především té datové, jen umocnil. Můžete toto ze své zkušenosti potvrdit? Změnila digitalizace přístup vašich zákazníků k ochraně dat? 

S příchodem pandemie a masovým přesunem pracovníků na home office vnímám velký nárůst zájmu firem o bezpečnost. Kvůli přenosu dat z interních systémů firem do externích zařízení a sítí dochází k velkému riziku jejich ztráty, včetně osobních dat zákazníků, know-how firmy a dalších citlivých firemních informací. Firmy si také čím dál více uvědomují potřebu chránit svá data nejen proti napadení zvenčí, ale uvědomují si zároveň důležitost správného interního nakládání s daty. 

Z průzkumů vyplývá, že zhruba 80 % společností zažije každoročně nějaký bezpečnostní incident. Alarmující však je, že pouhých 9 % se o tomto incidentu dozví. Díky našemu řešení jsou naši zákazníci neprodleně upozorněni na případné neopatrné nakládání s daty nebo na podezřelý přístup k nim, a tím podobným incidentům jsme schopni předcházet.

Jak na tom jsou v současnosti podle vašich zkušeností firmy na poli bezpečností? Kde vidíte největší chyby, kterých by se měly vyvarovat? Dovedete jim pomoct tyto překážky překonat? 

Ačkoliv se situace zlepšuje, stále mnoho firem přistupuje k ochraně svých citlivých dat lehkovážně s tím, že „nám se to stát nemůže“ nebo „my jsme rodinná firma a věříme si“.  Ze svých interních analýz víme, že k bezpečnostnímu incidentu může dojít jak ve velké, tak i ve velmi malé firmě. Navíc na malé firmy má případný únik často devastační dopady. Podle americké National Cyber Security Alliance zhruba 60 % malých podniků do šesti měsíců po úniku dat musí skončit. Myslím, že v našem odvětví doopravdy platí, že na velikosti nezáleží. Všem se tak vyplatí riziku předcházet než následně čelit vysokým pokutám, žalobám, ztrátě či úniku důležitých dat a ztrátě důvěry zákazníků.

Představte prosím hlavní benefity spolupráce s firmou Safetica. Jak probíhá partnerství s vámi a co pro své partnery v blízké době chystáte? 

Na českém a slovenském trhu, na kterém osobně působím, je naším největším benefitem a velkou konkurenční výhodou zejména lokální zastoupení – máme zde obchodní i technické týmy; lokální vývoj – jsme schopni neprodleně reagovat na potřeby partnerů a zákazníků; a hlavně známe jazyk i prostředí.

Každý náš nový partner prochází Onboarding programem, ve kterém načerpá všechny potřebné znalosti našeho řešení z oblasti obchodní a technické, aby byl s produktem naplno seznámen. Součástí Onboarding programu je i pravidelná recertifikace, díky které udržujeme vysokou znalost svých produktů u všech obchodních partnerů. Navíc své partnery plně podporujeme nejenom v prodejní fázi, ale také v následném supportu – kde naším společným cílem je budování dlouhodobě spokojených zákazníků, kteří s námi zůstávají řadu let. To je možné jenom díky aktivnímu sběru zpětné vazby, neustálému zlepšování produktů a dodávání profesionálních služeb našimi partnery.